Hoppa till huvudinnehåll

Kommunister i USA om valet: ”Polariseringen är inte något dåligt”

På tisdag är det presidentval i USA. Proletären ringde upp Mick Kelly från marxist-leninistiska Freedom Road Socialist Organization för att höra hur kommunister i USA ser på valet.

En av otaliga protester mot rasism och dödligt polisvåld. Här i Eagan, Minnesota, där 23-årige Isak Aden sköts till döds av polisen i juli förra året. Mick Kelly infälld.
Brad Sigal

Mick Kelly bor i Minneapolis i Mellanvästern. Han arbetar i matbespisningen på University of Minnesota – ”som att jobba i en fabrik” – där han lagar mat till tusen studenter om dagen, är fackligt förtroendevald och sitter i ledningen för FRSO. 

Även om FRSO inte explicit uppmuntrar till en röst på Joe Biden är deras tydliga uppmaning i valet att rösta bort den nuvarande presidenten.

– Det är väldigt viktigt att Trump besegras. Han representerar en rasistisk och reaktionär agenda. För möjligheten till sociala framsteg och för att föra den folkliga rörelsen framåt menar vi att han måste bort. 

– Med det sagt förstår vi helt och fullt att båda partierna representerar monopolkapitalet, och att varken den enes eller andres valseger innebär en lösning på problemen och motsättningarna som de amerikanska arbetarna möter.

Brad Sigal
Mick Kelly arbetar som kock på University of Minnesota, är fackligt aktiv och sitter i ledningen för Freedom Road Socialist Organization.

Trump menar att han representerar arbetarklassen, vad säger du om det?

– Trump är dålig för arbetare rent objektivt. Fakta är att han konsekvent har attackerat fackföreningsrörelsen, och han lägger bördan av den växande ekonomiska krisen på arbetarklassens rygg. Och vad gäller coronapandemin kan man inte bara säga att den är skapad av naturen eller av Gud. Det är en människoskapad katastrof, som han har gjort så mycket värre. Trump har varit dålig för alla arbetare.

Hur har han låtit arbetarklassen betala krisen?

– På många sätt. Se på de subventionerade industrierna. Den överväldigande delen av pengarna från regeringen går till storföretag, dels som skattelättnader men också som direkta subventioner. Han har också genomfört förändringar i skattesystemet, åtgärder som tjänar borgarklassen på arbetarklassens bekostnad.

– Vi ser honom som ett betydande problem. Även om han på sätt och vis är en ideal politisk representant för en dödssjuk imperialism, för ett döende system.

Och han skyndar inte på dess död? En del skulle hävda att Biden och en återgång till status quo snarare håller systemet under armarna, men det håller ni inte med om.

– Nej. USA-imperialismen är i en utdragen period av strategisk tillbakagång. USA:s position i världen förändras och inget Biden kan göra kommer att ändra på det. Han kan försöka att återuppbygga en del av den imperialistiska arkitekturen, Världshandelsorganisationen till exempel, men vi pratar om ett system som är trasigt och på nergång.

– Trump representerar kapitalets mest reaktionära sektorer och hans sociala bas är också reaktionär. I motsats till vad en del säger är hans bas inte lika stark i arbetarklassen som den är i småborgerligheten, den så kallade medelklassen.

Vad betyder det för den amerikanska arbetarklassen om Biden blir president?

– Arbetarklassen kommer att möta många utmaningar också under Biden. Demokraterna kommer att regera som ett åtstramningsparti i krisen. Amerikanska storföretag har två politiska partier och ett av dem är det demokratiska partiet, så är det.

Det är ett polariserat USA som går till val. Men att FRSO vill bli av med Donald Trump som president betyder inte att de ser negativt på polariseringen, som ökat under hans tid i Vita huset.

– Polariseringen är inget dåligt. Vår organisation har deltagit i att leda hundratusentals människor de senaste tre-fyra månaderna. Något liknande har inte hänt sedan 1960-talet. Vi ser ett stort uppsving i kampen, framför allt bland afroamerikaner men också andra.

Ser ni en höjning av det allmänna politiska medvetandet eller handlar protesterna ”bara” om rasfrågan?

– Det finns en ökad politisk förståelse som utvecklas i USA, om än ojämnt. USA är ett multinationellt land, i själva verket ett fängelse för förtryckta nationaliteter. Jag tror att många fler amerikaner än tidigare till exempel ser sig själva som socialister, många fler menar att radikala lösningar är nödvändiga i den här situationen.

