Hoppa till huvudinnehåll

Efter utestängningen av K i Borås: "Jag blir ledsen över Vänsterpartiet"

Den politiskt ansvariga för beslutet att stänga ute Kommunistiska Partiet från kommunens lokaler i Borås är vänsterpartisten Ida Legnemark. Beslutet är grundat på den kommunala organisationen Centrum för kunskap och säkerhets bedömning att Kommunistiska Partiet är "våldsbejakande extremister". Proletären har pratat med fyra vänsterpartister som står upp för yttrandefriheten.

– Högern tystade Norrskensflamman. De brände ner huset och fem människor dog. När Vänsterpartiet stänger ute Kommunisterna i Borås, då gör jag den här kopplingen som blir direkt obehaglig, säger Bosse Strömbäck.
Privat

Pia Jacobsen (V): ”Det handlar om rättigheter vi vunnit i kamp”

Pia Jacobsen är ordförande för Vänsterpartiets distrikt Väst men poängterar att hon inte har mandat att uttala sig för distriktet, utan gör det som enskild medlem i Vänsterpartiet. Hon gillar inte beslutet att porta Kommunisterna, inte heller att det är en vänsterpartist som är den ansvariga politikern.

– Jag tycker att det är tråkigt att Vänsterpartiet inte tar ansvar för den delen av den borgerliga demokratin, att partier får möjlighet till föreningsfrihet och mötesfrihet. Jag håller inte med Ida Legnemark i det beslutet hon har varit med och fattat.

Ida Legnemark menar att det inte är hennes beslut, att det är delegerat till förvaltningen och inte är nämndpolitikernas sak att lägga sig i.

– I stort sett alla beslut bereds av tjänstemän. Det betyder inte att man som politiker kan frånsäga sig rätten och skyldigheten att ta in vad beslutet grundar sig i för typ av information. Och här är det ju självklart så att man borde förstå att det innebär en viss kontrovers när man nekar ett politiskt parti, som är representerat i andra kommuner i landet, tillgång till kommunens lokaler.

Marcus Jönsson / Pia Jacobsen

Borås stads bedömning av Kommunistiska Partiet som våldsbejakande extremister får Pia Jacobsen att skratta till.

– I alla de möten jag har haft med kommunister har jag inte upplevt någon våldsbejakande extremism i alla fall, det kan jag säga.

Hon blir snabbt allvarlig igen.

Med en annan regering i det här landet skulle man lätt kunna hamna i en otrevlig situation, även för oss vänsterpartister.

– För mig handlar det här om rättigheter som vi vunnit genom kamp, som vi har grundlagsskyddat i mötesfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Vi kan inte börja kringskära det hur som helst. Jag tycker att man måste ta i beaktande att det här beslutet får konsekvenser, och att man med lätthet kan hamna i en otrevlig situation, med en annan regering i det här landet till exempel, även för oss som vänsterpartister.

Pia Jacobsen har erfarenhet av samarbete med Kommunistiska Partiet, hon representerade Vänsterpartiet Väst i arbetet inför demonstrationen mot Natoövningen Aurora förra året.

– Jag tycker att när man har sakfrågor som innebär en vilja till förändring och en tydlig systemkritik, frågor som är mobiliserande för människor, då ska man ju ta de tillfällena i akt. Den breda vänstern i Sverige är inte så stor, och vi behöver ge akt på det.

 

Jan Ask (V): ”Censurerar de Strindberg också i Borås?”

Jan Ask är ordförande i Degerforsvänstern och kommunfullmäktiges ordförande. Han reagerar på hur stämplingen av Kommunistiska Partiet som ”våldsbejakande extremister” bygger på CKS läsning av partiprogrammet.

– Det där är ju trams. Den första frågan jag ställer mig är, censurerar de biblioteken i Borås också? Finns det marxistisk litteratur eller är den förbjuden? Jag tänker till exempel på Röda rummet av Strindberg. Där har du den här arga snickaren på Söder som talar om att han ska komma ner från bergen och ta överklassens grejer. Är den också förbjuden?

Privat / Jan Ask

– Sedan förstår jag inte den här märkliga myndigheten som de har, CKS. Det verkar vara rena godisbutiken, det handlar om våldsextremism och våld i nära relationer och det vete fan vad de ska jobba med riktigt. Jag tycker det är en mycket märklig konstruktion.

Det är mycket märkligt och skulle aldrig kunna förekomma i Degerfors, det kan jag säga.

Jan Ask har varit inne på CKS hemsida och läst om tre miljöer för våldsbejakande extremism, varav den ”vänsterextrema/autonoma” är en.

– Men Kommunistiska Partiet tillhör ju inte den autonoma miljön över huvud taget. Sedan står det om den högerextrema/vit makt-miljön och om den islamistiska extremistiska miljön. Och det är väl helt okej, det är miljöer där det kan förekomma våld av olika slag. Men Kommunistiska Partiet tillhör ju inte de här grupperna. Därför förstår jag över huvud taget inte deras resonemang. Det är mycket märkligt och det skulle aldrig kunna förekomma i Degerfors, det kan jag säga.

Ordföranden i den aktuella nämnden, Ida Legnemark, har dragit sig undan ansvaret för beslutet genom att hänvisa till att det är delegerat till förvaltningen.

– Jag vet inte vem man ska lägga ansvaret på. Jag är själv kommunpolitiker och kan tänka mig att i princip spelar det ingen roll vad hon tycker för har man den här delegationsordningen är det svårt att göra något åt det. Men det är ett odemokratiskt beslut. Oavsett vem det är som har tagit det och vem som bär ansvaret för det.

Med ett historiskt perspektiv, vad säger du om att en vänsterpartist försvarar beslutet att stänga ute Kommunisterna?

