Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport: Riksdagspartierna tysta om EU:s inflytande över Sverige

EU ligger i allt högre grad bakom lagar som stiftas i Sverige. Trots det är riksdagspartierna tysta om vilket inflytande EU har över svensk politik, konstaterar en rapport från Svenska institutet för europapolitiska studier.

Riksdagspartierna tiger om EU:s inflytande över svensk politik, konstaterar en rapport från Svenska institutet för europapolitiska studier.
Montage: Proletären

Riksdagspartierna talar allt för lite om EU:s inflytande över svensk politik och lagstiftning. Det slår Svenska institutet för europapolitiska studiers rapport ”Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk” fast.

Allt fler politiska områden, så som jordbruk, miljö, utrikespolitik, och energi, påverkas av EU och en allt större andel av lagarna som stiftas har sitt ursprung i EU. Trots det pratar riksdags-partierna sällan om EU, enligt rapporten som menar att ”partierna brister i sin grundläggande uppgift att säkerställa medborgerlig insyn i och inflytande över politiken på EU-nivå”.

– Just nu är vi mitt inne i en nationell valrörelse, det diskuteras inget EU alls. Det pekar vi också på i den här rapporten, hur bristfällig den diskussionen är i det svenska systemet och i det svenska samhället, säger Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, och en av författarna till rapporten till Sveriges Radio. 

– Det här är ett demokratiskt problem, naturligtvis, därför att den typen av motsättningar kring EU-politiken borde vi få möjlighet att diskutera som väljare också. Men det ser vi ingenting av.