Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Gör din demokratiska plikt – bojkotta EU-valet

Om EU ansökte om medlemskap i sin egen union skulle ansökan avslås på grund av bristande demokrati enligt EU:s egna regler. En röst i valet den 26 maj är att ge sitt stöd till ett i alla delar odemokratiskt stormaktsbygge.

Den som är mot den EU-styrda högerpolitiken bör aktivt avstå från att rösta den 26 maj.
Arkivbild/Proletären

Om mindre än två månader hålls det val till EU-parlamentet. Svenska folket ska utse 21 av 705 platser att sitta i ett på många sätt maktlöst parlament i händerna på en tiotusenhövdad skara byråkrater och lika många lobbyister. Ett parlament vars syfte är att ge ett demokratiskt sken över ett i alla delar odemokratiskt stormaktsbygge.

Om EU ansökte om medlemskap i sin egen union skulle ansökan avslås på grund av bristande demokrati enligt EU:s egna regler. EU bygger nämligen på en stor lögn. Trots allt prat om demokrati är unionens syfte motsatsen till demokrati.

Det räcker att titta på hur EU-makten förhåller sig till de demokratiska val där folket verkligen har något att säga till om, det vill säga folkomröstningar.

2005 röstade en majoritet av fransmännen och nederländarna nej till förslaget om en europeisk konstitution. Därmed borde förslaget ha fallit enligt EU:s egna spelregler. Men EU-eliten drog sig tillbaka för överläggningar och två år senare kom de tillbaka med en ny konstitution, fast den kallades istället för ett fördrag. I Frankrike och Holland hade eliten lärt sig sin läxa och klubbade förslaget i parlamenten istället för att än en gång låta det bångstyriga folket få vara med och bestämma.

Detsamma gjordes i samtliga EU-länder förutom Irland, vars konstitution krävde att förslaget skulle underställas en folkomröstning. I denna enda folkomröstning som hölls om Lissabonfördraget röstade folket nej. Därmed skulle även detta förslag ha fallit, enligt EU:s egna regler. Men inte denna gång heller. Förslaget sminkades om något och irländarna fick folkOMrösta på nytt. Denna gång röstade folket som eliten ville. Därmed ansågs valresultatet skrivet i sten.

Därefter hölls inga folkomröstningar om EU-frågor i medlemsländerna förrän britternas omröstning 2016 om Storbritanniens EU-medlemskaps vara eller icke-vara. Omröstningen hölls efter en omfattande debatt i hela det brittiska samhället. 17,4 miljoner britter röstade för att lämna EU. Det är det högsta antalet människor som någonsin röstat för någonting i Storbritanniens historia. Valdeltagandet var högre än vanligt, tre miljoner fler än i de föregående allmänna valen. Av Englands nio regioner var det bara Londonregionen som röstade för att stanna i EU.

Egentligen borde makthavarna i London, Bryssel och övriga EU-huvudstäder – som gärna talar om demokrati – i lugn och ro ha slagit sig ner vi ett förhandlingsbord, tacka för den tid som varit och konstatera att när folket nu har sagt sitt är det bara att genomföra skilsmässan så smidigt som möjligt. Det tog bara drygt två månader efter att Sverige röstat om EU-medlemskapet 1994 innan vi var inne i unionen.

I skuggan av Bryssel blir alla katter grå. Oavsett sammansättning i riksdag och regeringen är politiken densamma.

Men så fungerar inte EU-styret. I snart tre år har EU-makten dragit Brexitprocessen i långbänk. Allt för att straffa det olydiga folket som röstade för utträde och skrämma andra länders befolkningar från att våga tänka i liknande banor.

Det är inte nödvändigt att förstå hur EU-apparaten fungerar – det förstår knappt EU-experterna själva – för att inse att EU är motsatsen till folkstyre. I samtliga EU-val hittills har därför en stor majoritet av arbetare och folket utanför EU-positiva storstadskärnor vägrat spela med i det skendemokratiska spelet.

I EU-valet i Sverige 2014 deltog 51 procent av de röstberättigade. Samma år, på hösten 2014, deltog 86 procent i riksdagsvalet. Det innebär en skillnad på nästan 35 procentenheter mellan EU-valet i maj och riksdagsvalen i september.

Människor vägrar helt enkelt att agera röstboskap i ett val vars syfte är att legitimera ett EU-medlemskap vars mål är att göra folket maktlöst.

Enligt regeringens prognos kommer den svenska EU-avgiften år 2021 uppgå till 54 miljarder kronor. Det är mer än en fördubbling sedan år 2017. Det är hög tid att fråga sig vad fan vi får för pengarna.

Svaret är att vi får en lagstadgad högerpolitik och därmed en likriktning av den inhemska politiken. I skuggan av Bryssel blir alla katter grå. Oavsett sammansättning i riksdag och regeringen är politiken densamma. Vi får växande korruption, expertvälde, byråkrati och en lobbyism som garanterar näringslivets makt. Vi får avindustrialisering och förslumning, lönedumpning och död på arbetsplatserna. Och förslumning och gangsterkrig som fortsätter att skörda liv så länge inflödet av knark och vapen tillåts pågå eftersom EU-medlemskapet har raserat det svenska gränsskyddet.

Denna politik är inskriven i EU:s grundlagar. Den kan inte ändras oavsett hur svenska folket röstar i EU-valet den 26 maj. Det enda en röst leder till är ökat valdeltagande, vilket EU-eliten använder som bevis för att det finns folklig legitimitet bakom Brysselmakten.

Den som är mot den EU-styrda högerpolitiken bör aktivt avstå från att rösta den 26 maj. Det är att göra sin demokratiska plikt och att stå upp för EU-motståndet.