Hoppa till huvudinnehåll

K i kommunpolitiken: Lysekils hyresgäster ska inte subventionera turism

Det är allt annat än rimligt att Lysekils hyresgäster ska täcka turistattraktionen Havets Hus rekordförlust – men det tycker inte S, M, L, C och MP.

Hyresgäster ska inte behöva subventionera kommunens turistattraktioner, menar Ynge Berlin, fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet i Lysekil.
HSB

Ibland blir politiska frågor väldigt klargörande. Som på kommunfullmäktiges marsmöte i Lysekil. Coronapandemin har inneburit att det kommunägda publika akvariet, Havets Hus i Lysekil AB, inte kunnat vara ”publikt” och därför redovisar ett rekordstort underskott. Inget konstigt med det!

Men förslaget att just hyresgästerna i det kommunala bostadsbolaget skall betala en stor del av detta underskott tycker vi är anmärkningsvärt, men tidstypiskt.

En turistmagnet drabbas av coronarestriktioner och mister sin dragningskraft, och den politiska majoriteten beslutar då att ”överföra” 1,6 miljoner kronor från bostadsbolaget till kommunkassan för att täcka en del av coronaunderskottet. 

Självklart måste Havets hus liksom andra kommunala verksamheter få stöd för att överleva. Men vem kom på idén att just hyresgästerna i kommunens bostadsbolag skall stå för fiolerna?

För oss i Kommunistiska Partiet är det fullständigt orimligt att åretruntboende hyresgäster skall täcka ett underskott för en turistattraktion. Hur kan man ens komma på tanken? Och vad ligger bakom den ”politiska möjligheten” att ta sådana beslut (förutom det moraliska underskottet hos många politiker)?

2004 tog Lysekil beslut om att kommunal verksamhet i större utsträckning skulle drivas som aktiebolag ”på affärsmässiga grunder”, istället för i förvaltningsform. Denna business-variant innebär att bolagsdirektiv allt mer ersätter politisk debatt, beslut och politiskt ansvar för viktiga kommunala verksamheter.

Under 17 år med kommunala bolag har ägardirektiven successivt finslipats och kommunal verksamhet allt mer befriats från politiskt inflytande. Bostadsbolaget kan i och med senaste ”justeringen” av ägardirektivet (2020-03-27) ”utan att höra fullmäktige” sälja hyresfastigheter upp till en summa av 50 miljoner kronor.

Slussandet av pengar mellan olika kommunala bolag sker helt enligt direktiv och ger moderbolaget Lysekil AB laglig rätt att mjölka hyresgästkollektivet till ”besöksnäringens” fromma. 

En överföring av medel från allmännyttan måste dock formellt ”ha föregåtts av kommunfullmäktigebeslut” (§ 3-6 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). Transaktionen från Bostadsbolaget till kommunkassan måste alltså, än så länge, passera det lokala parlamentet. 

Majoriteten av församlade (uppkopplade) folkvalda politiker ansåg tydligen att detta var en helt okej transaktion, och att hyresgästerna i kommunens fastighetsbestånd var den grupp med bäst ekonomisk förutsättning att stötta en viktig turistattraktion i ekonomiskt trångmål.

Vi var inte överens om denna omvärldsanalys, utan yrkade avslag. Men S, M, L, C och MP stod på sig, och lyckades få majoritet. Så beslutet gick tyvärr inte vår – eller hyresgästkollektivets – väg, och vi utgår från att berörda hyresgäster blir förbannade och höjer rösten precis som vi.