Hoppa till huvudinnehåll

Macron på kollisionskurs

Regeringen har antagit Macrons förslag till nytt pensionssystem. Nu väntar en långdragen strid för presidenten som har två tredjedelar av fransmännen emot sig.

Sedan den 5 december strejkar och demonstrerar arbetare i Frankrike mot Macrons förslag till nytt pensionssystem.
Marcus Jönsson

Den franska regeringen antog i fredags Macrons impopulära förslag till förändrat pensionssystem enligt svensk modell. Samma dag var återigen tusentals arbetare på gatorna för att tvinga regeringen att backa. Enligt färska opinionsundersökningar är två tredjedelar av fransmännen motståndare till reformen.

Förslaget fick omedelbart kritik från Frankrikes högsta rådgivande legislativa instans Conseil d’État, en regeringsmyndighet inrättad på Napoleons tid. Conseil d’État kritiserar Macrons reform för att vara dåligt genomarbetad, ofullständigt finansierad och inkompatibel med flera av löftena som Macron gett protesterande yrkesgrupper.

Nu väntar en utdragen kraftmätning mellan regeringen och de kampvilliga arbetarna och fackförbunden, med den radikala centralorganisationen CGT i spetsen, tills parlamentet ska rösta om förslaget i juni. Debatten i underhuset kommer att börja den 17 februari.

Under tiden har strejkerna på obestämd tid avtagit. Samtidigt har kraftverksarbetare dragit ner på produktionen för att sätta ytterligare press på regeringen, och flera kärnreaktorer står stilla. Energiproduktionen i landet har sjunkit med 6,4 procent och i det kalla vädret är efterfrågan på el nu högre än tillgången, rapporterar den statliga nyhetskanalen France 24.

Axel Persson, svensk-fransk lokförare i Parisförorten Trappes, berättar för Proletären att inte heller järnvägsarbetarna, som tillsammans med tunnelbaneförarna i Paris tagit täten i kampen mot förslaget, av ekonomiska skäl kan strejka på obestämd tid längre. Men de har på intet sätt gett upp striden. Onsdag, torsdag och fredag den här veckan strejkar järnvägsarbetarna, precis som hundratusentals andra arbetare i en mängd olika sektorer. 

– Nu är fullt fokus på att ladda om och att fylla strejkkassorna, säger Axel Persson som passar på att tacka så mycket för det stöd som kommer från Proletärens läsare.

– Dessutom är det symboliskt viktigt eftersom det pensionssystem Macron vill införa är inspirerat av det svenska systemet, säger han.

CGT:s ordförande Philippe Martinez var inte mindre bestämd efter att regeringen skickat förslaget till underhuset i nationalförsamlingen.

– Den här reformen måste dras tillbaka för den är orättvis, den är komplicerad och ju mer regeringen försöker förklara desto mindre förstår folk, sa Martinez på fredagen.

– Vi har en president som tror att han alltid har rätt, så det är svårt att diskutera med honom. Och när det inte går att diskutera blir det konflikt.

Fakta

Macrons pensionsreform

 • Macron vill förändra det franska pensionssystemet enligt svensk förebild och ersätta dagens 42 olika pensionsplaner med en.
   
 • Pensionen ska enligt förslaget beräknas på ett poängsystem över hela arbetslivet, inte de bästa åren.
   
 • Pensionen kommer enligt förslaget vara knuten till hela ekonomins utveckling, likt den svenska pensionsbromsen.
   
 • Dagens direkta överföring mellan generationerna ersätts med ett system med privata pensionsfonder.
   
 • Reformen skulle innebära sänkt pension och höjd pensionsålder för de allra flesta yrkesgrupper.