Hoppa till huvudinnehåll
Av
Utrikesskribent

Utrikeskommentar: Lögnspridarna tiger när kemgasbluffen avslöjas

Varje gång en misstänkt kemgasattack ägt rum i Syrien har svenska politiker och medier pekat ut den syriska regeringssidan som skyldig. Men när ”bevisen” för Doumaattacken nu faller sönder, tiger de.


Det var i april 2018 som vi senast fick se fasansfulla filmer på syriska barn som desperat kippade efter andan. En kemisk attack sades ha ägt rum på kvällen den 7 april i den av väpnade grupper kontrollerade staden Douma utanför Damaskus. Minst 40 personer rapporterades ha gasats ihjäl.

Direkt efter attacken var det många som ”visste” vem som var skyldig.

Aftonbladets Wolfgang Hansson slog fast att det bara är ”regimen” som kan ha gjort det, och han förklarade att Syriens president Bashar al-Assad anser sig ha nytta av kemgasattacker.

Vänsterpartiets Jonas förklarade på twitter att ”Allt tyder på att Assadregimen ligger bakom gasattacken i Douma”.

USA:s president Donald Trump talade kort och gott om ”odjuret Assad”.

Den 14 april, innan Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), hunnit påbörja sin undersökning i Douma, valde USA, Frankrike och Storbritannien att bestraffa Syrien genom att skicka 104 kryssningsmissiler mot landet.

Den 1 mars 2019 kom OPCW med sin slutrapport om Douma. Visserligen fanns inga spår av nervgasen sarin, som först rapporterats. Men man konstaterade att klorgas använts och att den kommit från regeringssidans flygplan eller helikoptrar.

Etablissemanget i väst hade återigen fått sin världsbild bekräftad.

Men det visade sig att det fanns motstridiga åsikter inom OPCW. I maj 2019 läcktes en hemlighållen teknisk rapport från organisationens utsända expertteam. I den dras helt andra slutsatser.

OPCW:s expertteam menar att det är mer sannolikt att gascylindrarna placerades ut manuellt av någon part i Douma än släpptes av syriskt flyg.
En av de mest graverande uppgifterna handlar om de gascylindrar, som påstås vara källan till klorgasen. Expertteamet menar att det är mer sannolikt att cylindrarna placerats ut manuellt än kommit från luften. Vilket i så fall innebär att attacken iscensatts av Vita hjälmarna och övriga krafter i Douma som vittnat om att ”regimen” är skyldig.

Under hösten har fler graverande uppgifter framkommit från två medlemmar i OPCW:s Fact Finding Mission (FFM).

En av dem gav den 23 oktober sitt vittnesmål till en grupp internationella experter i Bryssel. Richard Falk, professor i internationell rätt, sade efter att lyssnat till denne ”motvillige men extremt trovärdige visselblåsare” att OPCW manipulerat bevis i syfte att ”ge det resultat som de involverade geopolitiska aktörerna önskade”.

Wikileaks har också offentliggjort dokument, som visar att slutrapporten går emot vad FFM på plats i Douma kom fram till.

I ett internt mail från en av FFM:s medlemmar sägs att fakta från deras undersökning förvrängts eller förbisetts i slutrapporten. Till exempel menade FFM att halten av kemikalier på platsen var så låg att det kan ha kommit från vanligt klorbaserat blekmedel, som finns i många hushåll, eller annan källa. Och de medicinska symptom som syns på de filmer som Vita hjälmarna spred från angreppet stämmer inte överens med de symptom som klorgas ger.

Ovanstående understödjer vad undertecknad och andra kritiska röster påpekade redan våren 2018.

För det första finns inga bevis för att den syriska regeringen har kvar några kemiska vapen. I juni 2014 förklarade OPCW att Syriens kemiska stridsmedel hade förts ur landet för att förstöras.

För det andra fanns i april 2018 inga rationella skäl för den syriska regeringen att använda kemiska vapen. Armén var i full färd med att befria östra Ghouta från de extrema islamistgruppernas styre. Varför då dra på sig omvärldens vrede genom att gasa ihjäl de människor man var på väg att befria?

För det tredje är det uppenbart att de enda som hade något att vinna på en gasattack var de väpnade extremister som var på väg att förlora makten och önskade på militär hjälp utifrån.

För det fjärde menade sjukvårdspersonal på den klinik i Douma där filmerna med offren spelades in, att det inte skett någon kemisk attack den 7 april. Patienterna led av andningssvårigheterna efter att dammoln rivits upp under pågående strider i området.

I Storbritannien och USA har visselblåsarnas avslöjanden uppmärksammats av stora medier. I Sverige har det inte ens blivit en nyhetsnotis. Det hade varit intressant att få veta hur Wolfgang Hansson och Jonas Sjöstedt idag förklarar sina tvärsäkra uttalanden om vem som är skyldig till allt ont i Syrien. Tror de fortfarande att det är Trump och de terroristallierade Vita hjälmarna som står för sanningen?