Hoppa till huvudinnehåll
Av
Pensionerad mejeriarbetare

Krönika: Främmande makt på Österlen

USA övar krig i Sverige för att demonstrera sin styrka runt Östersjön.


Tillbaka på Ravlunda militära övningsfält på Österlen där jag tillbringade ett antal månader som värnpliktig pansarskyttesoldat.

Nu har militärövningen Baltops 2019 presskonferens.

Jag frågar marinchefen Jens Nykvist hur man kan släppa in utländsk militär på ett svenskt övningsfält och visa upp alla försvarshemligheter. När jag gjorde värnplikten hade det betraktats som landsförräderi.

”Nej, vi lämnar inte ut hemligheter”, säger Nykvist. ”Politikerna har bestämt att Sverige ska verka tillsammans med andra länder.”

Jag invänder att Baltops 2019 är en amerikansk övning. Kan vi även samöva med Ryssland?

”Nej, det finns ett politiskt beslut att vi inte ska samöva med Ryssland”, säger Nykvist.

Vi bussas ut på fältet där två amerikanska generaler dyker upp. Andrew Lewis är chef för amerikanska andra flottan och för hela övningen.

”Den här övningen ska skapa säkerhet för regionen. Vi övar teknisk samverkan med 40 skepp. Vi vill ha kunskap om terrängen runt Östersjön, och kunna öva i Östersjön, som har ett unikt vatten. Vi vill också kunna träna tillsammans med de andra 17 länderna och få personkännedom.”

Ulf Johansson
Marinchefen Jens Nykvist tillsammans med Andrew Lewis, chef för Baltops 2019, och marinkårsgeneralen Stephen Neary.

Generalen för den amerikanska marinkåren fyller i:

”Vi vill demonstrera vår styrka. Ni i pressen är våra bästa vänner.”

Jag frågar den svenske marinchefen Nykvist igen: Som yrkesman, är det verkligen rätt sätt att avslöja ”kunskap om terrängen och kustvattnet” för ett annat land? Så här blir ju Sverige till ett tänkbart kärnvapenmål vid ett eventuellt storkrig när Sverige tydligt har ingått allians med USA.

Jag får bara politikersvar. Vilket får mig att minnas de inkompetenta regementschefer vi hade. Vi värnpliktiga tänkte då att om det blir krig måste vi välja våra egna befäl och dra upp i skogarna.

Själv välkomnade jag, skamligt nog, nedrustningen och utförsäljningen av det svenska försvaret under 1990-talet. Allmän värnplikt, mobiliseringsförråd, beredskapslager och självförsörjning av livsmedel ersattes med högteknologi, mycket från USA, och ett fåtal anställda soldater. Utan att jag höjde min röst.

Samtidigt läser jag avslöjandet om hur USA planterat skadlig källkod i det ryska elnätet, att aktiveras vid behov för att slå ut elnätet. Skulle Sverige inte lyda finns det säkert skadlig källkod till våra Jas-flygplan, robotar och båtar.

Istället för dyr högteknologi, lätt för en stormakt att slå ut, tror jag att vi behöver ett verkligt folkförsvar. Dels måste Sverige ha självförsörjning av livsmedel och beredskapslager i händelse av att Sverige blir avspärrat. Dels måste vi ha en lokal militär organisation, typ hemvärnet, omfattande alla boende på orten men med demokratiskt valda ledare. Utbildade genom allmän värnplikt för både män och kvinnor.

Så tror jag att vi kan vi möta hotet från en krigsmakt som vill ”demonstrera sin styrka” för att få oss att lyda storbolagens inhemska eller utländska lakejer.