Hoppa till huvudinnehåll

Ödesval på Målarnas kongress – kan slås samman med Byggnads

När Målareförbundet samlas till kongress är ett förslag om en sammanslagning med Byggnads den viktigaste frågan. Men många är kritiska till vad ett sådant beslut kan innebära.

Josefine Krantz, tillförordnad ombudsman i Målarna avdelning 6 Svealand, är en av tre ordförande i presidiet under kongressen som startar onsdag 23 augusti.
Privat

Ett viktigt ordförandeval väntar när Målareförbundet genomför sin kongress i Stockholm den 23-25 augusti.

Sittande ordförande Mikael Johansson utmanas av ombudsmannen Linda-Li Käld. De två företräder olika uppfattningar som ligger till grund för ordförandestriden. Johansson vill att Målareförbundet ska gå upp i Byggnads, långvarige fackliga aktivisten Käld att förbundet ska finnas kvar.

– Det är främst den frågan som diskuterats inför kongressen och den kommer att avhandlas först då många andra motioner påverkas av beslutet, säger Josefine Krantz, tillförordnad ombudsman i Målarna avdelning 6 Svealand och en av tre ordförande i presidiet under kongressen.

Frågan har funnits inom förbundet länge, samtidigt som flera andra LO-förbund slagits samman. Enligt Josefine Krantz är förslaget en konsekvens av att de ekonomiska förutsättningarna för att vara ett eget förbund ansetts för dåliga.

En som motsätter sig förslaget är David Persson, ordförande i sektion 2 inom avdelning 6, och regionalt skyddsombud.

– Vi blir undanskuffade. Det kommer att finnas alldeles för lite sakkunskap om skrået. Min sektion skulle gå från 500 till 1.000 medlemmar. Många medlemmar kommer längre bort från den hjälp de kan behöva i det dagliga arbetet.

Samtidigt ser han möjligheter till en ”restart” om kongressen väljer att fortsätta vara ett eget förbund – och ser gärna att förbundet sparar ekonomiskt uppifrån, och minskar på antalet anställda istället för att höja medlemsavgiften.

Privat / David Persson, målare

– Med handen på hjärtat, det finns många inom facket som bara sitter och lyfter lön från medlemmarnas pengar. Det händer liksom ingenting.

En nystart skulle innebära att förbundet under en period främst arbetade med större ärenden – för att senare komma tillbaka som ett starkare förbund. David Persson hoppas att en återstart skulle få fler att vilja stanna kvar i förbundet, i tider då många istället lämnar facket.

– Svenskt Näringsliv och Måleriföretagen måste ha en motpol. Men många ser inte allt det vi driver mot dem. Visst, vi målare tjänar bra, men det är inte hugget i sten. Vi vill ta del av mervärdet. Stora bolag gör miljonvinster, ändå fuskar de med lönerna.