Hoppa till huvudinnehåll

Haparanda röstar nej till äldreboende på entreprenad

Tydligt nej till privat äldreboende efter folkomröstning, men kommunalrådet Sven Tornberg (C) tänker ändå fortsätta att driva på för ”valfrihet inom äldreomsorgen”.

78,73 procent röstade nej, men valdeltagandet var lågt – endast 28 procent.
Proletären

Den 15 maj genomfördes en kommunal folkomröstning i Haparanda. Frågan var om driften av det nybyggda äldreboendet Hemstranden/Kotiranta ska läggas ut på entreprenad. Svaret blev ett tydligt nej, men valdeltagandet var lågt.

Av kommunens 7.653 röstberättigade deltog 2.125 vilket motsvarar 28 procent. Alternativet Nej fick 1.673 röster (78,73 procent) och Ja fick 395 (18,59 procent). Den slutliga röstsammanräkningen sker den 18 maj och sedan ska frågan upp till beslut i kommunfullmäktige den 13 juni.

Riksbyggen
Illustration av innergården på boendet Hemstranden Kotiranta, som beräknas stå klart 2023.

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Tuula Maijanen, ordförande för Kommunal i Haparanda, tror inte att den styrande borgerliga alliansen kommer att följa valresultatet.

– Men om de gör det vinner de röster, så det blir intressant att se hur det går, säger hon till Proletären.

Kommunalrådet i Haparanda, Sven Tornberg (C) säger till P4 Norrbotten att det i slutändan är de politiska partierna i fullmäktige som beslutar och att han, oavsett valresultatet, kommer att fortsätta argumentera för valfrihet, både inom äldreomsorgen och i andra verksamheter i kommunen.

Initiativet till folkomröstningen togs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Haparanda. De samlade namn tillsammans med Kommunal och  i maj 2021 hade de fått ihop över tusen namn, vilket räckte mer än väl för att få till stånd en folkomröstning. Drivande i kampanjen var bland andra Ida Karkiainen (S), numera omtalad inrikesminister.

Privat
Tuula Maijanen, ordförande för Kommunal i Haparanda.

För närvarande finns inget privat äldreboende i Haparanda.

– Vi hade ett tidigare men det stängdes av Ivo, säger Tuula Maijanen.

Äldreboendet stängdes av Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) bland annat på grund av undermåliga lokaler. Det drevs av vårdföretaget Vardaga Äldreomsorg AB.

– Vinsterna måste tas någonstans ifrån – det blir från gamlingarna. Vardaga plockade bort städ, vaktmästeri och förbrukningsmateriel, säger Tuula Maijanen.

I en debattartikel i Haparandabladet hänvisar hon till Kommunals rapport ”Så mycket bättre” från 2021. Den visar att lönerna generellt är lägre i privat drift, de tidsbegränsade anställningarna fler och andelen deltidsanställda större.  

Inflyttningen i äldreboendet Hemstranden/Kotiranta beräknas ske 2023. Bygget är ett samarbete mellan Riksbyggen och Haparanda stad. Äldreboendet är en kooperativ hyresrättsförening för äldre som har ett kommunalt biståndsbeslut, det vill säga rätt till bistånd från kommunen. De äldre ska vara medlemmar i föreningen och betala hyra till den. Ordförande i föreningen är kommunalrådet själv, Sven Tornberg (C). Även Riksbyggen är representerat i styrelsen.

__________

KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING

Enligt Lagen om kommunala folkomröstningar ska en rådgivande folkomröstning hållas om minst tio procent av de röstberättigade begär det, om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. Namnen ska samlas in inom en sexmånadersperiod.