– Det är inte rätt. Det är bara en mansålder sedan som vårt parti var utsatt för samma saker. Det finns folk som har minnen av det fortfarande. Så det är helt oacceptabelt.

 

Bosse Strömbäck (V): ”Problemet kommer ju inte från vänster”

Samtidigt som en vänsterpartist är ansvarig för att stänga ute Kommunisterna i Borås kan Vänsterpartiet i Boden arrangera gemensamma möten med Kommunisterna.

När Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson och skådespelaren Sven Wollter var på valturné stannade de till i Boden för ”En riktigt röd kväll”. Arrangörer: Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiet.

Privat / Bosse Strömbäck

– Det vore bara otroligt enfaldigt att inte tillsammans möta kommunmedborgarna i de aktuella samhällsfrågor där vi har samma värderingsgrund, säger Bosse Strömbäck som är gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Boden.

– Problemet kommer ju inte från vänster när det gäller strejkrätt och pensionerna. Snarare är det styrkan i engagemanget som kommer från vänster.

Högern tystade Norrskensflamman. De brände ner huset och fem människor dog.

Inte alla vänsterpartister uppskattade initiativet i Boden. Norrbottens distriktsordförande Nina Berggård kritiserade mötet i SVT.

– Det är en sak som inte bara gör mig förvånad utan faktiskt djupt ledsen över Vänsterpartiet. När distriktsstyrelsen sitter och har synpunkter på vårt möte med Robert Mathiasson och Sven Wollter, då ligger alltså Norrskensflamman, som brändes ner 1940, femhundra meter från distriktsexpeditionen.

– Högern tystade Norrskensflamman. De brände ner huset och fem människor dog, varav två barn. När Vänsterpartiet stänger ute Kommunisterna i Borås, då gör jag också den här kopplingen som blir direkt obehaglig. Det är inte bara intellektuellt korkat, det blir också känslomässigt väldigt starkt för mig och många andra.

Bosse Strömbäck ser ett mönster i samhällsdebatten som går djupare än de båda exemplen från Vänsterpartiet i Borås och Norrbotten.

– Det finns en feghet där man, ungefär som Sveriges Radios korrespondent i Latinamerika, hela tiden attackerar regeringarna som står på folkets sida. När vi börjar bli en del av den fegheten är det väldigt besvärande för mig.

Han reagerar också på att Norrbottens distriktsstyrelse inte kände till vad mötet i Boden skulle innehålla.

–  En hederlig vänstermänniska måste först lyssna, och finns det sedan skäl att kritisera så kritiserar man. Men att ställa sig på högerns sida och förhindra människor att uttala sig i frågor som är högaktuella, med strejkrätten som är hotad, pensionerna och allt annat, då är vi väldigt snett ute.

Bosse Strömbäck vänder sig också emot argumentationen i Borås, att beslutet att porta Kommunisterna var delegerat till tjänstemannen på förvaltningen.

– Det kan man absolut inte gömma sig bakom. Görs det en felaktig delegation så äger naturligtvis nämnden att ändra på den direkt eftersom nämnden är högst beslutande. Man kan aldrig krypa bakom det.

– Vi måste utgå från fakta och det vet varenda människa att man inte kan hitta ett enda bevis på att Kommunistiska Partiet skulle vara våldsbejakande extremister.

 

Linda Jansson (V): ”Jag har aldrig varit med om något liknande”

Linda Jansson är förstanamn på Vänsterpartiets valsedel i Partille kommun, där hon sitter i utbildningsnämnden och är ersättare i kommunstyrelsen.

Marcus Jönsson / Linda Jansson

Hur ser du på att en vänsterpartist är ansvarig för Borås stads beslut att porta Kommunisterna?

– Jag tycker att det är jättekonstigt. Jag kan förstå att en del kan tycka att Kommunisterna inte ska få hyra lokaler, men inte varför en vänsterpartist går med på detta.

– Jag tycker inte man borde förbjuda någon, och sedan att hon har uttalat sig om att det är ”extremister”. Kommunistiska Partiet ser inte jag som extrema över huvud taget. Jag förstår inte logiken i beslutet och att det är just en vänsterpartist som är ansvarig gör att man blir lite besviken.

Även om de har delegerat beslutet så måste man ju kunna klaga på och ha åsikter om det.

Ida Legnemark säger att det inte är ett politiskt beslut, att det är delegerat till förvaltningen och att kommunpolitikerna inte kan sitta och diskutera varje gång någon vill hyra en lokal av kommunen.

– Det är väldigt politiskt, så jag köper inte det. Och även om de har delegerat det, och tjänstemannen har full rätt att besluta, så måste man ju kunna klaga på och ha åsikter om beslutet. Och då borde det framkomma.

– Vi har haft flera beslut i Partille där politikerna inte har tyckt det varit okej och då har man sagt det. Sedan har de kanske genomfört beslutet ändå, men det måste ändå framkomma att vi inte tyckte att det här var ett bra beslut. Om man inte gör det känns det som att man håller med beslutet.

Det är den kommunala organisationen CKS som gjort bedömningen att Kommunisterna är ”våldsbejakande extremister” utifrån partiprogrammet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande förut, och jag kan inte se vad i Kommunisternas partiprogram som skulle vara så extremt och våldsbejakande. Jag har haft ganska mycket kontakt med partiet och har inte upplevt någon typ av våld eller extremism över huvud taget.

Vänsterpartiet har sina rötter i det gamla kommunistpartiet SKP. Hur ser du på det här i ett historiskt perspektiv?

– Jag vet inte om hon gör det för att vi som vänsterpartister försöker förtränga det som har varit, att hon ska visa på… Nej, jag vet inte, det är bara jättekonstigt, tycker jag.