Hoppa till huvudinnehåll

Proletären på Bokmässan: Yttrandefriheten är vår!

I helgen medverkar Proletären på Bokmässan i Göteborg. Vi tar oss in i den mediala medelklassens finrum med budskapet att yttrandefriheten också är arbetarklassens.


I Sverige är yttrandefriheten inskriven i grundlagen. På pappret och i teorin har vi rätt att med väldigt få begränsningar tycka och säga vad vi vill. Men hur ser det ut i praktiken? Och hur skiljer sig yttrandefriheten åt mellan samhällsklasserna?

I Proletärens temartiklar visar vi hur arbetsgivarna med sin makt över arbetsplatserna försöker begränsa demokratin under arbetstid. Vi visar hur mediemonopolen stänger ute arbetare.

Men vi berättar också om arbetare som höjer sina röster och använder sin yttrandefrihet för bättre arbetsvillkor och mer demokrati. 

I helgen medverkar Proletären på Bokmässan i Göteborg. Vi tar oss in i den mediala medelklassens finrum med budskapet att yttrandefriheten också är arbetarklassens. 

Proletären vill vara en megafon för arbetarklassens röster och utmana det marknadsliberala monopolet över opinionsbildningen.

Jenny Tedjeza

Chefredaktör


Du som besöker Bokmässan, kom till vår monter A04:54!

Håll dig uppdaterad på Proletärens Facebook-sida.

Läs Proletärens temartiklar här nedan: