Hoppa till huvudinnehåll

Kommunisterna i kommunvalet 2022: K vill in i fullmäktige i Robertsfors

Förra valet var Kommunistiska Partiet i Robertsfors bara 50 röster från ett mandat i kommunfullmäktige. I höst ställer de upp igen, med krav på att staten ska ta ett större ansvar för både samhällsservicen och äldrevården i kommunen.

Östen Andersson och Elvira Spiik kandiderar för Kommunistiska Partiet i kommunalvalet i Robertsfors.
Max Karlsson

Till hösten ställer Kommunistiska Partiet i Robertsfors upp i kommunalvalet. Redan förra valet var partiet nära att nå ett mandat i kommunfullmäktige. Allt som allt fattades det bara 50 röster.

Östen Andersson från Kommunistiska Partiet i Robertsfors menar att en stor del av partiets framgång bottnar i att de driver frågor som påverkar arbetare och vanligt folk på orten.

– Vi accepterar inte den politik som säger att pengar eller vinstintresse ska prioriteras framför invånarnas behov, säger Östen Andersson.

Ett konkret krav från Kommunistiska Partiet i Robertsfors är att staten ska öppna ett servicekontor på orten. Östen Andersson menar att något gått fel när både stat och privata företag frånsäger sig ansvaret att upprätthålla en grundläggande samhällsservice.

– Om du är äldre eller har svårt med språket krävs det en personlig kontakt. Som det ser ut nu har vi sex mil, enkel resa, till Umeå för att träffa någon på en myndighet eller bankkontor. Det blir dyra resor och tar en väldans tid.

I januari 2022 beslutade Kommunistiska Partiet i Robertsfors att samla namnunderskrifter för ett krav att Swedbank och Handelsbanken inte skulle lägga ned sina bankkontor på orten. Partiet samlade in 1.256 namnunderskrifter, i en tätort med cirka 2.000 invånare.

– Att samhällsservicen försvinner handlar inte om otur eller oskickliga politiker. I grunden är det en EU-anpassning mot nyliberalismen där människors behov inte längre ska vara vägledande för politiken eller ekonomin. Till och med företagarna i Robertsfors tyckte vi var rätt ute i frågan. Det säger en del om situationen.

Elvira Spiik är ordförande för Kommunistiska Partiet i Robertsfors. Till vardags jobbar hon som trädgårdsskötare inom Svenska kyrkan. Hon reser bland annat kravet om sex timmars arbetsdag inom kommunen.

– Att sänka arbetstiden kommer att minska arbetsbelastningen för kommunens anställda. Jag tänker då främst på äldrevården där det finns en systematisk underbemanning. Många orkar inte ens att jobba fram till pensionen. Då krävs det att vi gör något.

Cirka 25 procent av Robertsfors befolkning är över 65 år. Denna siffra kommer med största säkerhet att stiga i framtiden, vilket kommer att skapa ett större tryck på äldrevården. Samtidigt menar kommunen att skatteintäkterna kommer att sjunka.

Precis som i frågan om ett servicekontor i Robertsfors menar Kommunistiska Partiet att staten måste ta sitt ansvar för landets äldre befolkning.

– Robertsfors har redan en av landets högsta kommunalskatter. Vi kan inte höja den mer. Staten måste ta sitt ansvar och hjälpa äldrevården i kommuner som redan har det svårt. Rätten till ett värdigt liv när du är gammal ska inte vara en klassfråga eller bero på var du bor, säger Elvira Spiik.

Den tredje frågan som Kommunistiska Partiet lyfter under vår intervju är bostäderna. Robertsfors är inte ett undantag när det kommer till bostadsbristen i landet, menar Stefan Viktorsson, medlem i Robertsforsavdelningen.

– Kommunen beräknar att 3.000 personer kommer flytta till Robertsfors fram till 2030. Vi har till exempel gröna industrier och batterifabriker som byggs i närheten. Då kommer vi att behöva nya bostäder till en rimlig hyreskostnad.

Robertsfors bostäder (Robo) äger i dagsläget 3.165 bostäder. I kommunens årsrapport från 2020 konstaterar kommunstyrelsen att man sålt ut flera parhus till privata aktörer och att ”fler hus kommer att säljas under 2021”. Det huvudsakliga motivet till försäljningen sägs vara att stärka Robos ekonomi.

– Det här är ett steg i privatiseringen och nyliberalismen, säger Stefan Viktorsson. Man har utsatt allmännyttan för konkurrens och vinstkrav. Det finns en nästan enhällig syn på att Robertsfors inte ska lägga sig i bostadsbyggnationer.

– Det är något fundamentalt fel i vårt samhälle. Kommunen säljer ut bostäder och staten abdikerar från sitt serviceansvar. Det går rakt emot behoven som vi har i Robertsfors. Vi måste göra något åt det.