Hoppa till huvudinnehåll

”Litteraturstaden” Göteborg skär ner i biblioteken

6 miljoner kronor ska tas från bokinköpen i Göteborgs bibliotek. Beslutet klubbades igenom förra veckan och är en del av det rödgröna styrets nedskärningsattack på kultursektorn. – De har en dumsnål syn på ekonomin, menar Eva Stolpe från Folkbibliotekens vänner.

Snart färre nya bokinköp på biblioteken i Göteborg.
Genrebild/Artur Szandrowski

I onsdags förra veckan beslutade en enhällig kulturnämnd i Göteborg att skära ner på biblioteken. Nästan 6 miljoner kronor ska tas från så kallade medieinköp, vilket inbegriper nya biblioteksböcker.

Det är en del av det sparkrav på 28 miljoner inom kultursektorn som det rödgröna styret flaggat för.

Kulturnämndens beslutande möte beskrivs som ett tyst sådant – endast en invändning hördes. Den kom från Eva Stolpe från Folkbibliotekens vänner, som var med på länk. Hon undrade hur beslutet var förenligt med att vara en Unesco-litteraturstad (som Göteborg är sedan 2021) och fortsatte med att ifrågasätta göteborgspolitikernas prioriteringar:

– Varför sparar ni inte in på garaget vid Stenpiren i stället, eller på någon av alla dessa halvöar som ska bebyggas med nya skyskrapor? Vem vill bo i en trist stenöken om det inte finns pengar till kultur?

Hon utvecklar sitt resonemang för Proletären.

– Det är ju den kultur- och samhällsverksamhet som finns ute hos människorna i stadsdelarna, där finns förutom böcker också mycket annan verksamhet, språk- och äldreträffar, sagoläsning och så vidare. Det är en kulturverksamhet som når den vanliga människan. Och det är oerhört viktigt för samhället, utifrån ett demokratiskt perspektiv att inte skära ner på detta.

– Det är en så dumsnål syn på ekonomin, därför att det du skär ner där påverkar människors liv väldigt negativt. Det är ett kortsiktlig perspektivlös sätt att tro att man ska spara pengar. Det pratas jättemycket om förebyggande av kriminalitet och att få barn och unga in på rätta vägar så de inte faller in i gängkriminalitet och sådant. Och man vill ta bort de här ”utsatta områdena”.Men vad gör man? Man skär ner på verksamhet i dessa områden. Fem miljoner kan ses som en relativt liten nedskärning. Men i varenda budget skärs det ner på biblipoteken. 

Eva Stolpe menar att folk borde reagera mot alla försök att skära ner på kulturverksamhet.

– Resurserna borde ju öka istället för minska. Det finns så mycket andra pengar att ta av. 

Lisa Träff, bibliotekarie från Göteborg, är inne på samma spår.

– Nedskärningen av inköpsbudgeten kommer nog att slå hårt mot biblioteken i Göteborg, men också mot göteborgarna. En åtstramning av inköpsmedel innebär troligen att omprioriteringar i budgeten kommer att få göras, på vilket sätt har jag ingen inblick i. Om jag skulle spekulera så kanske pengar kommer att tas från ”dyra inköp”, som till exempel e-böcker, eller att man inte köper in lika många exemplar av samma titel. Kanske drar man in på evenemang eller stramar åt öppettiderna, berättar hon för Proletären.

– Jag tänker också att det i inflationstider är särskilt sårbart att dra in pengar till en verksamhet som är öppen för allmänheten. På sistone har vi tagit del av rapporter om hur barnen äter mer i skolan nu på grund av att familjer behöver spara in på pengar. På biblioteken ser vi hur utlånen ökar, då köp av böcker inte prioriteras i tider som dessa. Oavsett åtgärder kommer det att resultera i missnöjda biblioteksanvändare.