Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Ledare för världsfack nekas inresa i USA

Fackliga världsfederationen (WFTU) hade beslutat att i mars skicka sin generalsekreterare George Mavrikos till ett arrangemang i FN-högkvarteret i New York. Men han får inget visum till USA.


WFTU:s medlemsorganisationer finns i 126 länder och organiserar totalt 92 miljoner medlemmar. Att besöka fack runt om i världen och att representera WFTU i FN och andra internationella organ är en av generalsekreterarens uppgifter. 

När WFTU protesterade mot nekandet av visum svarade USA:s utrikesdepartement att organisationen kan ansöka om att undantas från listan över ”terroristresor”.

Dels är det en provokation att USA kan ta sig rätten att neka inresa för en person som formellt är utsedd som WFTU:s representant inom FN.

Dels är det uppenbart ett politiskt beslut riktat mot den lilla men stridbara grupp av fackliga organisationer i USA som närmat sig det klasskampsinriktade och antikapitalistiska WFTU. 

Patrik Paulov / George Mavrikos, WFTU:s generalsekreterare

På världsfederationens senaste kongress i Durban, Sydafrika, 2016 fanns flera fackklubbar från USA på plats. En av Mavrikos uppgifter under besöket var att i Los Angeles hålla ett gemensamt möte med WFTU:s fackliga kontakter i USA.

I Los Angeles finns för övrigt världsfackets hittills enda medlemsorganisation i USA, Takläggarförbundets avdelning 36.

I ett uttalande från WFTU fördöms USA:s agerande samtidigt som organisationen försäkrar arbetarna i USA att den kommer att stå vid deras sida oavsett svårigheter och hinder.