Hoppa till huvudinnehåll

Hamnstrejken: Konflikten trappas upp – av arbetsköparna

Sveriges Hamnars lockoutvarsel är en enorm upptrappning av hamnkonflikten. Där Hamnarbetarförbundet strejkar i två timmar, stänger arbetsköparna ner hamnarna i upp emot 15 timmar.

Med start den 23 januari genomför Hamnarbetarförbundet punktstrejker i ett tiotal svenska hamnar, däribland i Malmö.
Perry Nordeng

Sveriges Hamnar trappar upp hamnkonflikten genom att lockouta Hamnarbetarförbundets medlemmar i de hamnar där förbundet varslat om punktstrejker. I varje hamn börjar lockouterna samtidigt som strejkerna, men trots att strejkerna bara varar ett par timmar varar lockouten under resten av dygnet. 

– Arbetsgivarsidans lockout innebär att man stoppar arbetet i ett tiotal hamnar i totalt 393 timmar, säger Erik Helgeson, Hamnarbetarförbundet, i ett pressmeddelande. 

Han kallar lockouten för en massiv upptrappning jämfört med punktstrejkerna. 

– Våra arbetsnedläggelser motsvarade inte ens en sjundedel av arbetsgivarnas stridsåtgärder. 

Lockoutvarslet kom efter att Hamnarbetarförbundet begärt förhandlingar med Sveriges Hamnar.

Fakta

Varslade punktstrejker

PUNKSTREJKER DEN 23 JANUARI

Helsingborg kl 9.00-11.00

Sundsvall kl 12.00-14.00

Gävle kl 21.00-23.00

Malmö kl 7.00-9.00

Umeå kl 9.00-13.00

Söderhamn kl 7.00-9.00

Karlshamn kl 9.30-11.30

PUNKTSTREJKER DEN 24 JANUARI

Stockholm kl 7.00-10.00

Sundsvall kl 18.00-20.00

Gävle kl 21.00-23.00

Karlshamn kl 9.30-11.30

PUNKTSTREJKER DEN 25 JANUARI

Helsingborg kl 9.00-11.00

Gävle kl 21.00-23.00

Söderhamn kl 7.00-9.00

Sundsvall kl 14.00-16.00

Karlshamn kl 13.00-15.00

PUNKTSTREJKER DEN 27 JANUARI

Malmö kl 6.00-8.00

Göteborg (Ro/Ro) kl 14.00-20.00

PUNKTSTREJKER DEN 28 JANUARI

Göteborg (Ro/Ro) kl 14.00-18.00

Söderhamn kl 7.00-9.00

ÖVERTIDS-, NYANSTÄLLNINGS- OCH INHYRNINGSBLOCKAD DEN 23 JANUARI-6 FEBRUARI

Piteå

Skellefteå

Luleå

I helgen träffades parterna i medlingssamtal. Utsedd medlare från statliga Medlingsinstitutet är bland andra Anders Lindström, som Hamnarbetarförbundet skarpt kritiserat för hans insats i medlingen under konflikten med APM Terminals i Göteborgs hamn. Lindström kom efter medlingsuppdraget med en egen lösning på konflikten i Göteborg: Att lägga ner Hamnarbetarförbundet.

Vid Proletärens pressläggning meddelar Hamnarbetarförbundet att man svarar nej på medlarnas bud. 

– Det är anmärkningsvärt att vi fått ett medlarbud närmast identiskt med arbetsgivarnas kravlista. Budet innebär inskränkningar av våra fackliga rättigheter som sträcker sig utanför gällande rättspraxis, säger Erik Helgeson. 

Konflikten som väntas bryta ut den 23 januari är ett resultat av Sveriges Hamnars utestängningspolicy som under 2018 utestängde Hamnarbetarförbundet från information, förhandlingar och samverkan, kastade ut förbundet från deras lokaler, samt fråntog förbundets skyddsombud deras befogenheter. 

Detta gjordes med hänvisning till att Hamnarbetarförbundet inte har rätt till dessa saker, då de inte har kollektivavtal. 

Men samtidigt har Sveriges Hamnar vägrat att teckna ett kollektivavtal. Istället vill man att Hamnarbetarförbundet ska teckna ett hängavtal på det befintliga avtalet mellan Sveriges Hamnar och LO-förbundet Transport. 

– Skillnaden består i om Hamnarbetarförbundet ska ha möjlighet att vara delaktiga i förhandlingar och lokala uppgörelser under avtalsperioden eller inte, säger Erik Helgeson.