Hoppa till huvudinnehåll
Av
Lärare

Krönika: Fucking jävla femåringar!

Många elever och vårdnadshavare är verkligen vettiga, tar ansvar och samarbetar. Men det finns också vårdnadshavare och elever som agerar som fucking jävla femåringar.


En lärare i Malmö fick nog av en klass med 15-åringar och deras beteende, rapporterades det om förra veckan. Läraren kallade ungdomarna ”fucking jävla femåringar”, på grund av det beteende de uppvisade.

Några elever filmar och en morsa till en av eleverna väljer att lägga ut filmen på sina sociala medier. I en intervju med SVT menar denna morsa att det är ett fullt normalt beteende att kasta sudd och snacka under lektionerna. Hon tar elevernas parti.

Läraren valde att säga upp sig när filmen spreds i sociala medier. Fallet är talande för den arbetsmiljö som vi lärare tvingas brottas med varje dag.

Det går att ha åsikter om ordval och hur vi tilltalar varandra. Men huvudfrågan är inte ordvalen, utan hur arbetsmiljön för skolpersonal ser ut idag.

I och med marknadsstyrningen av skolan och det fria skolvalet har elever och vårdnadshavare blivit kunder. Och kunden har alltid rätt. Det är inte alls ovanligt att vårdnadshavare hör av sig med kritik mot betygsättning, varför deras unge inte får hamna i samma undervisningsgrupper som sina kompisar eller med krav om anpassningar som inte alls har någon pedagogisk grund.

Har jag tur är rektorn på skolan en bra sådan som backar upp sina lärare men så är inte alltid fallet. När vårdnadshavare hotar med att ta ungen från skolan innebär det ett hot om minskade ekonomiska resurser. För friskolor är det vinsten som då hotas. Alltför ofta tillgodoses vårdnadshavarens krav av rädsla för missad skolpeng eller att skolan skulle få ett dåligt rykte.

Förutom marknadsskola brottas vi så klart med en individualism och ett i övrigt kravlöst samhälle som gör vårt arbete ännu svårare.

Jag försöker tidigt få mina elever att inse sitt eget ansvar. Jag är verktygslådan som du kan använda dig av, men då måste du också använda den. Jag ställer helt enkelt krav på mina elever att göra sitt bästa.

I många fall fungerar det bra och utvecklingen hos eleverna är bland det roligaste med mitt jobb. Ändå lyser individualismen och det kravlösa samhället igenom. Istället för det egna ansvaret är det alltid någon annans fel. Vårdnadshavare mejlar och frågar hur jag ska se till att deras barn får bättre betyg och eleven kräver att få komplettera provet då det önskade resultatet uteblev.

Jag tycker verkligen att många elever och vårdnadshavare är vettiga, som förstår värdet i att ta ansvar, som kan samarbeta och litar på att jag vet vad jag sysslar med på jobbet. Men det finns också en hel del vårdnadshavare och elever som agerar som fucking jävla femåringar.

Marknadsskolan och det kravlösa samhället innebär sämre förutsättningar för ungdomarna att faktiskt utvecklas så långt som möjligt. Det bidrar också till en sämre arbetsmiljö för oss som jobbar i skolan.

Ska vi komma tillrätta med dessa problem krävs att marknadsskolan skrotas och att vi pedagoger får utföra vårt arbete utan vårdnadshavare som ställer krav på allt utom på sina egna ungar.