Hoppa till huvudinnehåll

Förskolor läggs ned trots ökat barnunderlag – föräldrar protesterar

Stadsdelen Västra Göteborg lägger ned förskolor och gör om dem till flexenheter, trots att deras egen prognos säger att barnunderlaget snart kommer öka.

Anna Winberg är en av flera föräldrar som är emot förskolenedläggningen.
Alfredo Teran Öman

I Västra Göteborg planerar stadsdelen att stänga de tre förskolorna Karneolgatan, Lonsegården och Turkosgatan från och med nästa år. Föräldrarna var aldrig involverade i processen. Beslutet kom som en blixt från klar himmel, i ett brev som kom i augusti.

Föräldrarna på Karneolgatan var inte nöjda med beslutet och organiserade en protestgrupp och initierade ett så kallat Göteborgsförslag.

– När vi fick brevet tänkte vi bara, ”vilket idiotbeslut”, men jaja, vi får väl börja leta efter en annan förskola, säger Kristian Lindahl, förälder till barn på Karneolgatans förskola, till Proletären.

En av förskoleförvaltningens motiveringar till att stänga förskolan är ett minskat barnunderlag. Det gjorde Kristian Lindahl och de andra föräldrarna misstänksamma.

– Vi ringde förskoleservice och de berättade att 30 barn hade valt Karneolgatan som förstahandsval.

Enligt förskoleförvaltningens prognos ska antalet barn minska under 2021 och 2022. Men redan 2023 kommer barnkullen i området överstiga dagens nivåer och 2027 kommer det finnas behov för 60 nya förskoleplatser.

Föräldrarna blev kallade till ett informationsmöte. Enligt chefen för förskoleförvaltningen i området skulle avdelningen göras om till en flexenhet. Det betyder att lokalerna ska stå tomma och öppnas upp vid behov.

– Ska man skeppa runt barnen först två år där och sen tillbaka? säger Kristian Lindahl.

En annan motivering var nedgångna lokaler, men enligt de föräldrar Proletären varit i kontakt med så har delar av förskolan precis renoverats.

Karneolgatans förskola är en mindre förskola, med en flexibel småbarnsavdelning och två syskonavdelningar, alltså blandade åldrar. Förskoleförvaltningen har sagt till föräldrarna att det bara är organisatoriska motiv bakom nedläggningen.

I grannstadsdelen byggs det så kallade jätteförskolor, en med hela 16 avdelningar. Föräldrarna är oroliga för att detta är ett steg mot en sådan utveckling.

– Jag tror det är den ekonomiska biten det handlar om. De ser bara att det står en lokaler tomma men ser inte barnperspektivet. Jag tror man vill fylla varje enhet med maxkapacitet och på sikt slippa hyreskostnader genom att bygga stora förskolor, säger Kristian Lindahl.

Föräldrarna på de nedläggningshotade förskolorna träffades vid hämtning och lämning av barnen och diskuterade nedläggningen. Det ledde till att de samlade sig i en protestgrupp för att bevara Karneolgatans förskola.

De har försökt få tag på underlaget till beslutet men fick svaret att utredningen bara gjorts muntligt – och därför finns det ingen dokumentation att ta del av. Efter påtryckningar fick föräldrarna ta del av ett formellt beslut, daterat den 13 november, trots att beslutet om att stänga förskolan togs redan i våras.

– Ur barnperspektiv är det här osäkert för barnen, ska de skolas in på nytt nu då och sen flyttas över och skolas in ännu en gång, eller hur ska det gå till? Det är så mycket som är osäkert, säger Anna Wiberg som också är förälder till ett barn på Karneolgatan.

Anna Winberg menar att förskoleförvaltningen vill få det att verka som att föräldrarna bara ser till sina egna barn och därför missar helhetsperspektivet. Men hon vill poängtera att så inte är fallet.

– Detta är en fråga för hela området egentligen, inte bara för de enskilda föräldrarna.

Föräldragruppen har lämnat in ett medborgarförslag om att bevara förskolorna som samlat över 200 röster, vilket betyder att förskolenämnden måste behandla frågan.

Stöd föräldrarna genom att rösta på deras medborgarförslag.