Hoppa till huvudinnehåll

Prisad demensvård i Malmö hotas av nedläggning

Malmös prisade demensteam hotas av nedläggning. Detta för att de bara finns i några stadsdelar, och att alla malmöbor ska erbjudas likvärdig vård.

För att ge alla malmöbor en likvärdig vård har Malmö stad beslutat att lägga ner demensteamen, eftersom de bara finns i några stadsdelar.
Pixabay

I början av 2000-talet var Malmö stad något av pionjärer i den kommunala demensvården, då man startade sina första demensteam. Verksamheten har sedan vuxit och hyllats. 2015 utsågs teamet på Kirseberg till landets bästa av Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.

Nu ska demensteamen skrotas, om tjänstemännen på Malmö stad får sin vilja igenom.

– För en månad sedan kallades vi till ett möte där vi i gruppen informerades om att gruppen skulle läggas ner och att personalen skulle slussas ut i den ordinarie hemtjänsten, berättar vårdbiträdet Joakim Andersson för Proletären.

Annika Wahlqvist, tillförordnad chef för ordinärt boende på Malmö stad, vill inte kalla det hela för en nedläggning.

Privat
Joakim Andersson
– Det handlar inte om en nedläggning av demensteamen, tvärtom utvecklar vi den. Redan i dag har många medarbetare i hemtjänsten goda kunskaper om demens. Men i takt med att fler Malmöbor drabbas av demenssjukdom måste kompetensen fortsätta öka. I de flesta områden har denna omorganisation redan skett.

– Politikerna har bestämt att vården ska vara likvärdig för alla, oavsett var i Malmö man bor. När Malmö stad bildade Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen 2017 var ett av syftena att ge medborgarna med behov av hjälp och stöd en likvärdig vård och omsorg.

Joakim Andersson ställer sig frågande till påståendena.

– Lika vård för alla är naturligtvis en jättefin tanke. Men på det här sättet får alla lika dålig vård istället. Det naturliga steget hade ju varit att starta demensteam i alla stadsdelarna så att alla medborgare får tillgång till specialvård.

Efter mötet där personalen informerats om planerna hade Joakim Andersson och hans arbetskamrater tusen frågor som ingen kunde svara på. Men i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens brev till de anhöriga hänvisade man ändå till personalen för eventuella frågor.  

När personalen berättade vad de visste, och vad de tyckte, för de anhöriga blev de kallade till ett nytt möte där de kallades för ”oprofessionella”.

– Vi håller inte med, säger Joakim Andersson. Skulle vi sitta på den här informationen utan att prata med de anhöriga? Det om något vore oproffsigt! Detta är inte i vårdtagarnas intresse. I den vanliga hemtjänsten finns tyvärr inte den kunskapen om demenssjukdomar vi har, men framförallt inte den extra tiden som vi har att ge vårdtagarna.

Arbetskamraterna valde att gå till media, och såväl Sydsvenskan och Lokaltidningen Malmö som Kommunalarbetaren har skrivit om de hotade demensteamen. Och nu har protesterna börjat ge resultat. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ta upp frågan, berättar Joakim Andersson.

– Och enligt den information som jag har fått är tidsplanen för omorganisationen lagd på is. Motstånd lönar sig!