Hoppa till huvudinnehåll

Ta från de rika, ge till de fattiga: Här är Gula västarnas krav för ett rättvist Frankrike

Protesterna i Frankrike fortsätter, samtidigt som det spekuleras i media vad de egentligen vill. Proletären publicerar här Gula västarnas hela lista med krav som de lämnat in till regeringen.

Gula västarnas krav är varken liberala eller särskilt högerextrema.
Thomas Bresson

Gula västarnas protester i Frankrike har sänt en chockvåg över hela Europa. De har beskrivits som liberala skattemotståndare, som högerextrema rasister, som klimatförnekare eller anarkister. I slutet av november lämnade representanter för Gula västarna, utsedda av lokalgrupper, in en brokig lista med 42 olika tydligt formulerade krav till media och Frankrikes regering.

Kravet på en frysning av bensinskatten, som Macron nu gått med på, är bara ett av många. Gula västarna kräver också ökad progressiv beskattning, höjd skatt för storföretag, höjning av minimilönerna, sänkta politikerlöner, maxlön för rika, stopp för nedläggningar och utförsäljningar av statliga företag, nej till höjd pensionsålder och hyresregleringar.

Kraven vänder sig emot den nyliberala politik som svept genom Europa de senaste decennierna, mot skatter och regler som missgynnar ”vanligt folk” (som bensinskatten), men också mot korrupta politiker som lever i en egen värld långt ovanför folket.

Kravlistan är knappast klimatfientlig. Kravet på att bensinskatten inte ska höjas kombineras med krav på en nationell satsning på att isolera hus för att minska elförbrukningen, höjd skatt på fartygs- och flygbränsle, och satsningar på vätgasbilar hellre än elbilar.

Några krav handlar om migrationspolitiken. Gula västarna vill bland annat ha ett stopp för utstationerad arbetskraft och kräver att franska löner och arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar i Frankrike. De vill att asylsökande ska behandlas väl i Frankrike, och få mat, boende och säkerhet, men också att de som inte får sin ansökan beviljad ska föras ut ur landet. De som får stanna måste integreras i det franska samhället, med hjälp av språkkurser och medborgarskapskurser.

De kräver också att regeringen adresserar orsakerna till migration, och samarbetar med FN för att upprätta flyktingläger runt om i världen där flyktingar kan invänta besked om asyl.

Andra krav rör småföretagare, som ett stopp för stora shoppingområden som utarmar stadskärnorna, samt skattelättnader och bättre socialförsäkringar för små- och egenföretagare. Man vill också se att tillräckligt med resurser går till polisen och rättsväsendet.

Den franska tidningen Le Monde, som granskat alla listans krav, menar att den till 75 procent stämmer överens med vänsterpartiet La France Insoumise (”Frankrike böjer sig inte”), lett av Jean-Luc Mélenchon. Bara hälften av kraven delas av högerextrema Rassemblement National (f d Front National) och väldigt få av kraven delas av Emmanuel Macrons liberala parti eller de konservartiva partierna.

Här är alla Gula västarnas krav:

 1. Noll hemlöshet: VIKTIGT.
 2. Ökad progressivitet i beskattningen (fler nivåer).
 3. Höjning av minimilönen till 1300 euro netto.
 4. Gynna småföretag i byar och stadskärnor. (Stoppa byggandet av stora shoppingområden utanför storstäderna som tar död på småföretagen) + gratis parkering i stadskärnorna.
 5. En stor plan för isolering av hus (för ekologisk omställning som samtidigt gynnar hushållens ekonomi).
 6. Låt de stora (McDonalds, Google, Amazon, Carrefour…) betala höga skatter och låt de små (hantverkare, småföretagare) betala låga skatter.
 7. Samma socialförsäkringssystem för alla (inklusive hantverkare och egenanställda). Lägg ner RSI [ett socialförsäkringssystem för egenanställda, Proletärens anm.].
 8. Pensionssystemet måste förbli solidariskt och därmed socialiserat. (Nej till ”allmän poängpension” [det nya allmänna pensionssystemet inspirerat av det svenska systemet som Macron vill införa, och som bland annat innebär att vissa arbetares rätt att gå i pension tidigare avskaffas, Proletärens anm.])
 9. Slut på höjningarna av bränsleskatten.
 10. Ingen ska ha mindre än 1200 euro i pension.
 11. Valda politiker ska tjäna medianlön. Politikers resekostnader ska övervakas och ersättas om de är rättfärdigade. De ska ha rätt till restaurangkuponger och semestercheckar.
 12. Allas löner, liksom pensioner och bidrag, ska knytas till inflationen.
 13. Skydda fransk industri. Förbjud utflyttning. Att skydda vår industri är att skydda vårt kunnande och våra anställningar.
 14. Stopp för utstationerad arbetskraft. Det är onormalt att personer som arbetar på franskt territorium inte har samma löner och rättigheter. Alla som är behöriga att arbeta på franskt territorium ska behandlas jämlikt med franska medborgare och deras arbetsgivare ska skatta på samma sätt och samma nivå som franska arbetsgivare.
 15. För trygga anställningar: begränsa antalet tillfälliga anställningar inom stora företag. Fler fasta tillsvidareanställningar.
 16. Lägg ner CICE [ett system för skattelättnader för företag, Proletärens anm.]. Använd pengarna till att lansera en fransk vätgasbilsindustri (som är verkligt ekologisk, till skillnad från elbilen).
 17. Stoppa nedskärningspolitiken. Stopp för återbetalning av räntor på skulder som är förklarade illegitima, börja återbetala skulder utan att ta pengarna från fattiga och låginkomsttagare och ta istället pengarna genom att driva in de 80 miljarder som försvinner varje år i skatteflykt.
 18. Adressera orsakerna till påtvingad migration.
 19. Behandla asylsökande väl. Vi är skyldiga dem boende, säkerhet, mat och utbildning åt barnen. Arbeta med FN för att upprätta flyktingläger i många länder i världen, i väntan utslaget av asylansökan.
 20. De som fått avslag på sin asylansökan ska återföras till sitt hemland.
 21. Inför en verklig integrationspolitik. Att bo i Frankrike måste innebära att bli fransk (franska språkkurser, kurser i fransk historia medborgarkurser med certifiering i slutet av kursen).
 22. Maximilön på 15.000 euro.
 23. Skapa jobb åt de arbetslösa.
 24. Höj ersättningarna för funktionshindrade.
 25. Reglera hyrorna. Bostäder med rimliga hyror (speciellt för studenter och arbetare med osäkra anställningar).
 26. Förbjud utförsäljning av egendom som tillhör Frankrike (flygplatser, dammar).
 27. Tilldela de resurser som behövs till rättssystemet, polisen, gendarmeriet och armén. Polisen bör få ersättning för övertidsarbete.
 28. Alla intäkter från vägtullar ska gå till underhåll av motorvägar och vägar i Frankrike, och till vägsäkerhet.
 29. Eftersom gas- och elpriserna stigit sedan privatiseringarna vill vi att gasen och elen blir offentligt ägd igen och att priserna sänks kraftigt.
 30. Stoppa omedelbart nedläggningen av små järnvägslinjer, postkontor, skolor och mödravårdscentraler.
 31. Välmående för våra äldre. Förbud mot att tjäna pengar på äldre. Tiden för att profitera på de gråhåriga är över. En ny era av välmående för de gråhåriga börjar.
 32. Max 25 elever per klass från förskolan till gymnasieexamen.
 33. Mer resurser till psykiatrin.
 34. Inför folkomröstningar i konstitutionen. Upprätta en användarvänlig hemsida, övervakad av ett oberoende kontrollorgan, där medborgare kan lämna lagförslag. Om ett lagförslag når 700.000 signaturer måste lagförslaget diskuteras, färdigställas och justeras av nationalförsamlingen som ska vara skyldiga att lämna in det (senast på dagen ett år efter att de 700.000 signaturerna erhölls) till folkomröstning.
 35. Återinför 7 års mandatperiod för presidentämbetet. (Med val till nationalförsamlingen två år efter presidentvalet för att göra det möjligt att ge en positiv eller negativ signal till presidenten om dennes politik, vilket skulle bidra till att folkets röst blir hörd.)
 36. 60 års pensionsålder för alla, och rätt att gå i pension vid 55 års ålder för de som kroppsarbetar (som byggnadsarbetare eller slakteriarbetare).
 37. En 6-åring kan inte ta hand om sig själv, behåll pajemploi-systemet [ett system för att underlätta för föräldrar i Frankrike att anlita barnpassning, Proletärens anm.] till och med 10 års ålder.
 38. Främja varutransporter via järnvägen.
 39. Nej till källskatt [det skattesystem som bland annat Sverige har som innebär att arbetsgivaren drar av och betalar in för preliminär skatt från den anställdes bruttolön, en skattereform som bland annat facket CGT är emot, Proletärens anm.]
 40. Slut på livstidspensionen för presidenter.
 41. Förbud mot att ta ut avgift vid kortbetalning.
 42. Skatt på fartygs- och flygbränsle [flygfotogen, Proletärens anm.].

Källa och översättning: Listan, som lämnades in av representanter för de Gula Västarna till franska regeringen, samt skickades till media, den 29 november är publicerad på franska här och här. Proletärens svenska översättning utgår från översatta listor som finns på flera svenska webbsidor men är bearbetad och korrigerad av Proletären utifrån den franska originaltexten.