Hoppa till huvudinnehåll

Efter #metoo: "Nolltolerans mot sexuella trakasserier!"

– Vittnesmålen har vuxit till en insikt hos många män, säger Emmelie Renlund, initiativtagare till byggbranschens upprop #sistaspikenikistan.

Emmelie Renlund är en av initiativtagarna till byggbranschens upprop #sistaspikenikistan.
Privat

– Det var ju ingen hemlighet att det förekommer sexism i byggbranschen, säger Emmelie Renlund, som själv arbetade som snickare innan hon blev ombudsman för Byggnads Stockholm-Gotland.

I början av #metoo hjälpte hon till med #inteförhandlingsbart som är de fackligt aktivas upprop. Men sedan kände hon att byggbranschen behövde ett eget upprop för att belysa situationen för kvinnor där.

– Men också för solidariteten med de andra uppropen. Det blir mer kraft om fler engagerar sig.

Då startade hon gruppen #sistaspikenikistan på Facebook som samlade både arbetare och tjänstepersoner inom byggbranschen.

– Sexism förekommer ju inte bara i byggboden, den finns överallt. Även om den tar sig olika uttryck och är mer subtil för tjänstepersonerna så har vi samma bekymmer.

Finns det särskilda villkor just i byggbranschen som påverkar kvinnors situation?

– Vi är i extrem minoritet bland yrkesarbetare, bara en procent. Det finns en inställning att en kvinna måste acceptera sexism när hon kommer till en manlig värld. Jag trodde själv att jag var tvungen att ta den kulturen när jag började som snickare och fick en chef som inte tyckte att jag hade där att göra.

Det finns en inställning att en kvinna måste acceptera sexism när hon kommer till en manlig värld.

En fördel inom byggbranschen är att anställningsformerna är tryggare än i många andra yrken. Visstid har förhandlats bort ur kollektivavtalet.

– Därför är det extra viktigt att vi som kan drar ett extra stort lass i #metoo. Kvinnor som jobbar inom rut och andra områden med dåliga arbetsrättsliga förhållanden vågar inte berätta. Ju längre ner man kommer desto svårare blir det att göra sig hörd.

Emmelie Renlund säger att de allra flesta reaktioner på uppropet har varit positiva. En minoritet har tyckt att det gått för långt, men det har varit ganska tyst från dem som förnekar problemet. Hon berättar istället om män som börjar fundera över sin egen roll och som ställer frågor till kvinnor i sin närhet.

– Vittnesmålen har vuxit till en insikt hos många män och bara det är en jättevinst. Att vi bryter med tystnadskulturen och skammen.

Nu fortsätter arbetet i gruppen. Emmelie Renlund och andra talespersoner informerar på kurser för fackligt förtroendevalda och platser där byggbranschens företrädare samlas. Hon tror att utbildning är nödvändig för att bryta med strukturerna. Och att män pratar med män.

– Vi vill också att företagen ska införa verklig nolltolerans mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Vi behöver visselblåsarfunktioner och en tredje part att vända sig till.

– Det handlar om makt och pengar och när chefen är förövaren måste det finnas trygga kanaler.