Hoppa till huvudinnehåll

Nekades anställning efter protester – fortsätter kämpa för dräglig arbetsmiljö

Kungälvs kommun vidhåller att det var rätt att neka undersköterskan Ylva Olsson anställning. Nu fortsätter hon det viktiga arbetsmiljöarbetet på sin nya arbetsplats. Kommunal i Kungälv är kritiska.

Ylva Olsson nekades anställning efter att ha protesterat.
Montage: Proletären

– Ylva har inte utsatts för repressalier. Hon har goda vitsord om hur hon skött sitt arbete. Det är oron på arbetsplatsen som var orsaken till att hon inte fick den sökta timanställningen, säger kommunjuristen i Kungälv Mats Mikulle till Proletären.

Det var när undersköterskan Ylva Olsson nekades anställning i bemanningsenheten som en utredning tillsattes för att undersöka om kommunen agerat korrekt.

Utredningen slår fast att kommunen inte agerat felaktigt.

Proletären har tidigare rapporterat om undersköterskornas kamp på äldreboendet Ytterbyhemmet i Kungälv i höstas mot att behöva jobba fler nattpass, där Ylva Olsson blev talesperson för sina arbetskamrater. Till slut blev situationen för henne ohållbar och hon sa upp sig från sin tjänst.

Senare sökte hon kompletterande timanställning i bemanningsenheten i Kungälv och tanken var då att hon skulle börja vikariera på Ytterbyhemmet där hon kände personal och boende. Ylva Olsson nekades denna timanställning i bemanningsenheten.

– Jag har ju haft vetskap om att kommunen anställer vem de väljer så det var jag på det klara med. Slutsatsen som kommer fram i utredningen, att kommunen skulle gjort rätt, visar ju bara på att jag har blivit straffad för att jag förde talan för vår arbetsgrupp. Cheferna upplevde det som oroligt på arbetsplatsen och valde då bort mig trots att vi var 21 personer som stred för vår rätt. 

– Kommundirektören sa vid ett tillfälle när vi träffades att man har sin fulla rätt att uttrycka sig om man anser att något är fel. Ja, men hur blev det? De sluter leden och skyddar sig själva. Och varför gjordes inte utredningen av oberoende jurister? 

– Man inser hur liten man är i detta när kommunen sagt sitt. Budskapet blir: Tig, annars blir du straffad!

Haleh Lindkvist är kommundirektör och hon menar att utredningen är oberoende även om den gjorts av kommunens egna jurister.

– Det här är ett brukligt sätt att förfara.

I höstas tog sektorschefen Lena Arnfelt beslutet att lägga projektet med niotimmarspassen på Ytterbyhemmet på is när protesterna blev stora från personalen som såg att deras nödvändiga tid för återhämtning skulle begränsas.

 – Vi backade på förslaget och är självkritiska till snabbheten i projektet. Det måste finnas en dialog med personalen på boendena. Förändringar måste få ta tid. Jag delar inte Ylvas bild, men har respekt för den. Det var en turbulent tid och även cheferna blev påverkade. 

– Budgeten var inte drivande i schemaförslaget om niotimmarspass, svarar Lena Arnfelt på frågan om det var besparingskrav i kommunen som ledde fram till förslaget.

Ylva Olsson säger att hon blir mörkrädd när hon tänker på att de försöker dra in ännu mer.

– Det är illa nog som det redan är nu.

– Det viktigaste är att vi fortsätter kämpa för vår rätt till en dräglig arbetsmiljö, säger Ylva Olsson som blivit vald till arbetsplats-/skyddsombud på sin nya arbetsplats i Tjörns kommun, ett förtroende som gör att hon ser fram emot att utvecklas i sin roll där.

”Det är som att backa tiden”

Ulrika Winblad, ordförande för Kommunal i Kungälv, är mycket besviken på att kommunjuristerna inte utredde anklagelsen mot Ylva Olsson om att hon skulle varit illojal mot arbetsgivaren.

Ylva Olsson fick höra att hon var illojal när hon i slutet av året fick beskedet att hon inte fick anställning som vikarie på sin tidigare arbetsplats.

Utredningen gjordes på initiativ av arbetsgivaren och har endast tittat på om arbetsgivaren gjort fel. Den har inte ifrågasatt chefernas agerande eller frågan om Ylva Olsson varit illojal.

– Ylva Olsson har gjort vad varje anständig människa borde göra, säger Ulrika Winblad. Hon har inte varit ensam, det har varit ett starkt stöd för protesterna mot det förödande schemaförslaget som skulle innebära fler nattpass, men Ylva har vågat säga ifrån. Hade hon inte sagt ifrån, hade hon blivit anställd, det är sällan det blir så här tydligt. 

Heltid ska vara norm efter 2021 och SKL, Sveriges kommuner och landsting, menar att det ska skapas en bra arbetsmiljö, bra arbetstider och ett hälsosamt schema för personalen.

– Försöken att införa niotimmars nattpass strider mot allt detta. Det ger inte personalen möjlighet till den nödvändiga vilan och återhämtningen, menar Ulrika Winblad.

– Det är som att backa tiden, rättigheter vi trodde var självklara är det inte längre.

Undersköterskornas protester mot de kortare nattpassen som medför att tiden för återhämtning drabbas, har stöd i stressforskningen.

Göran Kecklund, professor på Stressforskningsinstitutet och Marta Szebeheky, professor i socialt arbete, uttalar sig båda i Kommunalarbetaren.

– Både delade turer och många korta pass kan störa återhämtningen, som är central för att schemat ska bli hållbart för personalen, säger Glran kecklund.

– Jag tror på arbetstidsförkortning inom omsorgsyrkena, som är så tunga yrken med hög fysisk och psykisk belastning, säger Marta Szebehely.

Ulrika Winblad menar att det är viktigt att gå samman.

– Det finns 1500 medlemmar i Kommunal i Kungälv, alla kan de inte plocka.

– Också skattebetalarna drabbas när tystnadskulturen ska råda i skattefinansierade verksamheter. Personalen är de viktiga, de som ser och vet.