Hoppa till huvudinnehåll

”Kommunal feltolkar EU:s regler för dygnsvila”

Kritiken mot de nya reglerna för dygnsvila har varit massiv inom yrken som brandmän och ambulanspersonal. Nu protesterar personliga assistenter mot Kommunals nya avtal med SKR. ”Det är en vantolkning av det EU kräver”, säger Krister Maltby, personlig assistent.

Flera personliga assistenter är mycket kritiska till Kommunals nya avtal med SKR.
Genrebild/Forsethi

I början av oktober 2023 började Sveriges kommuner och regioner att anamma EU:s regler för dygnsvila, där standarden ska vara en vila på minst elva timmar under en 24-timmars period. Men reformen har väckt starka reaktion bland arbetargrupper som tidigare jobbat dygnspass.

I april 2023 demonstrerade räddningstjänstarbetare i Stockholm mot reformen och menade att den skulle föra med sig massuppsägningar och senast i måndags kunde Aftonbladet rapportera om att hälften av ambulansarbetarna i Sollefteå sagt upp sig från sina jobb som en följd av reformen.

Krister Maltby jobbar i Ängelholm som personlig assistent. Han menar att alla arbetspass, som idag är dygnspass, i praktiken kommer ändras om till pass på cirka 8-12 timmar i och med reformen. Något som kommer öka antalet personalbyten för brukare med assistans.

– Vi måste ha ett brukarperspektiv i detta. Personalbyten kommer alltid att påverka flytet inom personlig assistans. Varje personalbyte innebär ett slags hack i detta flyt. 

– Många personalbyten per dygn innebär dessutom för många brukare att de tvingas anpassa hela sitt liv efter återkommande personalbyten under ett dygn, och för brukare med till exempel autism kan flera personalbyten innebära en katastrof då de ofta har stora problem med förändringar. De kan ha extra svårt att anpassa sig till att att ha nya assistenter flera gånger per dygn.

Privat
Krister Maltby bor i Ängelholm och jobbar som personlig assistent. Han kritiserar Kommunal för att driva på reglerna för dygnsvila alldeles för långt

I avtalet mellan SKR och Kommunal (Huvudöverenskommelsen, HÖK AB), som berör alla kommunalt anställda assistenter finns det dock undantag som gör det möjligt att förlänga vissa arbetspass. Men parterna har samtidigt valt att sätta en maxgräns på 20 timmar. Något som Krister Malbyt menar att EU aldrig krävt.

Det är alltså denna egenskapade gräns på 20 timmar, istället för 24, som skapar problemen, menar Krister Maltby.

– Efter omfattande protester från alla som jobbar dygnspass, så valde Kommunal och SKR lägga till en hypotetisk möjlighet att jobba 24-timmarspass. Men den är omgärdad av så stora hinder att det aldrig kommer ske i praktiken. Min bedömning är att möjligheten att jobba 24 timmar bara skrevs in för att tysta protesterna, den är inte tänkt att kunna fungera i praktiken, säger Krister Maltby.

Eftersom LSS-lagen säger att brukaren ska ha ett stort eller avgörande inflytande över sin egen assistans, kan dessa personalbyten få assistansanordnare att tvingas bryta mot lagen för att inte bryta mot kollektivavtalet. Dessutom kommer den låga ersättningen under jourtid (cirka 35 kr per timme i privat assistans) innebära att det blir i det närmaste omöjligt bemanna friliggande jourpass.

– Kan du hitta någon som vill komma in och jobba åtta timmar på natten för 35 kronor i timmen? Det går som regel bara att få in personal på jourtid då den hänger samman med arbetstid.

– I slutändan riskerar det här att det blir omöjligt att få till en fungerande assistans för brukare med jourtid. Det kan också innebära att brukare inte längre kan bo kvar hemma och tvingas flytta till gruppboenden, mot sin vilja.

Krister Maltby menar att EU:s kritik mot Sverige inte går ut på att ta bort alla dygnspass i landet, utan den handlar snarare om att ledighet och vila måste finnas med i beräkningen som en kompensation för långa pass. Och att ska få finnas verksamheter som är ett undantag till regeln om att inte jobba mer än 13 timmar på en 24-timmars period.

– Enligt EU:s regler så finns det en möjlighet att genom kollektivavtal avtala om längre arbetspass. Men då måste undantagen skrivas in i kollektivavtalet och arbetaren få en kompensationsledighet, som är ungefär lika långt som själva arbetspasset.

Något som förstärker absurditeten är att de privata vårdföretagen inom assistanssektorn har flaggat för att de, i kommande avtalsförhandlingar, kommer vilja ha kvar dygnspassen medan Kommunal krävt samma överenskommelse som i HÖK AB. Krister Maltby kritiserar Kommunal och menar att många personliga assistenter nu i praktiken kommer att alliera sig med sin arbetsgivare i en kamp mot facket.

– Jag ser avtalet mellan Kommunal och SKR som en vantolkning av de rättmätiga krav EU riktat mot Sverige. Allt är skrivet ur ett uppifrånperspektiv och utan en inblick i hur verksamheterna fungerar. Jag ser detta som ett odemokratiskt beslut och att Kommunal inte har sett till vad medlemmarna faktiskt vill.