Hoppa till huvudinnehåll

Förskola stängs tillfälligt – misstänkt koppling till islamistisk extremism

Förskolan Lär & Lek bedöms ha kopplingar till såväl Vetenskapsskolans förre huvudman som till SFM och våldsbejakande extremism.

Lär & Lek Förskola Göteborg AB har sina lokaler i en före detta kyrkobyggnad i Lövgärdet Centrum.
Artur Szandrowski

Den fristående förskolan Lär & Lek i Angered i Göteborg har tillfälligt stängts efter ett beslut från kommunens förskolenämnd. I beslutet framgår att förskolan bedöms stå ”under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism”.

Ledningen har nära band till Vetenskapsskolans förre vd, rektor och huvudman, Abdel Nasser El Nadi, som av Säpo anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Vetenskapsskolan, som bytte namn till Safirskolan, stängdes av myndigheterna vid årsskiftet. Skolinspektionen ansåg att El Nadi, trots skolans ägarbyte, hade inflytande över verksamheten.

– Han är en blinkande fyr för den våldsbejakande extremismen. Han har organiserat skolverksamhet och det är runt honom de allra flesta våldsbejakande individerna i Västsverige kretsar, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan till Göteborgsposten.

Förskolans ledning har även starka kopplingar till den kritiserade föreningen Sveriges förenade muslimer, SFM, som tidigare fråntagits offentliga bidrag efter att myndigheter gjort bedömningen att föreningen aktivt motverkar demokrati och jämställdhet.

Kopplingarna till SFM var avgörande för beslutet att stänga förskolan. Ekobrottsmyndigheten har kunnat visa att bidrag avsedda för Lär & Leks förskoleverksamhet istället har hamnat hos SFM.

Utbetalningarna, på över en halv miljon kronor, har gått till SFM: verksamhet via en idrottsförening vars hemsida inte uppdaterats på flera år. En person som varit anställd på Vetenskapsskolan står som kontaktperson.

Förskoleförvaltningen riktar även kritik mot förskolan för att det går över 70 barn där – trots att verksamheten bara har tillstånd för 56. Tidigare anställda har vittnar om flera missförhållanden, till exempel att förskolan har en starkt religiös profil som påverkar undervisningen samt att "ledningen inte tillåter musik, dans och bilder".

Förskolan har fram till sista maj på sig att byta ut både ägare och ledning samt att åtgärda alla de andra brister som förvaltningen påpekat – annars blir de av med tillståndet permanent.

Fotnot: Enligt Göteborgs-Posten håller förskolan trots beslutet fortfarande öppet.