Hoppa till huvudinnehåll

K driver igenom webbsända fullmäktigemöten

I måndags antog kommunfullmäktige i Ludvika en motion som kommer att innebära större insyn i kommunpolitiken. Genom webbsändningar kommer invånarna kunna ta del av debatten i fullmäktige.

Karl-Gustav Nilsson
Proletären

Kommunfullmäktige i Ludvika antog i måndags en motion som kommer innebära ökad insyn i den lokala politiken för invånarna i kommunen. Motionsförfattaren, Kommunistiska Partiets ledamot i fullmäktige, Karl Gustav Nilsson, låter nöjd när Proletären når honom för en kommentar.

– Det handlar om att webbsända kommunfullmäktigemöten här i Ludvika. Vi har varit nästan unika i att inte ha någon form av sändning från våra möten, varken i radio eller på webben. De flesta andra kommuner har det. Vi har vid olika tillfällen filmat själva och lagt upp på sociala medier.

– Det här ger folk en inblick i diskussionerna, hur debatten går och vad de olika partierna faktiskt säger och gör. Läser man bara ett protokoll så finns ju inte transkriberingen med, bara resultaten. Man får ingen inblick i själva diskussionerna eller hur de olika partierna har resonerat. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att vanligt folk har insyn i fullmäktige.

Karl Gustav Nilsson tror att sändningarna också kan ha en positiv effekt på själva sammanträdena.

– Folk i byarna runtom Ludvika har kanske inte möjlighet att åka flera mil för att närvara på möten, webbsändningar gör det möjligt att följa debatter och diskussioner hemifrån istället. Det blir lätt lite lekstugekänsla och jag hoppas att det ska bli mindre trams i och med vetskapen om att kommuninvånarna kan ta del av mötena.

Vad fick din motion för reaktioner?

– Både Moderaterna och Socialdemokraterna verkade först vilja se ett avslag men svängde när de insåg att det var en bra motion. Vänsterpartiet avstod med förklaringen att de inte har för avsikt att bifalla motioner från partier med grumlig syn på demokrati.

– Vi lägger alltså ett förslag om en demokratireform, som kommer ge medborgarna större insyn och tillgång till kommunfullmäktige, och så vill V pådyvla oss epitet som stalinister och diktaturkramare. Barnsligt, minst sagt. Vilka är det då som har en grumlig syn på demokrati?

Beslutet träder i kraft 2021.