Hoppa till huvudinnehåll

Planering eller kaos – så hanterar olika länder coronaepidemin

USA:s och många EU-länders nyliberala politik har inneburit att företagens vinster värnas före människoliv. Samtidigt har länder som Kuba och Kina kunnat bemöta krisen genom planerade statliga ingrepp.

Tunnelbanevagnar disinfekteras i Iran som drabbats hårt av viruset på grund av sanktionerna mot landet.
Fars News Agency

Coronapandemin har satt fokus på olika länders hantering – eller brist på hantering – av sjukdomen. Störst fokus har legat på Kina, där viruset misstänks ha sitt ursprung. Kinesiska myndigheter har anklagats för att försöka mörka spridningen av viruset och gång på gång har medier antytt att Kina är medskyldiga till spridningen.

Världshälsoorganisationen (WHO), som i februari besökte landet för att studera insatserna, har en annan bild. I sin rapport är WHO:s experter imponerade av de kinesiska myndigheternas insatser och skriver bland annat att ”Kina har genomfört den kanske mest ambitiösa, smidiga och offensiva sjukdomsinneslutningen i historien”.

En av deltagarna var doktor Bruce Aylward som i en intervju med New York Times beskriver statliga ingripanden och en omställning av stora delar av samhället för att stoppa spridningen. Bland annat byggdes på kort tid två helt nya sjukhus.

– Kina är väldigt duktiga på att hålla folk vid liv. Deras sjukhus såg bättre ut än flera av de jag ser här i Schweiz, säger Aylward som på journalistens fråga om vem som betalar för detta, svarar att staten tar hand om alla kostnader – alla tester och vården är helt gratis.

I USA har många fattiga amerikaner inte ens råd att testa sig mot viruset eftersom de riskerar dyra sjukhusräkningar. Många kan heller inte stanna hemma om de är sjuka eftersom de inte får sjukersättning. I intervjun med New York Times säger Bruce Aylward att viruset kan ”löpa amok” i USA på grund av sjukvårdssystemet.

USA:s människofientliga politik drabbar inte bara amerikaner. Flera medier rapporterar att Iran drabbats extra hårt av epidemin på grund av USA:s hårda sanktioner mot landet, som förhindrar Iran från att importera viktig medicinsk utrustning och mediciner.

I socialistiska Kuba har antalet fall av viruset ännu varit få. Trots det har staten genomfört flera åtgärder för att kunna hantera en spridning, och textilfabriker har bland annat ställt om produktionen för att tillverka ansiktsmasker. Flera länder har sökt medicinskt stöd från Kuba som har tillverkning av Interferón B, en av få mediciner som rapporteras vara verksamt mot viruset.

Kina och Kuba, men även kapitalistiska kommandoekonomier som Sydkorea, har kunnat genomföra kraftfulla statliga åtgärder för att stoppa spridningen. Länder som Italien och USA – men också Sverige – har varit dåligt förberedda och stått delvis handlingsförlamade. Nedskärningar och privatiseringar medför att sjukvårdssystemen snabbt blivit överbelastade. Statliga ingripanden har begränsats till att skydda företagen.

EU:s ledare har erbjudit totalt 25 miljarder i lån och ekonomiskt stöd till Italien och andra drabbade länder för att undvika en ekonomisk kris. Pengarna lär dock inte komma alla till del.

– Vi kommer att se till att stödet går till de företag som behöver det, försäkrar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, citerad av Euractiv.com.

Italiens regering är inte nöjd med stödåtgärderna. Italien har bett om specifikt medicinskt utrustning – men bara Kina har svarat på förfrågningen, skriver Maurizio Massari, Italiens EU-ambassadör, på nyhetssidan Politico. Förra torsdagen anlände ett kinesiskt sjukvårdsteam i Italien. Med sig hade de över 30 ton medicinsk utrustning.