Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalt bostadsbolag i Göteborg agerar riskkudde för Serneke och Balder

Osäkra tider i bygg-och fastighetssektorn – då går Göteborgs AB Framtiden in och säkrar 700 miljoner kronor åt de lokala byggherrarna Serneke och Balder. ”De hade kunnat bygga hyresrätter för pengarna istället”, menar Bengt Thoresson från Kommunistiska partiet i Göteborg.

Sernekes vision om Karlastaden, med det snart färdiga Karlatornet, Nordens högsta byggnad, i mitten.
Serneke

Det kommunägda bostadsbolaget AB Framtiden i Göteborg har köpt byggrätter av de privata fastighetsbolagen Serneke och Balder i det nya bostadsområdet Karlastaden i Göteborg. Men det ingår en återköpsklausul som innebär att Serneke och Balder har rätt att köpa tillbaka en del av byggrätterna om de går upp i värde innan oktober 2027.

Det var i vintras som affären först uppmärksammades i flera artiklar i Göteborgsposten. Den rödgröna majoriteten har försvarat köpet, medan den borgerliga oppositionen – framför allt Moderaterna, Liberalerna och det lokala missnöjespartiet Demokraterna – har varit högljutt kritiska och anmält affären till EU-kommissionen.

Affären, som uppgår till cirka en miljard kronor, innebär att AB Framtiden köper byggrätter till två kvarter i Karlastaden och 74 procent av fyra andra kvarter.

De fyra samägda kvarteren är de mest lukrativa. Där ska de högsta husen byggas, och det är dessa som Serneke och Balder kan köpa tillbaka före oktober 2027 till samma pris som AB Framtiden köpt för – uppräknat med 50 procent av inflationen.

Det betyder att AB Framtiden kommer att förlora pengar, eftersom de betalar mer i räntekostnader för lånet till affären.

Om Serneke och Balder inte utnyttjar återköpsklausulen har AB Framtiden gått ut med att de planerar att sälja byggrätterna på marknaden – de har alltså inte för avsikt att långtidsäga och bebygga de fyra samägda kvarteren.

Går marknadsvärdet upp kommer Serneke och Balder med största sannolikhet köpa tillbaka kvarteren och göra en god affär – går byggrätterna ner i värde kommer AB Framtiden förmodligen tvingas sälja med förlust. Det är alltså lose-lose för det kommunala bolaget.

Beslutet röstades igenom enhälligt i AB Framtidens styrelse, med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige förutom Centerpartiet. 

Bland annat ingick Ann Catrine Fogelgren (L), tillfällig ersättare för Liberalernas starke man i staden Axel Darvik som är föräldraledig, och Jeta Ibishi, Moderaternas stabchef i kommunstyrelsen, i AB Framtidens styrelse när beslutet klubbades.

Ändå hävdar oppositionen att de inte hade kännedom om affären – och anklagar Socialdemokraterna för att ha rundat den demokratiska ordningen genom att inte lyfta frågan i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna menar att det inte är nödvändigt och att det är brukligt att sådana beslut tas i bolagsstyrelsen.

– Det hade ju inte varit så konstigt om kommunen bara gick in och köpte de två kvarteren, det hade kostat ungefär 300 miljoner – men nu har de också agerat bank åt de här bolagen och lånat ut cirka 700 miljoner kronor till väldigt låg ränta, säger Bengt Thoresson från Kommunistiska Partiet i Göteborg, som är emot affären.

Vänsterpartiets Daniel Bernmar, vice ordförande i kommunstyrelsen, försvarar köpet i en debattartikel i GP. Han menar att det är en del i kommunens strategi att bygga fler hyresrätter.

AB Framtidens vd, Terje Johansson, har dock gått ut med att ungefär hälften av bostäderna kommer behöva vara bostadsrätter. Vidare säger Johansson att ”vi kan få acceptabla hyror, men de kommer inte vara låga”.

– Enligt våra beräkningar kommer en 70 kvadratmeter stor lägenhet att få cirka en halv miljon i kostnader bara för byggrätten – alltså utan några byggkostnader. Så det kommer bli väldigt dyra lägenheter, säger Bengt Thoresson.

Han ger inte mycket för Vänsterpartiets argument om att affären gynnar byggandet av hyresrätter.

– Som jag ser det är det bara prat. Man hade kunnat använda de här pengarna för att bygga hyresrätter på andra ställen istället, som i Frihamnen där de planerat att bygga länge men aldrig kommer till skott, avslutar Bengt Thoresson.