Hoppa till huvudinnehåll
Av
erling.bronsberg@proletaren.se

Proletären avslöjar: Konsultbolag kopplat till vårdkapitalister utredde privatiseringen av Bup i Dalarna

För att utreda en privatisering av Bup i Dalarna hyrde regionen in konsulter från företaget Capire AB - ett bolag med kopplingar till både Svenskt Näringsliv och flera privata vårdbolag.


Region Dalarna vill privatisera Barn- och ungdomspsykiatrin i regionen. Nu kan Proletären avslöja att konsultbolaget som rekryterats för att utreda privatiseringen har starka kopplingar till både Svenskt Näringsliv och flera privata vårdbolag.

Det var i oktober 2020 som majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna (M, C, KD. L, MP och Dalarnas sjukvårdsparti) gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda privatiseringen av barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) inom regionen. Tjänstemännen tillsatte en så kallad styrgrupp som skulle utreda ”förutsättningar för och konsekvenser av” införandet av ett vårdval.

Till denna styrgrupp rekryterades två externa konsulter från det Lidingöbaserade företaget Capire Consulting AB. Dessa konsulter skulle enligt regionen bistå styrgruppen ”med intervjuer, underlag, text etcetera”.

I april 2021 presenterade styrgruppen sitt resultat inför hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna: Bup kunde privatiseras med start den 1 januari 2022.

Proletären har begärt ut allmänna handlingar i form av fakturor från Region Dalarna. Baserat på dessa är den sammanlagda kostnaden för Capire AB:s konsulttjänster 255.000 kronor.

På fakturorna står Catharina Barkman som kontaktperson för Capire AB. Barkman har tidigare arbetat som innovationsdirektör för Stockholms läns landsting i elva år. Hon är dessutom sedan maj 2015 projektdirektör för tankesmedjan Forum för Health Policy. En organisation som ska verka för att ”stimulera till innovation och nya policyalternativ” inom den svenska sjukvården.

Vice ordförande för Forum för Health Policy är Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv. I styrelsen för tankesmedjan sitter också Livia Holm, utvecklingschef för det skandalomskrivna vårdbolaget Kry.

Grafik: Proletären
Capire AB har flera kopplingar till vårdkapitalister och Svenskt Näringsliv.

Forum för Health Policy har också ett forskningsnätverk som ska förse tankesmedjan med aktuell kunskap som är relevant för sjukvården. Ordförande för detta forskningsnätverk är Nasim Farrokhnia, som fram till februari 2021 också var forskningschef för vårdföretaget Kry, samt ordförande för eHälsoläkarföreningen.

Forum för Health Policy har en mängd olika så kallade medlemsorganisationer. Dessa är, enligt tankesmedjan själv, ”grundbulten i föreningens verksamhet, såväl ekonomiskt som innehållsmässigt”.

Bland dessa medlemmar finns Svenskt Näringsliv, Kry, Attendo, LIF (en lobbyorganisation för läkemedelsbranschen) samt ett tiotal andra privata företag vars verksamhet riktar sig mot sjukvården. Här kan man nämna Takeda – ett av världens största läkemedelsbolag med en omsättning på cirka 20 miljarder dollar. Med på listan finns också Astma- och allergiförbundet och Vårdförbundet.

Det finns dock fler kopplingarna mellan konsultbolaget Capire AB och näringslivet. Catharina Barkman är gift med nationalekonomen Stefan Fölster, vd för den marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet som startades av moderaten Gunnar Hökmark.

På Capire AB jobbar också Björn Ljung – tidigare ordförande för det liberala studentförbundet och ersättare för Liberalerna i Stockholms kommunstyrelse, Mari Månsson – koordinator på Forum för Health Policy och Pia Lindwall – ersättare för Kristdemokraterna i patientnämnden, Region Skåne.

Ytterligare en konsultfirma som utrett privatiseringen av Bup i Region Dalarna är Ledningsbolaget AB. Detta företag skrev rapporten ”organisationsgenomlysning inför LOV” där de intervjuade verksamhetschefer och nyckelpersoner inom regionen.

Proletären har även här försökt få ut allmänna handlingar i form av fakturor – men Region Dalarna har nekat förfrågan. Motiveringen till beslutet är att prisuppgifterna och konsulternas namn är ”klassificerat som företagshemligheter”. Ledningsbolaget, hävdar Region Dalarna, ”riskerar att lida omfattande ekonomisk skada om dessa uppgifter kommer konkurrenter till del”.

Efter att ha överklagat beslutet har Proletären till slut fått ta del av en lista på regionens utbetalningar till Ledningsbolaget.

Fakturorna som Proletären tar del av kommer i form av listor med in- och utbetlaningsdatum, samt summor. På grund av detta blir det svårt att avgöra exakt vilka som är kopplade till utredning om Bup i Dalarna. Allt som allt är det dock 2,5 miljoner skattekronor som Ledningsbolaget AB fakturerat medborgarna i Region Dalarna under 2021.

Ledningsbolaget AB har också anlitats som konsulter av flera andra regioner i Sverige. Ett exempel var då Region Västernorrland, i början av 2021, utredde hur man skulle skära bort 350 miljoner kronor från sin vårdbudget. Två konsulter från Ledningsbolaget AB anlitades då för att hjälpa till med processen och fick 1,9 miljoner skattekronor för besväret.