Hoppa till huvudinnehåll

Gjuteriarbetare i Robertsfors: Rösta om Las-uppgörelsen!

Gjuteriarbetaren Aron Wasswa är orolig över hur försämringarna i Las kommer slå mot arbetarna. Han liksom majoriteten på hans arbetsplats vill riva upp IF Metalls uppgörelse med Svenskt Näringsliv.

På Norrlandsgjuteriet i Robertsfors vill majoriteten i den lokala fackklubben få rösta om Las-uppgörelsen.
Östen Andersson

På Norrlandsgjuteriet i Robertsfors samlar Aron Wasswa in namnunderskrifter för att den lokala IF Metallklubben ska ställa sig bakom en budkavle som cirkulerar inom förbundet. Budkaveln kräver att medlemmarna ska få rösta om Las-uppgörelsen – annars bör förbundsledningen avgå. 

– Det här började med bemanningsföretag, man sparkade arbetare för att sedan kunna återanställa genom bemanningsföretag. De tog det steget – nu är detta nästa steg. Arbetsgivarna vill ha mer och mer makt, de har redan för mycket! Vi arbetare får mindre och mindre makt och snart har vi ingen kvar. Det går åt helt fel håll, säger Aron Wasswa till Proletären. 

Han är 43 år gammal, har jobbat på gjuteriet i över 20 år och varit fackligt aktiv lika länge. Idag är han ordförande i IF Metallklubben på Norrlandsgjuteriet. 

Östen Andersson
Aron Wasswa samlar in namnunderskrifter för att försvara Las.

Första gången han lyfte frågan i klubben var arbetskamraterna lite tveksamma. Men efter att han pratat med dem och uppmanat dem att sätta sig in i frågan har över hälften av medlemmarna på gjuteriet undertecknat budkavlen.

– Folk vill prata mer om försämringarna i Las än om corona nu. Detta är den stora frågan på vår arbetsplats, då fattar man att det är ett problem, säger Aron Wasswa.

För honom är det värsta med de föreslagna försämringarna hur de slår mot de äldre arbetskamraterna. Med fler undantag i turordningsreglerna kommer arbetsköparen kunna välja ut de mest effektiva arbetarna. De äldre, kanske med skador som de dragit på sig i arbetet, blir en belastning för arbetsköparen och kan bytas ut.

Ändå, berättar Aron, var det de yngre på gjuteriet som skrev under först och i störst utsträckning. De äldre ska snart gå i pension och är inte lika engagerade. De unga vill ha ett tryggt arbetsliv framför sig och många av dem har varit arbetslösa länge innan jobbet på Norrlandsgjuteriet. De har erfarenhet från den osäkerhet som arbetslöshet innebär och är mer oroliga över framtiden.

– Hur ska det gå för mig? tänker de. Redan nu känner de att de måste jobba hårdare än de får betalt för.

Aron Wasswa är rädd för att det kommer bli ännu svårare att kräva höjda löner i framtiden om anställningstryggheten försämras. 

– Jag brukar säga så här: Om cheferna får ännu mer makt, vad tror ni de kommer göra härnäst? Om det är svårt att höja lönerna nu, hur tror ni det blir sedan?

Den lokala klubbordföranden är kritisk till hur LO och IF Metall arbetar idag. Han tycker inte att de verkar bry sig om sina medlemmar och att de hellre springer till politikerna än frågar sina gräsrötter vad de tycker.

Eftersom de flesta på gjuteriet skrivit under namnlistan är han optimistisk till att nästa klubbmöte kommer anta budkaveln. De hade kunnat rösta igenom den på ett styrelsemöte, men Aron Wasswa tycker att det är viktigt att alla medlemmar får vara med och säga vad de tycker så beslutet blir demokratiskt förankrat.

Bakgrund

Detta har hänt

I slutet av förra året tackade LO enhälligt nej till Las-uppgörelsen mellan tjänstemännens PTK och Svenskt Näringsliv. Några veckor senare valde LO-förbunden Kommunal och IF Metall att ansluta sig ändå. Det upprörde flera av de andra LO-förbunden och många i de egna medlemsleden. Bland annat startade Metallarbetare i Ludvika en facklig budkavle där de uppmanar klubbar och medlemmar att ställa sig bakom deras krav på en omröstning om uppgörelsen.

Detta står på spel: 

Från saklig grund till sakliga skäl - med saklig grund kunde en uppsägning bara ske av två skäl: arbetsbrist och personliga skäl, alltså att den anställda misskött sig. Personliga skäl bedömdes från fall till fall. Den reglerades i lag och kunde inte förhandlas bort. Med sakliga skäl listas ett antal skäl för uppsägning istället för personlig bedömning. Exempelvis ”bristande prestationer som understiger vad arbetsgivaren normalt borde kunna räkna med” eller ”sakliga skäl i form av samarbetssvårigheter”. Regeln blir dispositiv - vilket betyder att den kan förhandlas bort av parterna.

Fler undantag från Turordningsreglerna - idag får arbetsgivaren göra två undantag från regeln ”sist in - först ut” i små företag. I den nya överenskommelsen kommer alla företag kunna göra tre eller i vissa fall fyra undantag - i varje ”driftenhet”. I större företag och med upprättandet av en så kallad ”lagturlista” får hela 15 procent undantas turordningsreglerna. I stora företag kan det innebära flera hundra personer.

I dagens Las har den anställda kvarstående anställning vid tvist, det innebär att företaget måste fortsätta betala ut löner vid en tvist om uppsägning av personliga skäl, det har gjort att företag ofta valt att “köpa ut” arbetare de vill bli av med istället för att inleda tvist. I nya Las-uppgörelsen kommer den anställda istället få söka a-kassa under tvisten.