Hoppa till huvudinnehåll

Har Sverige brist på vårdplatser?

I dagsläget är Sverige sämst i hela EU när det kommer till disponibla vårdplatser. Sedan 1990 har vårdplatserna sjunkit dramatiskt till 2,2 per 1.000 invånare, samtidigt som överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter har blivit standard.

Sedan 1990-talet har antalet vårdplatser i Sverige sjunkit dramatiskt. Vi är nu sämst i Europa om man ser till antalet vårdplatser per 1.000 invånare.
Pixabay

År 2010 hade Region Jämtland/Härjedalen totalt 290 disponibla vårdplatser. Vilket ger ett snitt på 2,2 vårdplatser per 1.000 invånare. 2019 hade denna siffra sjunkit till 210, med ett snitt på 1,6 vårdplatser per 1.000 invånare. En minskning med 27 procent, samtidigt som befolkningen i regionen ökat med 3,2 procent.

Region J/H:s siffror pekar på en allmän trend inom svensk sjukvård. 1990 hade Sverige sex vårdplatser per 1.000 invånare. I dag är denna siffra 2,2 per 1.000 invånare. Enligt Sveriges Läkarförbund är detta det lägsta snittet i hela EU. Under samma period har Sveriges befolkning ökat med 20 procent, enligt SCB.

Vissa menar att det är den tekniska utvecklingen som ligger bakom dessa sjunkande tal och som möjliggör en effektivisering av sjukvården. Men jämför man med länder vars tekniska utveckling liknar Sveriges sticker siffrorna ändå ut.

Enligt databasen Statista har Japan tolv disponibla vårdplatser per 1.000 invånare. Ryssland, Tyskland, Finland och Norge har åtta. Sveriges 2,2 vårdplatser tycks bara överträffa länder som Colombia, Costa Rica och Indien.

I takt med att antalet vårdplatser minskar, ökar samtidigt överbeläggningarna på Sveriges sjukhus. År 2014 var rikssnittet för dessa 2,7 per 100 disponibla vårdplatser. Fem år senare hade siffrorna ökat med knappt det dubbla till fem.

Under pandemin har överbeläggningarna sjunkit mycket tack vare att den ”vanliga” vården skjutits upp. I juli 2021 var överbeläggningarna dock uppe i ett högre antal än innan pandemin, med 6,2 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser, enligt SKR:s databas.

Förra året utlokaliserade Sveriges regioner 2,1 patienter per 100 disponibla vårdplatser, vilket är en fördubbling jämfört med 2014.

Fakta:

Överbeläggning: ”En överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven vad gäller fysisk utformning, utrustning och bemanning, som krävs för att garantera en säker vård och en god arbetsmiljö.” Källa: Kolada

Utlokalisering: ”En utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.” Källa: Socialstyrelsen