Hoppa till huvudinnehåll

Kräver idrottsbojkott av Israel

Proletären FF har tillsammans med andra förortsklubbar i Göteborg lagt en motion om att Göteborgs fotbollsförbund ska arbeta för att Sverige ska bojkotta allt idrottsligt samarbete med Israel. Samtidigt har Palestinas fotbollsförbund skrivit ett brev till Fifa där de ber om hjälp mot ockupationsmakten.

Celtics supportergrupp Green Brigade visar ofta sitt stöd till Palestina, trots repressalier från den egna klubben och Uefa.
Scottish Football Away Days/Facebook

Till Göteborgs fotbollsförbunds årsmöte 2024 har det inkommit en motion om att det lokala förbundet ska driva frågan om en idrottsbojkott av Israel. Bakgrunden är de massiva bombningarna av Gaza, och Israels förfarande att stänga av el, internet och vatten och blockera leveranser av mat och bränsle.

Motionen vill att idrottsrörelsen ska ansluta sig till de växande folkliga protesterna mot kriget och jämför med hur Nordiska idrottsförbundet agerade då Ryssland attackerade Ukraina.

”Hittills har idrottsrörelsens valda företrädare i Sverige varit helt tysta. Så var det inte när Ryssland attackerade Ukraina 24 februari 2022. Redan 26 februari tog de nordiska idrottsförbundet ett uttalande: Att inte genomföra eller förlägga tävlingar i Ryssland. Detta följdes upp med en total idrottsbojkott av Ryssland. För att idrottsrörelsen ska vara trovärdig är det nu dags att bryta tystnaden när det gäller Israels agerande”, står det bland annat i motionen som har lämnats in. 

– Detta är ingen ny fråga för vår klubb, Israels pågående folkmord och idrottens tystnad gjorde oss tvungna att agera, säger Bengt Frejd från Proletären FF, en av klubbarna bakom motionen. 

– Nu får vi se hur de ansvariga inom fotbollen agerar. Om de fortsätter vara tysta, eller försvarar Israel, får vi utmana Fredrik Reinfeldt på offentlig debatt. Vi kommer inte vara tysta och fram till årsmötet kommer vi arbeta för att fler föreningar ansluter sig. 

Förutom Proletären FF har Solväders FC och Neutrala Ungdomsföreningen ställt sig bakom motionen. 

Samma dag som motionen lämnades in till Göteborgs fotbollsförbund skickade palestinska fotbollsförbundet ett öppet brev till Fifa med en vädjan till organisationen att hjälpa till att upprätthålla mänskliga rättigheter i Gaza.

– Den nuvarande situationen som det palestinska folket står inför representerar ett existentiellt hot som är liktydigt med folkmord som dokumenterats av FN-experter och internationella forskare, skriver det palestinska fotbollsförbundet i brevet.

De skriver också att förutom bombningarna pågår summariska avrättningar, brist på säkerhet och en ökad aktivitet av beväpnade bosättare. Sammantaget innebär situationen att förbundet tvingats pausa all organiserad fotboll i Palestina.

De uppmanar Fifa att fördöma alla attacker på skolor, sjukhus, religiösa platser och idrottsanläggningar, kräva permanenta humanitära korridorer samt uppmana det internationella samfundet att ta sitt ansvar och arbeta mot Israels militära ockupation och rasistiska segregation.

I brevet hänvisar de till FN-experter som beskriver situationen som ”apartheid mot palestinier”, och lyfter fram den roll som fotbollen hade i att göra slut på apartheiden i Sydafrika.

Proletären har sökt ordförande för Svenska Fotbollförbundet Fredrik Reinfeldt och ordförande för Göteborgs Fotbollförbund Bert Andersson för en kommentar.