Hoppa till huvudinnehåll

Kallades illojal efter strid om arbetstiden

– Det farligaste av allt är tystnadskulturen, säger undersköterskan Ylva Olsson som blev illa behandlad av arbetsgivaren efter att hon och och hennes arbetskamrater protesterat mot fler nattpass.

Ylva Olsson
Marit Kalleson

Ylva Olsson var en av flera undersköterskor på Ytterbyhemmet i Kungälv som protesterade när ledningen i höstas ville införa kortare och därmed fler nattpass på äldreboendet.

Ylva Olsson och hennes arbetskamrater vet att det viktiga för nattpersonalen är att tiden för återhämtning mellan passen blir tillräcklig. Detta förde de fram i alla forum de hade tillgång till, bland annat genom artiklar i Kungälvsposten.

Tiden för återhämtning är en av de faktorer som tillsammans med att arbetsbelastningen inte blir för stor, är viktiga för att minska risken för stress och utbrändhet hos personalen. Detta är allmän kunskap, men det var undersköterskorna som fick ta ansvaret för att påpeka det.

Niotimmarspassen stoppades och dessutom kunde arbetskamraterna i Kungälv bidra med sina erfarenheter till andra som stod inför liknande situationer i sina respektive kommuner. Själva hade de också fått stöd och råd från undersköterskor som redan varit drabbade av schemaförsämringar.

Cheferna motarbetade undersköterskorna och gjorde allt de kunde för att driva igenom de nya passen. Trots det uppenbara, att det handlade om att spara pengar, sades det vara för att förbättra för de som arbetade natt. Men de kortare nattpassen innebar inte kortare sammanlagd arbetstid, utan det skulle bli fler pass för att nå full arbetstid.

– Jag tappade allt förtroende för cheferna som aldrig lyssnade och aldrig förstod, säger Ylva Olsson. 

Hon såg det som omöjligt att orka jobba kvar på samma arbetsplats och sökte jobb i Tjörns kommun. Ett jobb som hon fick och trivs med. Det nya jobbet har gjort det tydligt för henne hur dysfunktionellt det fungerade på hennes gamla arbetsplats, där också fler sorgligt nog har slutat efter höstens press.

Den nya tjänsten var på fast schema men bara på 64 procent, en klassisk nattprocent. Hon sökte därför anställning i bemanningsenheten i Kungälvs kommun för att fylla upp arbetstiden. Enhetschefen där tog emot hennes ansökan, både Ylva Olsson och enhetschefen vet hur stort behovet är. Dock menade enhetschefen att hon först måste prata med chefen på Ytterbyhemmet, där Ylva Olsson skulle börja hoppa in.

Det dröjde innan besked kom. Ylva Olsson fick själv ringa för att försöka få reda på varför.

– Till slut fick jag tag på bemanningsenhetens chef som sa att hon inte fick anställa mig trots att hon ville. Jag blev inte bara förvånad utan kände mig också helt tillplattad. Vem stoppade anställningen och varför? 

Till slut fick hon fram en orsak: Hon hade varit illojal.

Illojal? Mot vem? Ylva Olsson är en erkänt duktig undersköterska som arbetat i 28 år. Hon har tagit strid för att förbättra arbetsvillkoren och hon tycker om sitt jobb. Priset för detta är att bli kallad illojal och bli nekad anställning när behovet av kunniga undersköterskor är enormt.

Trots att Ylva Olsson själv blivit så illa behandlad ångrar hon inte sitt engagemang. Facket har stöttat, men inte kunnat göra så mycket gentemot arbetsgivarens rättigheter att anställa vem de vill. Också andra har visat stöd för det som Ylva Olsson och hennes arbetskamrater fört fram. 

Nu är en utredning tillsatt. En jurist ska utreda om det förekommit oegentligheter i turerna kring anklagelsen om illojalitet och förfarandet med anställningen. Utredningen ska vara klar i mars.

För Ylva Olsson är det viktigt att på alla sätt visa att undersköterskorna vet vad de pratar om, de är inga gnällspikar. Cheferna har inte lärt sig något, menar hon. De visar fortfarande att de inte kan lyssna och inte heller informera. 

Så överraskades till exempel nattsköterskorna på Ytterbyhemmet nyligen av att en av de två löparna, de som inte är knutna till en fast avdelning på natten, fått sitt schema nedbantat till nio timmar i stället för tio. Så sparas sju timmar i veckan. Tills stressen och arbetsbelastningen äter upp den besparingen.

– Det farligaste av allt är om tystnadskulturen får fäste. Det här handlar inte om mig, ingen ska bli tystad, säger Ylva Olsson.

Proletären har varit i kontakt med kommundirektör Haleh Lindqvist i Kungälvs kommun. Hon hänvisar till utredningen som är tillsatt och där kommunens jurist ska komma med ett utlåtande i mitten på mars. Innan dess vill Haleh Lindqvist inte uttala sig i ärendet.