Hoppa till huvudinnehåll

Halvlek för K i Ludvika: ”Förändring kan bara ske om vi lyckas mobilisera”

I valet 2018 tog Kommunistiska Partiet mandat i Ludvika kommunfullmäktige. Proletären har träffat Jorge Nuñez och Kenth Andersson, båda representanter för K, för att diskutera läget i halvtid.

Kenth Andersson och Jorge Nuñez läser dagordningen för kommande fullmäktigemöte.
Erling Bronsberg

I valet 2018 fick Kommunistiska Partiet 2,1 procent i Ludvika kommun. Ett resultat i nivå med både Kristdemokraterna och Liberalerna och som räckte till ett mandat i kommunfullmäktige.

När lite mer än hälften av mandatperioden gått träffar Proletären Kommunisternas ledamot Jorge Nuñez och ersättaren Kenth Andersson, för att höra hur det kommunpolitiska arbetet sett ut.

– Folk på jobbet skämtar ofta och säger, ”Här kommer politikern”. Det kan jag ta, men jag poängterar samtidigt att jag inte är politiker. Jag är en arbetare som är politiskt organiserad. Det är en väsentlig skillnad, säger Jorge Nuñez som kommer direkt från jobbet som montör på Hitachi ABB.

Med sig har han en läsplatta med dagordningen för kommande fullmäktigemöte. Kenth Andersson, ersättare och nyligen pensionerad sjuksköterska, sätter sig bredvid för att läsa dokumentet. Ämnen som diskuteras under mötet är bland andra sänkta politikerlöner och äldrevården.

– Jag är nöjd med frågorna vi lagt fram. Mitt fokus har varit just äldrefrågan där vi lagt en hel rad motioner för genomgripande förbättringar. Något som coronapandemin med all önskvärd tydlighet bekräftat behovet av. Känslan är att omsorgen av våra husdjur ibland överträffar omsorgen av våra äldre och svaga, säger Kenth Andersson.

Men hur fungerar då arbetet i kommunfullmäktige? Kenth Andersson menar att en stor del bara är av formell karaktär.

– Frågorna och besluten är redan bestämda av kommunstyrelsen innan de tas upp i fullmäktige. Det är en oerhört förvaltande organisation och det finns sällan visioner eller ideologier i diskussionerna. Det är mycket budgetslaveri som gäller.

– Det parlamentariska arbetet är väldigt annorlunda från det vi vanligen gör, säger Jorge Nuñez som sedan i våras är ordinarie ledamot efter att den tidigare ledamoten för K, Karl Gustav Nilsson, valt att flytta till en annan kommun.

– Vi har bara ett mandat och därför svårt att få igenom våra motioner. Men lyckas vi förankra frågorna bland folks behov och vilja finns det en möjlighet att påverka åt rätt håll.

Enligt Jorge Nuñez och Kenth Andersson har majoriteten i kommunen en borgerlig prägel. Sedan valet 2018 har nämligen Socialdemokraterna ingått ett samarbete med M, KD och L. På frågan om hur detta samarbete skulle gå ihop rent politiskt, svarade Leif Pettersson (S) i SVT: ”Ibland får man komma överens om att man inte är överens”.

En sak som parterna dock varit överens om är utförsäljningen av allmännyttiga hyresbostäder. Detta trots att Socialdemokraterna lovat att inte privatisera i kommunen, säger Kenth Andersson. Sedan kom nästa besked: Kommunen skulle spara 50 miljoner kronor inom äldrevården under 2020.

– Det är som att politikerna accepterat marknadstänkandet fullt ut. Och en förändring kan bara ske om vi lyckas mobilisera till en verklig folklig opinion.

Jorge Nuñez menar att en fråga som luktar vänster röstas ned direkt i fullmäktige.

– Kommunen ska tydligen inte ha en sådan ekonomisk kraft att den klarar av att ge invånarna den service de förtjänar. Och vad händer då? Jo, då väcks tanken om att privata alternativ kanske är bättre. Det är ren högerpolitik som kommer från majoriteten. Där har Kommunistiska Partiet en viktig roll att spela. Vi kommer alltid slåss för det offentliga och gemensamma.

– De flesta av oss vanliga människor har en känsla av vad som är rätt och fel när det kommer till utförsäljningar och vården om gamla och svaga. Det viktigaste vi kan göra då är att mobilisera folk i kommunen. Att få dem delaktiga. Vi varken är eller vill vara ett parti som alla andra, och då krävs det att vi agerar utanför fullmäktige, säger Kenth Andersson.

– Vår uppgift är inte att lyfta frågor för att vinna billiga poäng utan att sätta dem i ett större sammanhang. Det handlar om att få människor delaktiga i kampen, ett alternativ mot en allt råare kapitalism. Då krävs det ett idogt, förankrat och uthålligt arbete. Och i bästa fall blir folk en aning klokare när de blir delaktiga.

Ett exempel som Kenth Andersson tar upp är kampen om badhuset i Grängesberg. En samlingslokal som kommunen ville stänga för att spara pengar. Kommunistiska Partiet kallade då till ett möte där över 100 personer från orten närvarade och som sedan följde med till fullmäktige där partiet motionerade om att bevara badhuset.

– Frågan kan tyckas liten, men det är ett uttryck för något större. Hur småorter systematiskt blir avvecklade år efter år. Vi lyckades få kvar badhuset genom att vi sammankopplade vårt lokala arbete med vår röst i fullmäktige.

– Servicen försvinner successivt från dessa mindre orter, säger Jorge Nuñez. Det är viktigt att vi och de som bor här sätter ned foten och säger stopp. Och vi har gjort ett bra jobb, men det måste fortsätta.