Hoppa till huvudinnehåll

Politiker uppe i det blå

Politikerna i Norrtälje valde att knyta sina löner till statsministerns arvode. Ett beslut de senare drog tillbaka. Men hur ser det ut i övriga landet? Proletären listar politikerlönerna i Sveriges tio största städer och de allra bäst betalda kommunalråden.

Riksdagen Montage: Proletären

Stockholm – politikerlön: 116.000 kronor

Borgarråden (motsvarande kommunalråd) i Stockholm har knutit sina löner till 80 procent av en ministerlön (145.000 kronor), vilket gör Stockholmspolitikerna till de högst avlönade i landet med 116.000 kronor i månaden. Om ett borgarråd sitter en andra mandatperiod ökar lönen till 90 procent av statsrådsarvodet (130.500 kronor).

Finansborgarråd Karin Wanngård (S) tjänar som ordförande borgarrådsberedningen tio procent mer än det näst högst avlönade borgarrådet, vilket ger henne en månadslön på 143.550 kronor.

Göteborg – politikerlön: 70.490 kronor

Göteborgs politiker har de senaste två decennierna höjt lönen efter den genomsnittliga procentuella löneökningen i kommunen. År 2022 höjdes kommunalrådens löner till 70.490 kronor. De tre i presidiet har dock högre arvoden och kommunstyrelsens avgående ordförande Axel Josefson (M) har en lön på 91.260 kronor.

Malmö – politikerlön: 85.445 kronor

Arvodet till Malmöpolitikerna utgår från det så kallade inkomstbasbeloppet (IBB) vilket 2023 höjs från 71.000 till 74.300 kronor. Politikerna i Malmö har beslutat att deras löner ska vara 15 procent högre än IBB, vilket kommer ge en månadslön på 85.445 kronor för 2023.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) tjänar 30 procent mer än övriga kommunalråd, vilket blir en månadslön på 96.590 kronor.

Uppsala – politikerlön: 71.500 kronor

Politikerna i Uppsala har knutit sina löner till riksdagsledamöternas arvode, vilket 2022 höjdes till 71.500 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tjänar dock 30 respektive tio procent mer än riksdagsledamöterna. Vilket blir 92.950 och 78.650 kronor kronor i månaden.

Västerås – politikerlön: 71.500 kronor

Kommunpolitikerna i Västerås tjänar lika mycket som en riksdagspolitiker, 71.500 kronor i månaden. Kommunstyrelsens ordförande tjänar dock 15 procent mer och har 82.225 kronor i månadslön.

Örebro – politikerlön: 71.500 kronor

Örebros kommunalråd har sina arvoden knutna till riksdagsledamöternas och tjänar 71.500 kronor i månaden 2022. Kommunstyrelsens ordförande, John Johansson (S), får motsvarande 110 procent av riksdagslönen, vilket ger 78.650 kronor i månaden.

Linköping – politikerlön: 84.702 kronor

Linköpings politiker har beslutat att deras löner ska vara 114 procent av IBB, vilket ger en månadslön på 84.702 kronor från och med januari 2023. Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Borg (M), har tio procent mer än övriga kommunalråd och tjänar 93.172 kronor i månaden.

Helsingborg – politikerlön: 71.500 kronor

Helsingborgs politiker har beslutat att knyta sina löner till riksdagsledamöternas arvode (71.500 kronor). Kommunstyrelsens ordförande tjänar dock tio procent mer, och får därmed 78.650 kronor i månadslön.

Jönköping – politikerlön: 77.272 kronor

Politikerna i Jönköping beräknar sina löner utifrån 104 procent av IBB. Vilket kommer ge en månadslön på 77.272 kronor från och med januari 2023. Kommunstyrelsens ordförande tjänar tio procent mer än övriga kommunalråd, och får 84.999 kronor i månaden.

Norrköping – politikerlön: 74.300 kronor

Norrköpings kommunalråd har knutit sin lön till 100 procent av IBB, vilket blir 74.300 kronor i månaden från januari 2023. Kommunstyrelsens ordförande får 105 procent av IBB, vilket ger 78.015 kronor för tillträdande Sophia Jarl (M).

Källa: respektive kommun

Kommunpolitikerna med högst lön 2021

  • Stockholm – Anna König Jerlmyr (M): 140.580 kronor
  • Kävlinge – Pia Almström (M): 103.713 kronor
  • Solna – Pehr Granfalk (M): 100.820 kronor
  • Nacka – Mats Gerdau (M): 99.400 kronor
  • Vellinge – Carina Wutzler (M): 96.616 kronor
  • Umeå – Hans Lindberg (S): 93.494 kronor
  • Lidingö – Daniel Källenfors (M): 92.300 kronor
  • Karlstad – Per-Samuel Nisser (M): 92.300 kronor
  • Järfälla – Emma Feldman (M): 91.377 kronor
  • Lomma- Robert Wenglén (M): 90.933 kronor

Snittlönen för en kommunstyrelseordförande 2021 var 66.906 kronor i månaden.

Källa: Dagens Samhälle