Hoppa till huvudinnehåll

Idag skärps reglerna för utländsk arbetskraft

Nya regler ska motverka lönedumpning och fusk med utstationerad arbetskraft. Ett steg i rätt riktning enligt fackförbundet Byggnads som även kritiserar reglerna för att inte gå tillräckligt långt.

Den 30 juli träder de nya utstationeringsreglerna i kraft.
Proletären

Idag, den 30 juli, träder de nya utstationeringsreglerna i kraft. De innebär bland annat att fackförbunden ska kunna ta till stridsåtgärder för utländska arbetares rätt till samma lön som sina svenska kollegor, inte bara till kollektivavtalets minimilön som innan. Reglerna om anmälan av utstationerad arbetskraft till Arbetsmiljöverket skärps också.

Just nu befinner sig ungefär 23.500 personer, anställda av utländska arbetsgivare, tillfälligt i Sverige för att arbeta. I alla fall enligt enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister dit företag inom EU som skickar arbetskraft till Sverige ska anmäla alla utstationeringar.

Nya regler oklara och otillräckliga

Kravet att anmäla utstationerad arbetskraft finns alltså redan, men många arbetsgivare har helt enkelt struntat i det då konsekvenserna varit små eller obefintliga. I och med de nya reglerna införs en ny straffavgift om reglerna inte följs. Arbetsgivare ska också anmäla utstationerad arbetskraft från dag ett och inte dag sex som gällde tidigare.

De slappa reglerna och bristen på repressalier mot fuskande företag har bidragit till ett stort mörkertal och någon exakt siffra på hur många som egentligen befinner sig i landet för att arbeta finns inte.

Nära hälften av de utstationerade i Sverige arbetar i byggbranschen som är hårt drabbad av fusk, lönedumpning och illegal arbetskraft. Byggnads ordförande Johan Lindholm välkomnar de nya reglerna.

”Reglerna är ett steg i rätt riktning men ger långt ifrån den konkurrensneutralitet som den svenska modellen kräver. Våra kollektivavtal måste tillåtas fullt ut, för att ge alla samma möjligheter. Vi kommer fortsätta påtala detta tills våra avtal gäller för alla som arbetar i byggbranchen i Sverige!”, skriver han i en skriftlig kommentar.

Byggnads har tidigare kritiserat de nya reglerna för att inte gå tillräckligt långt när det gäller vad som räknas som lika ersättning. Förbundet vill att svenska regler också ska gälla för resor och traktamente.