Hoppa till huvudinnehåll

Ludvikamoderat slapp betala avgifter

Sedan tio år tillbaka har den moderata politikern Kjell Israelsson i Ludvika sluppit att betala brukningsavgifter för vatten och avlopp till sitt fritidshus. Allt har skötts genom muntliga avtal i det kommunala bolaget WBAB, där Israelsson är revisor.

"Muntliga avtal är inte ok", säger chefsrevisorn i Ludvika.
Holger Ellegaard

Kjell Israelsson (M) har sedan tio år tillbaka inte betalat de kommunala brukningsavgifterna för vatten och avlopp för sitt fritidshus på exklusiva Laggarudden i Ludvika.

2010 beslutade politikerna i Ludvika att vatten och avlopp inte skulle dras ut till Israelssons fritidshus. Därför valde han att bygga en egen trekammar- och vattenbrunn. Två år senare ändrades beslutet och byggnationen startade. På grund av Kjell Israelssons kostnader gjordes en muntlig överenskommelse på kommunhuset där han slapp betala anslutningsavgifterna till de kommunala avloppen.

Att privatpersoner får kompensation av kommunen i dessa fall är inte ovanligt. Vad som däremot sticker ut är att Kjell Israelsson samtidigt sluppit betala de årliga brukningsavgifterna och att situationen inte protokollförts på över tio år.

När Proletären når Kjell Israelsson vägrar han svara på frågor.

– Jag är inte intresserad. Tack. Hej.

Torbjörn Åker (C) har varit chefsrevisor i Ludvika kommun i ett år och säger till Proletären att Kjell Israelsson inte gjort något fel.

– Enligt mig handlar detta om ett resultat av dålig planering när kommunen sa att avloppen inte skulle dras ut. Jag hade själv blivit förbannad om de ändrade beslutet efter två år.

Så du ser inte att Kjell Israelsson fått någon specialbehandling på grund av hans politiska roll? Hade gemene man bemöts på samma vis?

– Det där kan man ju aldrig veta. Det beror på hur flat man är.

Men situationen väcker samtidigt en del frågetecken. Speciellt kring de årliga avgifterna som han sluppit betala. Kan du inte hålla med om det?

– Jo, det kan jag hålla med om. Men jag tror inte att något fuffens har förekommit. Muntliga avtal var tyvärr kutym för 15 år sedan. Och det är självklart inte okej. Om man tar korruption på allvar krävs det en ändring i det här. Det har jag sagt ända sedan 1973.

Under hösten 2018 lämnade Kommunistiska partiets Karl-Gustav Nilsson in en motion till Ludvika kommunfullmäktige för att utreda hur pass vanliga dessa muntliga överenskommelser faktiskt är.

– Vi ville starta ett utskott som skulle arbeta för att motverka korruption inom kommunen. Just för att undvika dessa typer av händelser. Men svaret vi fick från kommunfullmäktige var väldigt talande, säger Karl-Gustav Nilsson till Proletären.

Kommunfullmäktiges svar på motionen löd:

”Arvodesutskottet ser inte behovet av att tillsätta en fast beredning med uppdrag att motverka korruption […] Dels på grund av att det inte finns några indikationer från exempelvis revisionen att det skulle finnas sådana grava missförhållanden och dels på grund av att samtliga nämnder löpande arbetar med intern kontroll.”

Torbjörn Åker håller däremot inte med svaret på motionen.

– Nu har jag bara suttit på min post i ett år. Men jag tycker motionen är framåttänkande och bra. Den är lika aktuell idag som för två år sedan. Korruption finns i alla kommuner. Tyvärr är det så.

Att revisionerna inte upptäckt några grava missförhållanden väcker samtidigt ytterliga frågor. Kjell Israelsson sitter nämligen själv som revisor i WBAB, företaget som ansvarar för avlopp i Ludvika kommun och vars uppgift det är att besluta om kompensationen.

Kjell Israelsson hamnade i blåsväder redan 2010 efter att han ljugit för Ludvika kommun om sin skattsedel. Innan kommunen betalade ut 70.686 kronor för konsulttjänster till Israelsson sa han att han hade F-skatt. Därigenom undvek Kjell Israelsson att betala 33.000 kronor i skatt och sociala avgifter.

Han blev friad i Örebro tingsrätt på grund av att fallet sågs som ringa.