Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetssäkrade workers hos Workish

I december förra året introducerades en ny gigapp, Workish. Bakom appen står bland annat artisten Linda Pira. Företaget, som inte är arbetsgivare utan enbart förmedlare, erbjuder "kvalitetssäkrade workers" för enklare jobb, utan krav och rättigheter.

Workish förmedlar lättare jobb och erbjuder privatpersoner att hyra workers med orden "du bestämmer själv vad du vill betala".
Montage: Proletären

I december lanserades Workish, en ny gig-app som beskriver sig som en förmedlare mellan arbetare som söker extrajobb och de som behöver få enkla tjänster utförda. Workish lägger beslag på tolv procent av lönen.

Workish är inte arbetsgivare utan enbart förmedlare. De tar inget ansvar för att lönen som utlovas betalas ut, att skatter betalas eller att arbetet är säkert att utföra. Skulle en olycka ske eller om uppdragsgivaren vägrar betala, står arbetaren – eller som det heter i appen: workern – helt själv. Alla workers är nämligen egenanställda.

Kritik har strömmat in och anklagelser om lönedumpning och utnyttjande har duggat tätt. Proletären har pratat med Sebastian Ryback på Gigwatch, en grupp som arbetar med att granska gigekonomin.

– Om den nuvarande trenden fortsätter så ser det ut som att fasta anställningar inom fler och fler branscher kan komma att ersättas med gigjobb. Vi ser också tendenser på arbetsmarknaden till “gigifiering”, det vill säga att även företag som inte verkar inom gigekonomin i strikt mening inkorporerar olika av gigekonomins kännetecken.

– Det kan exempelvis handla om sådant som ett ökat fokus på betygsättning, krav på att den som jobbar står för sina egna redskap, eller så kallade falska egenanställningar där företag helt slutar anställa människor för att i stället gå via en tredje part som till exempel Frilans Finans.

Sebastian Ryback avvisar att gigjobb skulle vara ett sätt att komma in på arbetsmarkanden.

– Det motverkar inte utanförskap, utan snarare förstärker det. Gigekonomins förespråkare pratar ofta om hur gigföretagen skapar jobb, men det stämmer inte. I praktiken handlar det snarare om att ersätta jobb, som när taxibolag konkurreras ut av Uber och deras nu arbetslösa förare mer eller mindre tvingas in i gigekonomin.

– Appar som Yepstr riktar sig till barn och ungdomar som vill "bygga upp sitt CV" eller "knyta kontakter" genom extrajobb som senare ska leda till fasta anställningar. Men när samma företag aktivt medverkar till att arbetsmarknaden rör sig bort från just fasta anställningar framstår den typen av löften om framtida möjligheter som minst sagt tomma.

Privat / Sebastian Ryback

Många av dom som kritiserat Workish och deras upplägg med arbete utan anställning och rättigheter menar att det leder till utnyttjande. Sebastian Rybeck håller med om kritiken.

– Gigekonomin är något som angår alla, men vissa drabbas hårdare än andra. Gigekonomin har hittills främst försökt etablera sig inom branscher där arbetet redan sker i form av kortvariga, enskilda uppdrag där det finns en tydlig kund och en tydlig utförare av arbetet, exempelvis inom taxibranschen eller matleveranser.

– Personer som idag arbetar inom dessa branscher, eller andra där det finns ett liknande upplägg, riskerar att drabbas hårdast. Vi kommer med all sannolikhet att se liknande försök inom andra branscher i framtiden.

– Forskning visar även att de system med betygsättning som är en stor del av många gigappar riskerar att förstärka rasistiska strukturer på arbetsmarknaden, då icke-vita personer oavsett arbetsinsats får lägre medelbetyg än sina vita kollegor, och därmed också får svårare att hitta nya gig.

Vad bör göras för att motverka gigekonomins framfart?

– Studier har visat att den unga generationen idag värderar trygghet på arbetsmarknaden betydligt högre än flexibilitet, så ett stort motstånd finns  edan idag mot den ökade otrygghet som  gigifiering av arbetsmarknaden innebär. Vad som behövs i nuläget är kunskap om vilka som är de mest effektiva metoderna för att bemöta de försämrade villkor gigekonomin medför.

– Det är fortfarande en ganska outforskad terräng, och hos många av gigföretagen är kontakten kollegor emellan minimal eller obefintlig vilket försvårar traditionella former av organisering. Trots detta ser vi hur strejker och andra former av motstånd mot gigekonomi och gigifiering pågår hela tiden runt om i världen, vilket har potential att ge uppslag till nya former av motstånd också i Sverige.

– Något som bland annat blev tydligt i turerna kring Workish, då hundratals människor spontant gick in och röstade ner appens betyg i Appstore och Google Play, var exempelvis att gigföretag är oerhört känsliga för låga betyg och dåliga recensioner. Vad som är säkert är att vi under de kommande åren kommer att få se många, både nya och gamla, former av kamp för bättre villkor i gigekonomin.

Proletären har sökt Workish för en kommentar.

Fakta

Kännetecken för gigjobb

  • Du tilldelas arbete genom en app
  • Du har inga garanterade timmar
  • Du är inte anställd av företaget du jobbar för.
  • Du behöver stå för dina egna redskap
  • Fokus ligger på flexibilitet
  • Arbetet marknadsförs som ett extrajobb
  • Du har sällan kontakt med företaget eller andra arbetare.
  • Du får betalt per "gig"