– Vi ser protester på nästan daglig basis, och jag tror att makten har svårt att återta kontrollen. Förra månaden kallades nationalgardet hit till Minnneapolis igen. Detta händer regelbundet i städer runt om i landet. Portland, Kenosha… Det är inget konstigt att se pansarfordon och militärtrupper på gatorna, det visar på de växande motsättningarna i USA.

Vilka är kraven i protesterna?

– Först och främst rättvisa för dem som utsatts för polisterror och ojämlikhet. Många kräver en mer medborgerlig kontroll av polisen. Polisen agerar som en ockupationsarmé, och vi stödjer kraven på demokratiska mekanismer som skulle ge de boende i bostadsområdena mer att säga till om vad gäller hur polisen arbetar.

– Men det finns också många åsikter där ute som är mer radikala och pro-socialistiska. För vår organisation har detta varit en av de bästa perioderna av medlemstillströmning i vår historia. Jag känner verkligen att vi nått en punkt där det är möjligt att återuppbygga den kommunistiska rörelsen på ett substantiellt sätt, och ta verkliga steg framåt.

FRSO bildades 1985, som en reaktion på Communist Party USA:s högervandring, och i syfte att ena små och sönderfallande kommunistpartier som gått bort sig i sekterism. 

Fakta

Freedom Road Socialist Organization

Freedom Road Socialist Organization (FRSO) är en marxist-leninistisk organisation som bildades 1985, i protest mot den politiska urartningen i Communist Party USA och andra organisationer som kallade sig kommunistiska.

FRSO har sedan bildandet varit starkast i Mellanvästern men finns i omkring 25 städer runtom i USA.

FRSO lägger stor vikt vid det dagliga arbetet inom fackföreningar, sociala rörelser, i arbetet för immigranters rättigheter, och de senaste månaderna i de omfattande protesterna mot polisvåld och rasism.

Ger ut tidningen Fight Back! News, som även finns på nätet på fightbacknews.org.

– Vi har avdelningar i omkring 25 städer nu, det har växt snabbt på sistone. Historiskt har vi varit starkast i den industrialiserade Mellanvästern, och Minneapolis och Chicago är bland våra starkaste fästen, men vi blir starkare i södern också och ökar snabbt även i Los Angeles och New York. Vi är en landsomfattande organisation.

Hur ser ni på möjligheten att Trump förlorar ett jämnt val och vägrar lämna sin post? En del talar till och med om risk för inbördeskrig.

– Vi ser det som otroligt att han kommer att kunna hålla sig kvar vid makten om han besegras i valet. Vi kommer helt säkert att vara i täten av att organisera enorma demonstrationer om något sådant skulle hända. 

– Vi har redan kallat till demonstrationer dagen efter valet, oavsett vem som vinner. Om Trump är besegrad kommer vi att ställa krav på en progressiv politik från den tillträdande administrationen, och om han inte är besegrad eller om det är oklart kommer vi att bygga kamp på stor skala. Till exempel här i Minneapolis, efter att Trump valdes 2016, hjälpte vi till att organisera en massiv demonstration med omkring 25.000 deltagare. Vi har kapaciteten att leda stora demonstrationer i många
städer.

Vad är ert svar till dem som säger att det inte spelar någon roll vem som är ansiktet utåt på USA-imperialismen?

– Vi menar att kapitalismen är ett system baserat på förtryck och exploatering och som måste förstöras och ersättas av socialism, av arbetarklassens styre. Vår syn på valen i borgarstaten är inte att de representerar en väg till politisk makt för arbetarklassen, men att vi behöver ha en hållning gentemot dem som hjälper till att stärka kommunisternas position.

– Vi håller definitivt med om att oavsett vem som vinner valet kommer det att vara en politisk representant för monopolkapitalet. Men vi menar att besegrandet av Trump och hans rasistiska och reaktionära agenda ger en mer gynnsam kontext för att avancera de amerikanska folkens intressen och att bygga den kommunistiska rörelsen här.

Vilka är de viktigaste frågorna för arbetarklassen i USA?

– Arbetarklassen möter många svåra attacker just nu. Men en av de största är den växande ekonomiska krisen, som inkluderar massarbetslöshet, ett socialt skyddsnät som allvarligt försvagats under åren av åtstramning och kraftiga nedskärningar. Och vi har en situation där krisen slår ojämnt på arbetarklassen, där afroamerikaner och andra förtryckta nationaliteter och kvinnor drabbas hårdast.

– Ett viktigt kännetecken på den här krisen är det stora antal kvinnor som har pressats bort från arbetsmarknaden. Så arbetarklassen och fackföreningsrörelsen har enorma utmaningar.