Hoppa till huvudinnehåll

Läkare utan gränser: Slopa patenten på covidvaccin

Den globala fördelningen av covidvaccin pekar på ett systematiskt fel inom läkemedelsindustrin. Läkare utan gränser lanserar nu en namninsamling för att väcka opinion mot patenten som hindrar fattigare länder från att producera sitt eget vaccin.

Brasilien har drabbats hårt av covid-19 och är ett av länderna som ställt sig bakom kravet på att slopa patenträtten för covidvaccin.
Diego Baravelli/Läkare utan gränser

Enligt WHO:s databas har rika länder lyckats vaccinera cirka 60 procent av sin befolkning. Vänder man istället blicken mot låg- och medelinkomstländer ligger siffran på knappt tre procent. Särskilt utsatt är den afrikanska kontinenten.

Fakta

Länders vaccinationsgrad

Länders vaccinationsgrad (per 100 invånare). Statistiken är hämtad från Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida den 8 november.

Höginkomstländer:

 • Danmark: 74%
 • Kanada: 74%
 • Spanien: 73%
 • Japan: 71%
 • Italien: 71%
 • Finland: 70%
 • Sverige: 69%
 • Frankrike: 68%
 • Storbritannien: 67% 
 • USA: 63%

Låg- och medelinkomstländer:

 • Kuba: 69%
 • Brasilien: 57%
 • Venezuelan: 32%
 • Vietnam: 24%
 • Sydafrika: 21%
 • Ukraina: 16%
 • Nicaragua: 8%
 • Syrien: 2%
 • Papua Nya Guinea: 1%
 • Demokratiska republiken Kongo: 0%

För att uppmärksamma snedfördelningen av covidvaccin har Läkare utan gränser startat namninsamlingen ”Vaccin för alla”. Syftet är att sätta press på både politiker och läkemedelsföretag för att tillfälligt pausa alla patent som är kopplade till vaccinen.

– Fördelningen är orättvis och osmart. Mer aggressiva mutationer av viruset kan uppstå om vi inte vaccinerar jordens befolkning i samma takt, vilket riskerar att göra vaccinen mindre effektiva. Men det är också ett bevis på en global orättvisa där mediciner många gånger inte når ut till platser som vi jobbar på, säger Sanna Gustafsson, sakkunnig inom vaccinfrågan för Läkare utan gränser.

Som exempel kan nämnas de två folkrikaste länderna i Afrika – Nigeria och Etiopien. De har vaccinerat 1,49 respektive 2,8 procent av sina befolkningar på 200 respektive 115 miljoner. Per den sista oktober är det bara nio afrikanska länder som lyckats vaccinera mer än tio procent av sin befolkning.

Läkare utan gränser
Sanna Gustafsson - sakkunnig inom vaccinfrågan för Läkare Utan Gränser

På motsatt sida finns höginkomstländer som många gånger har ett överflöd av vaccindoser. Enligt uppskattningar från Airfinity, som bevakar den globala covidvaccineringen, kommer Sverige i slutet av 2021 ha ett överskott på elva miljoner doser. För hela EU är denna siffra 875 miljoner.

Senast för en vecka sedan meddelade Sveriges regering att de kommer donera 4,5 miljoner doser till det globala vaccinsammarbetet Covax. Detta är dock bara en droppe i havet om världen ska möta WHO:s mål om en 70-procentig, global vaccinationsgrad i mitten av 2022. För att detta ska vara möjligt beräknar EU att medlemsländerna i EU måste donera över 500 miljoner doser till låg- och medelinkomstländer.

Läkare utan gränser menar dock att donationer av överskottsdoser inte räcker för att lösa den sneda fördelningen av vaccin. Istället måste låg- och medelinkomstländer få egen möjlighet att producera vaccin. Vad politikerna också borde fokusera på är något som kallas för immateriella rättigheter. I mer vardagligt tal: patent.

– Sveriges stora argument har varit att man skänker doser och ger pengar till Covax. Vilket är positivt. Men fattiga länder kan inte bara förlita sig på välgörenhet. Vad som krävs är en systemförändring, där politikerna sätter press på läkemedelsbolagen att dela teknologin bakom vaccinen och släppa sina patent till dess att pandemin är över, säger Sanna Gustafsson.

I slutet av 2020 lämnades just ett sådant förlag in till Världshandelsorganisationen (WTO). Flera hundra låg- och medelinkomstländer, med Indien och Sydafrika i spetsen, krävde att läkemedelsbolagen skulle släppa patenten på covidvaccinen fria.

Men samma höginkomstländer som stoltserar med sina vaccindonationer till Covax sköt ned förslaget. Man hävdade att fria patent skulle hämma vaccinutvecklingen och att förslaget var onödigt: fattiga länder saknade ändå kapacitet för att producera vaccin.

– Detta stämmer inte, säger Sanna Gustafsson. Vi uppskattar att det finns minst sju tillverkare i Afrika som står redo att producera mRNA-vaccin. Problemet är att de inte kan eller får göra det på grund av läkemedelsbolagens patent och att bolagen inte delat med sig av sin teknologi, säger Sanna Gustafsson.

Sedan ett halvår tillbaka har till exempel Kuba distribuerat sitt eget framtagna covidvaccin, som man för en vecka sedan började exportera till andra länder. Iran, Egypten och Senegal är exempel på länder som står och stampar i väntan på att få utveckla ett eget vaccin.

Att ge fattigare länder möjlighet att skapa sitt eget vaccin handlar inte bara om att bekämpa dödstalen kopplade till covid-19. Frågan måste också sättas in i ett större perspektiv.

– Ovaccinerad sjukvårdspersonal i fattigare länder löper stor risk att smittas av covid-19. I många av dessa länder är bristen på sjukvårdsanställda stor och om personalen insjuknar i covid-19 får det stora konsekvenser för en sjukvård som redan är hårt ansatt. Sjukdomar som malaria och mässling är ofta vanliga, och vem ska då ta hand om dessa patienter?

– Vaccination är också en fråga om att hålla igång samhällen där det är svårare för människor att hålla avstånd eller jobba hemma, och där många lever från dag till dag vad beträffar mat och vatten, avslutar Sanna Gustafsson.