Hoppa till huvudinnehåll

Försöker Familjebostäder lura hyresgäster att ombilda?

Det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder har fått ett politiskt uppdrag att blanda boendeformerna i nordöstra Göteborg. I sin iver att ombilda utelämnar de information om riskerna med bostadsrätt.

Cathrine Holt vid Familjebostäders hus i Bergsjön
Alfredo Teran Öman

Boende på Rymdtorget i Bergsjön i Göteborg fick brev från sin hyresvärd med uppmaningen att intresseanmäla sig för omvandling av hyresrätterna till bostadsrätter. I brevet listade det kommunala bostadsbolaget, Familjebostäder, fem punkter med fördelarna att äga sitt boende. Ingenting om nackdelarna, trots att Sverige befinner sig i en period av fallande bostadspriser och räntehöjningar.

Förra året gav Göteborgs kommunfullmäktige de allmännyttiga bostadsbolagen i uppdrag att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i ”områden där hyresrätten dominerar”.

Efter beslutet i kommunfullmäktige hamnade frågan hos kommunala AB Framtiden, moderbolaget som äger Göteborgs allmännyttiga hyresbolag.

I AB Framtidens styrelse sitter också politiker, men här är de rödgröna partierna i majoritet. De valde att tolka beslutet som att det är de stora så kallade stadsområden och inte de mindre primärområden som avses. Av de fyra stadsområdena som finns i Göteborg är det bara ett, Nordost, där hyresrätter dominerar.

De rödgröna partierna slog sig för bröstet och hävdade att de stoppat ombildningarna i Göteborg. Samma rödgröna partier har majoritet i Familjebostäders styrelse – som nu aktivt försöker få hyresgäster i Bergsjön att ombilda till bostadsrätter.

Familjebostäder skrev bland annat i sitt brev att den som köper sin lägenhet kan få lägre boendekostnad, ökat inflytande över sitt boende och att det kan bli lättare för den som köper att flytta i framtiden. Men i brevet utelämnar de alla risker som finns med att äga sitt boende – risker som på senare tid blivit allt mer påtagliga. Om hur räntorna är på väg upp och bostadspriserna ner – eller att man kan behöva sälja sin bostadsrätt om man i framtiden tvingas söka försörjningsstöd.

En hyresgäst spred ett flygblad om att det kan kosta flera miljoner att köpa sin lägenhet, med uppmaningen att inte skriva på Familjebostäders intresseanmälan. Efter det skickade Familjebostäder ut ytterligare ett brev till hyresgästerna.

I det nya brevet stod att ”felaktig information har spridits av en okänd avsändare” och att de boende ska ”bortse från all information om ombildning där Familjebostäder inte är avsändare”.

Katrin Amgarth, kommunikationschef på Familjebostäder, menar att bolaget agerar på ett politiskt uppdrag och inte är ute efter att lura någon. 

Hur kommer det sig att ni bara nämner fördelarna med bostadsrätter och ingenting om riskerna?

– Vår verksamhet är hyresrätter, och vi gillar det. Men det här är ett politiskt uppdrag som vi har fått från politikerna. Vi ska bidra till ett mer uppblandat bestånd.

Det kan framstå som att ni försöker lura boende att ombilda. Vad tänker du om det?

– Vi kommer verkligen inte att lura någon, riskerna kommer ju upp så småningom. Marknaden har förändrats och det är andra tider nu än när beslutet fattades, så det kan hända att det inte blir någonting av det här.

Cathrine Holt är ledamot i styrelsen för Hyresgästföreningen Norra Göteborg, som de berörda lägenheterna tillhör. Hon berättar att husen också befinner sig i en process med stamrenoveringar med höjda hyror som följd, och att de boende känner sig otrygga och stressade över situationen.

– Vi har framfört till Familjebostäder att vi tycker att det är ett väldigt onyanserat och ensidigt brev de har skickat ut till hyresgästerna. Kronofogden har varnat för att de ser ett stort antal ärenden som handlar om bolån från låneinstitutioner som ger snabbkrediter till höga räntor till personer med svag ekonomi. I dessa tider med räntor som skjuter i höjden är det livsfarligt att ta sådana lån, men många ombildningskonsulter försöker sälja in den typen av lösningar till hyresgästerna. 

För att få göra om hyresrätterna till bostadsrätter måste två tredjedelar av de boende rösta för en ombildning. De som väljer att inte köpa sin lägenhet blir hyresgäster hos den nybildade bostadsrättsföreningen.

– Även om de har rätt att bo kvar i sin hyresrätt så kommer de i praktiken att tvingas bort, eftersom bostadsrättsföreningar är den sämsta typen av hyresvärd, säger Cathrine Holt.

Bergsjön är ett av områdena med lägst medelinkomst och högst arbetslöshet i Göteborg, där många har osäkra och tillfälliga anställningar. Många hyresgäster kommer inte att ha råd att köpa sin lägenhet, och det vet Familjebostäder om.

Därför har Familjebostäder sagt att de vill flytta runt boende, så att de på sikt kan fylla ett hus med tillräckligt många som vill ombilda, säger Cathrine Holt.

– Då finns risken att människor känner sig pressade att flytta, även om Familjebostäder har lovat att de inte kommer pressa någon att flytta. 

Men när Proletären frågar tillbakavisar Katrin Amgarth att Familjebostäder har sådana planer.

Proletären har också utan framgång sökt Ulla Ekman (V), som är andre vice ordförande i Familjebostäders styrelse. Vänsterpartiets pressekreterare Miriam Ryttge säger dock att V självklart är emot planerna på ombildningar.