Hoppa till huvudinnehåll

Målare i Göteborg försvarar Las: ”Diskuterar alla möjligheter till motstånd”

Målareförbundets sektion i Göteborg har antagit ett uttalande mot de hotande försämringarna av Las.

Jesper Jinesjö är ordförande för Målarnas avdelning 3 Väst, sektion Göteborg.
Målareförbundet/Montage: Proletären

Fackförbundet Svenska Målareförbundets Göteborgssektion är Sveriges största, med fler än 1.100 medlemmar. På ett medlemsmöte den 15 oktober antog sektionen enhälligt ett uttalande mot de hotande försämringarna av anställningstryggheten. 

”Varför ska inte vi som är anställda få känna oss trygga på jobbet? De förändringar som politiker och Svenskt Näringsliv föreslår tar fullständigt bort anställningstryggheten för oss arbetare”, skriver sektionen i sitt uttalande.

– Om utredningen blir lag kommer alla Sveriges anställda blir provanställda på livstid, säger Jesper Jinesjö, ordförande för Målarnas sektion i Göteborg, till Proletären.

Den statliga Lasutredningens förslag hotar med godtyckliga uppsägningar i företag med upp till 15 anställda, och i måleribranschen är det vanligt med mindre företag.

– Det kommer skruva tillbaka klockan till 1800-talet och skapa tysta arbetsplatser. Folk kommer inte våga engagera sig, eftersom det kan kosta dem deras anställning. En försämring av anställningstryggheten hade utan tvekan påverkat vårt fackliga arbete. 

Jesper Jinesjö

Med utredningsförslagen hängandes över sig har LO och tjänstemannafacket PTK förhandlat med Svenskt Näringsliv om förändringar i anställningsskyddet. En enhällig LO-styrelse sa nej till det slutliga förslaget men PTK och Svenskt Näringsliv kom överens. 

– Jag kan inte tala för PTK, men jag är glad att Målareförbundet inte går med på att försämra för sina medlemmar, säger Jesper Jinesjö.

Jesper Jinesjö har varit runt bland medlemmarna i Göteborg och pratat om vilka försämringar som hotar och vad de innebär.

– Det är klart att inga av våra medlemmar är taggade på att en sådan utredning blir lag. Men det är svårt att förstå helheten om man inte är insatt. 

Han menar att det är Målareförbundets uppgift att vara ute på arbetsplatserna och få medlemmarna engagerade i frågan.

– Alltså, utredningen är ju på 700 sidor. Klart ingen orkar läsa igenom den om man inte är väldigt engagerad. Därför måste vi vara ute på arbetsplatserna och informera.

I uttalandet skriver ni att ni diskuterat politisk strejk, hur aktuellt är det?

– Vi diskuterade alla möjligheter till motstånd, både högt och lågt, men inget konkret. Vi får vänta tills alla remissförslag kommer in till utredningen innan vi kan formulera krav. Men det finns ju ingen anledning att förhandla om sånt här när man är under fredsplikt. 

Se uttalandet från Målarna avdelning 3 i Göteborg här nedan:

 

/

Uttalande angående Las

Varför skall inte vi som är anställda få känna oss trygga på jobbet? De förändringar som politiker och Svenskt näringsliv föreslår tar fullständigt bort anställningstryggheten för oss arbetare. En moderniserade arbetsrätt kallar dom det. Vad är det som är så modernt med att göra alla löntagares anställning otrygga?

Det blir följden om företag ska kunna säga upp och avskeda personal enbart efter eget tycke. Är det tysta anställda som de politiska partierna och Svenskt Näringsliv anser är modernt? Att vi inte ska våga ställa krav i rädsla av att bli av med jobbet? De ingrepp i Lagen om anställningsskydd som Toijer-utredning omfattar går i stort sätt enbart till arbetsgivarnas fördel.

Byggnadsmålarna och lackerarna i Göteborg är av den uppfattningen att vårt fackförbund bör agera med kraft! Det finns en hel uppsättning verktyg att använda sig utav. Namninsamlingar och manifestationer för att stoppa den lag som ger oss sämre anställningsskydd. Dessa två förslag kan definitivt vara bra för opinionsbildning och ökad medvetenhet i frågan, vilket behövs.

De försämringar i Lagen om anställningsskydd som politiken föreslår skulle påverka oss målare och lackerare på så många och stort sätt att vi kommer behöva använda oss av kraftigare verktyg för att göra motstånd. Politisk strejk är något målarna diskuterat. Att frågan lyfts in i avtalsrörelsen så vi kan ta en verklig konflikt och använda sig av strejkvapnet. Endast ettåriga kollektivavtal så länge frågan inte är löst.

Finns de någon heder hos den socialdemokratiska regeringen, Centern och Liberalerna bör de kasta Toijer-utredningen här och nu, i annat fall så ta frågan till ett riksdagsval!!

Antaget på medlemsmöte 15 oktober 2020

Målarna avdelning 3 Väst, sektion Göteborg

Se listan på alla klubbar, sektioner och avdelningar som antagit budkavlen mot Las på hemsidan för IF Metall-klubben på Volvo lastvagnar i Umeå.