Hoppa till huvudinnehåll

Nästan varje vecka dör någon på jobbet

Nästan en person i veckan dör på jobbet. I år har hittills 49 personer omkommit.

Näst efter jord- och skogsbruk är transportbranschen den bransch där flest dödsolyckor sker.
Holger Ellegaard

49 personer har dött på jobbet i år. Om ingen mer omkommer under december månad betyder det en minskning med två personer jämfört med 2017. Värsta månaden i år var november då hela tio personer dog i arbetsplatsolyckor.

Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har fluktuerat under decenniet, med flest döda 2011 (62 personer) och minst döda 2015 (38 personer). I genomsnitt har alltså fler än 50 personer om året dött på jobbet under 2010-talet.

De vanligaste dödsorsakerna (år 2015-2017) är förlorad kontroll över transportmedel för vägtrafik (34 procent), fallolycka (13 procent), ras, fall, glidning av föremål eller material (11 procent) samt förlorad kontroll av maskin eller handverktyg (10 procent).

Den mest olycksdrabbade branscherna är jordbruk, skogsbruk och fiske, följt av transport och magasinering, byggverksamhet samt tillverkning. 

Eftersom dessa branscher är mansdominerade, är män av naturliga orsaker kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken.

Antalet utländska anställda som dött på jobbet i Sverige ser ut att landa på en lägre siffra än tidigare år under 2010-talet. Endast tre personer har enligt Arbetsmiljöverkets statistik omkommit på jobbet. En rangerare anställd i ett polskt företag, en lastbilschaufför i ett makedonskt företag samt en anställd i ett estniskt företag som fallit från en byggnadsställning. Motsvarande siffra för 2017 var sju personer. 

Det är dock inte säkert att alla fall kommer till Arbetsmiljöverkets kännedom.