Hoppa till huvudinnehåll

Kristen väckelsepredikant tar över islamistkopplad förskola: ”Investerar i Guds rike”

Förskolan Lär och lek stängdes i juni ned på grund av kopplingar till islamistisk extremism. Nu har förskolan fått en ny ägare – den evangelistiska väckelsepredikanten och förskolekapitalisten Magnus Olsson – och nya anklagelser riktas mot verksamheten.

Magnus Olsson är förskolekapitalist och väckelsepredikant. Skärmdumparna är tagna från Slottsmissionens facebooksida.
Proletären/Facebook

I våras avslöjades att den fristående förskolan Lär och lek i Lövgärdet i Angered i Göteborg, hade kopplingar till islamistisk extremism och skolan fick därför tvångsstängas i juni. Nu har förskolan öppnat igen – under ledning av den kontroversielle förskolekapitalisten och kristne väckelsepredikanten Magnus Olsson och hans bolag Ströms slott AB.

Samtidigt har flera uppgifter framkommit som tyder på att kopplingarna till de tidigare ägarna och till islamistisk extremism kvarstår och enligt uppgifter till Proletären har flera anställda fortfarande nära band till de tidigare ägarna och till islamistisk extremism. Flera personer har också tagit kontakt med Göteborgs stad med tips.

– Vi tar tipsen på allvar, säger Amanda Larsson, chef på förskoleförvaltningens juridik och ärendehantering, till Proletären.

Hon berättar att de gjort två besök på den återöppnade verksamheten men att inga indikationer på kopplingar mellan den tidigare och nya verksamheten framkommit under besöken. Däremot har personal från den förra verksamheten arbetat kvar.

Enligt Göteborgs-Posten har fyra av de anställda tidigare arbetat på Lär och lek. Dessutom ska den tidigare rektorn på den nedstängda Vetenskapsskolan, också utpekad för sina kopplingar till islamistisk extremism, vara anställd av Magnus Olssons bolag Ströms Slott.

Magnus Olsson själv förnekar att personalen skulle ha koppling till den tidigare verksamheten. I ett skriftligt svar till kommunen, som Dagens Nyheter citerar, skriver han att ”Ströms slott AB har inget verksamhetsmässigt samarbete med de tidigare ägarna”.

Han uppger även för DN att hans bolag har ”en i princip prickfri relation till Göteborgs stad”. Samma kan dock inte sägas om relationen till andra kommuner där bolaget haft verksamhet.

Ströms slott AB har beskrivits som ett av de största företagen i sin bransch med en omsättning på omkring 100 miljoner och verksamhet i många kommuner. Företaget bedriver bland annat pedagogisk omsorg, vilket innebär att barnen inte går i förskola utan i familjedaghem, ofta hemma hos någon i personalen.

Redan 2010 ville Magnus Olsson starta 1.500 barnomsorgsplatser i Göteborg utifrån denna affärsidé. Då kritiserades hans bolag för att främja segregation och för att personalen fick lön utifrån antalet barn, inte utifrån arbetade timmar. Dessutom vägrade bolaget att teckna kollektivavtal.

2013 anklagades bolagets pedagogiska omsorg i Uddevalla för att fuska med vilka barn som var inskrivna i verksamheten. Tillsynsenheten hade då även synpunkter på andra delar i verksamheten, som att merparten av dagbarnvårdarna inte hade tillräckliga kunskaper i svenska och att barnen därmed inte fick stöd i sin språkutveckling.

2018 upptäckte Trollhättan kommun att Ströms slott fakturerat kommunen på nästan en halv miljon kronor de inte hade rätt till, då de lämnat oriktiga uppgifter. I en intervju i P4 Väst från maj 2019 vittnar dagmammor också om om dåliga arbetsvillkor, där de bland annat förvägrades skriva upp övertid.

Utöver barnomsorg äger Magnus Olsson också herrgårdar, hotell och en fjällstation i Åre, som beskrivs som en ”lyxig oas”.

Magnus Olsson är dock inte bara välfärdskapitalist. Han är också väckelsepredikant och bedriver evangelistisk missionsverksamhet genom Slottsmissionen. I en intervju med Världen Idag från 2018 beskriver han sin affärsverksamhet:

– Det är en del av företaget Ströms slott AB som ägs av mig och hustrun. När vi startade det för tio år sen upplevde vi att om det ger överskott så vill vi investera det i Guds rike, och det har vi stått fast vid. Slottsmissionen är en kanal att använda de resurser vi har i företaget.

Facebook/Slottsmissionen
Slottsmissionen, som är en del av Ströms slott AB, genomför evangelistiska väckelsepredikningar runt om i Sverige. Bilden är Facebook.

Slottsmissionens hemsida beskrivs hur Magnus Olsson själv ”blev född på nytt och kom till tro på Jesus Kristus som sin personliga frälsare” som 15-åring, och att han ”driver ett av Sveriges snabbast växande företag med verksamhet inom byggnation och barnomsorg”. Enligt hemsidan är Magnus Olsson ”övertygad om att Sverige behöver en genomgripande väckelse med den personliga omvändelsen i centrum och upprättandet av en helig församling i centrum”, och det konstateras att Slottsmissionen står till den ”andliga kampens” förfogande.

Magnus Olssons evangelistiska missionsverksamhet och att han säger sig investera Ströms slott AB:s överskott ”i Guds rike” är inget som Göteborgs stad har tagit ställning till, enligt Amanda Larsson på Göteborgs stad.

– Det där är ny information för mig. Vi har inte tagit ställning till Ströms slott AB som huvudman, eftersom de haft ett godkännande sedan tidigare i Angered. Så vi har inte prövat huvudmannens lämplighet i det här fallet. Det är möjligt att vi får anledning att göra det.

Har Göteborgs stad dålig koll på vilka som bedriver barnomsorg?

– Jag anser inte att vi har dålig koll, men däremot har vi inte så stort stöd i gällande lagstiftning i avseende till pedagogisk omsorg. Att återkalla ett tillstånd för en pedagogisk verksamhet är väldigt svårt.

Göteborgs stad har tillsynsansvaret och kontroll över barnomsorgen och Amanda Larsson menar att de har kunnat agera vid indikationer att verksamhet inte följer lagens regleringar.

– Lagstiftningen tillåter privata aktörer och då får vi agera utifrån det. Däremot finns det förslag på att vi ska kunna göra ägar- och ledningsprövning på pedagogisk omsorg. Och det välkomnar vi.