Hoppa till huvudinnehåll

Mer än var tredje kvinna känner sig otrygg kvällstid

Särskilt unga kvinnor får betala med sin frihet när otryggheten i det offentliga rummet ökar.

Otryggheten bland unga kvinnor ökar.
Proletären/Artur Szandrowski

Uppsala Nya Tidning publicerade tidigare i år en serie artiklar om att unga tjejer som vistas i centrum känner sig utsatta av killgäng som söker kontakt, visslar och kommenterar tjejernas utseende. Det händer också att ensamma tjejer blir omringade och antastade av killar i grupp.

En undersökning från Region Uppsala visar att andelen gymnasietjejer som känner sig trygga i centrala Uppsala sjönk från 45 procent 2013 till bara 19 procent 2017.

En del av förklaringen är att centrum i Uppsala, precis som i Göteborg och andra större städer, har förvandlats till substitut för fritidsgårdar.

UNT tar också upp de kulturkrockar som ibland uppstår när killar som ganska nyligen kommit till Sverige närmar sig tjejer.

– Kombinationen av machokultur, umgås i grupp och att passa in är inte alltid lätt. Vi pratar med killar om att man inte kan gå fram tio killar till en tjej, säger Hilde Wiberg, chef för Ungdomsjouren i Uppsala, till UNT.

Tjejerna i UNT:s artiklar vittnar om hur de på olika sätt begränsar sin rörelsefrihet för att slippa stöta på killgängen. De undviker vissa gator, stannar hemma på kvällarna och tänker på hur de klär sig.

Unga kvinnor får betala med sin frihet när otryggheten i det offentliga rummet ökar.

Situationen för tjejerna i Uppsala är inte unik. Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att 36 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20-24 år utsattes för någon typ av sexualbrott 2017. I rubriceringen sexualbrott ingår här allt från kränkande kommentarer i tal eller skrift, till sexuellt tvång och våldtäkt.

Sexualbrotten låg på en stabil nivå åren 2006-2012 men har sedan ökat.

Trygghetsundersökningen visar också att 36 procent av kvinnorna känner sig otrygga när de går ut en sen kväll i sitt eget bostadsområde. Särskilt otrygga känner sig kvinnor i de yngsta och äldsta åldersgrupperna. 10 procent av kvinnorna uppger att de avstår från att gå ut på grund av otrygghet.

47 procent av kvinnorna mellan 20 och 24 år oroar sig för att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp. En oro som får dem att avstå för vissa aktiviteter, välja en annan väg eller annat färdsätt i högre utsträckning än män.

Fakta

Anmälda våldtäkter

  • 2017 anmäldes 22.000 sexualbrott i Sverige, varav 7.370 våldtäkter.
  • 51 procent av sexualbrotten inträffade på allmän plats, 17 procent på arbetsplats eller i skola, 19 procent i en bostad och 13 procent på annan plats.
  • 11 procent av de anmälda våldtäkterna klaras upp, det vill säga att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Källa: Brå

 

”Att ta en omväg hem är standard”

– Oh ja, svarar Lisa T och Ida Brunsten i kör när Proletären frågar om de någon gång tvingats ta en omväg hem för att de känt sig otrygga.

De är inga undantag. Enligt Brottsförebyggande rådet uppger fyra av tio kvinnor i åldern 20-24 år att de ofta väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av otrygghet.

Artur Szandrowski
Lisa T och Ida Brunsten

– Det är standard. Om man slutat jobbet sent eller åker hem från stan, säger Ida Brunsten.

– Och man har alltid nyckeln i näven, tillägger hon. 

I den andra handen har man man mobilen. Ofta med kontaktlistan uppe för att lätt komma åt numren ifall ett nödläge uppstår. 

– Och så pausar man musiken för att ha koll på omgivningen, säger Lisa T.

Centrala platser i staden är värst tycker de båda, som Brunnsparken i Göteborg. Särskilt när det blivit mörkt, då tar de ofta buss eller spårvagn någon annanstans ifrån. 

– Det känns som att det var lite lugnare förut, säger Lisa T.

– Man har ju alltid fått höra att man ska vara försiktig… men man kanske känner extra mycket så nu, säger Ida Brunsten.