Hoppa till huvudinnehåll

Ohelig allians ska få slut på sekterismen i Irak

En allians bestående av Iraks kommunistiska parti och shiamuslimska Sadrrörelsen blev största parti i valet i Irak den 12 maj. Proletären träffar Shaba Ayoub från Iraks kommunistiska parti som berättar om alliansen som han hoppas ska ena landet.

Anhängare till Muqtada al-Sadr i Bagdad firar Sairouns valvinst i valet 12 maj.
Zoheir Seidanloo

Rättelse: I en tidigare version av artikeln påstods att Shaba Ayoub är medlem i Iraks kommunistiska partis ideologiska kommitté vilket är felaktigt. Shaba Ayoub är medlem i Iraks kommunistiska parti och medlem i koordinationskommittén för ett vänsterforum som tidigare arrangerats i Köpenhamn, och nu arrangerades i Göteborg.

En ohelig allians blev oväntat vinnare i valet i Irak den 12 maj. I koalitionen Sairoun, som vill ena landet, bekämpa sekterismen och få slut på det utländska inflytandet i landet, ingår både den shiaislamistiska Sadrrörelsen och Iraks kommunistiska parti.

– Det vi har gjort är något väldigt ovanligt. Men de som höjer på ögonbrynen åt detta är främst makten, som ser att vi är en stark opposition, säger Shaba Ayoub, medlem i Iraks kommunistiska parti och bosatt i Danmark. Han är på besök i Göteborg för att delta i ett vänsterforum när Proletären passar på att få en pratstund om situationen i hans hemland.

– Koalitionen handlar om att vi hittat gemensamma punkter för att ta Irak ur krisen. Vi är båda medvetna om att kommunister är sekulära och sadristerna är religiösa.

Sairoun har rört om i den redan omrörda grytan som är Iraks politiska landskap och har redan skaffat sig fiender. Dagen innan vi träffar Shaba Ayoub utsattes kommunistpartiets lokaler i Bagdad för en bombattack. Lyckligtvis blev ingen skadad.

August Eliasson / Shaba Ayoub

– Självklart har attacken att göra med att andra partier är förbannade på att vi blev största parti i valet. De vill få oss att ge upp kampen mot korruptionen men vi kommer aldrig att låta oss skrämmas, säger Shaba Ayoub som misstänker att shiamiliser kan ha legat bakom attacken.

– Vårt viktigaste krav i valet var att ändra det system som skapades efter USA:s ockupation. Det var amerikanerna som splittrade Irak mellan sunni, shia och kurder, säger han och beskriver kaoset och korruptionen där partier och politiker med etnisk eller religiös stämpel gör allt för att gynna sin egen grupp.

Kommunistpartiet har ställt fem krav, eller mål, för en demokratisk och sekulär regering: Att upphäva maktuppdelningen mellan olika religösa grupper, att ställa korrupta politiker inför rätta, att alla milisgrupper lämnar in sina vapen, satsningar på industri och jordbruk och att alla irakiska medborgare säkras sociala rättigheter som sjukvård, skola och rättvisa pensioner.

– Allt detta är Sadrrörelsen helt överens om!

Sadr-rörelsen är en islamistisk rörelse med bas bland de fattigaste skikten av shiamuslimerna i Irak. Till skillnad från reaktionära sunniextremistiska islamistgrupper som al-Qaida och Islamiska staten tar sadristerna avstånd från terrorism och sekterism.

Rörelsen har sitt namn efter sin religiösa ledare, Muqtada al-Sadr, som motsatte sig Saddam Husseins styre där shiamuslimska grupper förföljdes, men också USA:s invasion och ockupation. Under många år organiserade Sadr-rörelsen ett väpnat motstånd mot USA:s ockupation genom Mahdi-armén.

Tidigare ingick Sadrrörelsen i Iraks nationella allians, som var en del av den andra al-Maliki-regeringen 2010-2014, en allians de senare lämnade i protest mot korruptionen.

– De har själva varit en del av etablissemanget och den religiösa makten i landet. Men vi har lyckats få dem att ställa sig i opposition, säger Shaba Ayoub som berättar hur kommunisterna och sadristerna enades redan för flera år sedan, i demonstrationerna mot korruptionen och de sociala försämringarna.

– Vi demonstrerade mot arbetslösheten. Sadrrörelsen har alltid representerat de fattigaste och började demonstrera tillsammans med oss. Vi hittade gemensamma punkter och målsättningar, mot fördelningen av makten mellan religiösa sekter och mot alla beväpnade milisgrupper, säger Shaba Ayoub.

– Idag låter Muqtada al-Sadr nästan som en kommunist! De har närmat sig våra krav, som också delas av folkmajoriteten i Irak.

En viktig skillnad från andra shiaislamistiska grupper är att Sadrrörelsen är kritiska till Irans inflytande i Irak. Irans shiamuslimska styre har goda relationer med det största shiaislamistiska partiet i Irak, Fatahalliansen, och iranska miliser har deltagit i striderna mot Islamiska staten.

Shaba Ayoub beskriver hur utländska makter efter USA:s invasion har försökt vinna inflytande i det sargade landet.

– Irak har lidit mycket under inflytandet av länder som Iran, Saudiarabien, Turkiet och USA. Vi vill ha ett land där vi kan styra själva, utan att utländska makter försöker styra genom sina grupperingar, säger Shaba Ayoub och beskriver hur konflikten mellan Saudiarabien och Iran alltid utspelar sig i Irak.

Fakta

Val i splittrat Irak

  • Parlamentets 329 platser tillsätts genom val i 18 provinser. Valdeltagandet var rekordlågt, 44,5 procent.
  • Sairoun (betyder ungefär ”Framåt”), eller ”Alliansen för reform” som den också kallas, som domineras av Sadrrörelsen och kommunistpartiet, fick flest platser, 54. Näst flest fick shiaislamistiska och proiranska Fatahalliansen med 47 platser. Sittande premiärminister Haider al-Abadis mittenparti Segeralliansen fick 42 platser. Tidigare premiärminister Nouri al-Malikis parti Rättsstaten och kurdiska KDP fick 25 platser var.
  • 75-80 procent av Iraks befolkning är araber och 15-20 procent är kurder. Andra minoriteter är turkmener och assyrier. 65 procent är shiamuslimer, 30 procent sunnimuslimer och 5 procent kristna.

Sadrrörelsens inflytande över Iraks shiamuslimer och självständiga hållning gentemot Iran har gjort att såväl USA som Iran följt valet noga. USA, som genom invasionen 2003 själva öppnade upp för Irans inflytande, vill inte se ett Irak som står under Irans inflytande. Iran, å sin sida, vill motverka Saudiarabiens och USA:s makt i regionen.

I förra veckan, efter att Proletären träffat Shaba Ayoub, kom nästa oväntade vändning. Sairounalliansen har öppnat för regeringssamarbete med Fatahalliansen, den shiaislamistiska allians som pekas ut som Irans partner i landet – detta trots att Irans ambassadör öppet uppmanat shiaislamister att ta avstånd från Sadrrörelsen.

I ett mail till Proletären kommenterar Shaba Ayoub samarbetet med att det är för tidigt att säga om det räcker för att bilda regering men att en överenskommelse mellan de två allianserna slutits för ”effektivitet, integritet och rättvisa”.