Hoppa till huvudinnehåll

Nordanstigs kommun återgår till kommunal hemtjänst

Efter protester föreslås nu hemtjänsten i Nordanstigs kommun återgå till kommunal regi.

Demonstration mot privatisering av hemtjänsten i Nordanstigs kommun den 30 september 2019.
Karin Kämsby

Omsorgsutskottet i Nordanstigs kommun föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att avskaffa kommunens valfrihetssystem (Lov) och i stället bedriva all hemtjänst i egen regi. Detta efter att de privata vårdgivarna en efter en lämnat uppdraget eller dragit ner på verksamheten. Beslutet väntas tas av kommunfullmäktige i mars.

– Det är ett beslut vi kämpat för sedan 2019 då jag kom in i bilden, säger Emil Thyr, ordförande för Kommunal i Nordanstig, till Proletären. Vi vill ha stabilitet och trygga arbetsvillkor för medlemmarna, men så har det inte varit.

Nordanstigs kommun omfattar en stor geografisk yta där vårdtagarna bor utspridda, vilket gör det dyrt att driva hemtjänst. Lagen om upphandlingssystem (Lov) infördes i kommunen 2010. Det innebar att flera olika utförare, både privata företag och kommunen, kunde köra runt i samma byar eller springa i samma fastigheter samtidigt. Det blev dyrt. Hösten 2019 beräknades hemtjänsten gå med ett underskott på 22 miljoner. Då gjordes en omorganisation som fick till följd att den kommunala hemtjänsten lades ner i stora delar av kommunen.

Privat / Emil Thyr

Det ledde till protester. Fackförbundet Kommunal arrangerade en demonstration med ett hundratal deltagare och en namninsamling med 2.265 underskrifter (kommunen har knappt 10.000 invånare) överlämnades till kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Ola Wigg.

Efter privatiseringen har de privata företagen troppat av och nu finns det bara ett kvar, Sundsvallsföretaget Drakstaden AB, vars verksamhet i Bergsjö och Ilsbo kan avvecklas efter att beslutet tagits i kommunfullmäktige.

Det är omsorgsutskottets ordförande, centerpartisten Carina Ohlsson, som har föreslagit kommunalisering och övergång från minutstyrd till blockbedömd hemtjänst. Hon anser att kommunen inte kan upprätthålla den valfrihet som Lov stipulerar.

Privat /

– Vi kommer att kunna erbjuda större valfrihet med blockstyrd kommunal hemtjänst än med minutstyrd Lov. Jag vill flytta ut valen till personalen och omsorgstagarna. Ibland räcker det kanske med en kvart, ibland behövs en halvtimme. Jag tror inte att politiker ska gå in och detaljstyra, säger hon.

Hur vet ni då vad vårdtagarna ska betala?
– Vi har en stor andel fattiga pensionärer och hemtjänsten är en biståndsbedömd rättighet utifrån inkomst. Vi kan inte ta ut den verkliga kostnaden.

Kommunals Emil Thyr påpekar att flera anställda i den kommunala hemtjänsten nu kommer att få sin fjärde arbetsgivare sedan 2019, då de blev uppsagda från den kommunala hemtjänsten. Flera av dem fick sedan anställning i företaget Corab. När Corab i sin tur lade ner sin verksamhet kunde de söka jobb hos företaget Drakstaden AB. Och nu är det dags att söka jobb i kommunen.

Reglerna i Las (Lagen om anställningsskydd) och MBL (Medbestämmandelagen) om arbetstagares rätt att behålla jobbet vid överlåtelse av företag eller verksamheter sätts ur spel av Lov, eftersom det är de enskilda vårdtagarna som väljer vilken vårdgivare som ska anlitas.

– Många av våra medlemmar har valt att gå vidare till andra yrken, säger Emil Thyr.

Han är positiv till att minutstyrningen slopas:

– Den är ett sätt att kontrollera personalen. De kan få styra dagen själva utifrån en veckobedömning.