Hoppa till huvudinnehåll

Protesterar mot slakten i Kongo: ”Samma imperialism som i Palestina”

Konflikten i Kongo-Kinshasa har varit en av världens blodigaste de senaste decennierna. Nu går aktivister för Kongo och Palestina samman i en gemensam demonstration i Stockholm. ”Det är en och samma kamp mot imperialism och kolonialism som vi bedriver”, säger en av arrangörerna till Proletären.

Sabrin El-Hasi är med i organisationen Rättvisa För Alla och Trésor Singbo i Hope 4 Kinshasa. Tillsammans anordnar de demonstrationen mot västmakternas imperialism i Kongo.
Erling Bronsberg

Mycket pekar på att det pågående inbördeskriget i Kongo-Kinshasa är den blodigaste konflikten de senaste 30 åren. Över sex miljoner människor har fått sätta livet till och lika många har tvingats fly från sina hem sedan 1998.

Den 6 april klockan 12.00 anordnas det därför en demonstration på Sergels torg i Stockholm mot västvärldens exploatering av Kongo.

En av arrangörerna, Trésor Singbo, menar att den pågående konflikten är ett arv från Kongos koloniala historia, men att man samtidigt inte får glömma bort den nuvarande imperialismen i landet.

– Västvärlden måste låta Kongo-Kinshasa bestämma över sitt eget öde, naturtillgångar och råvaror. Det är hög tid att göra om och göra rätt för att stoppa blodbadet, våldtäkterna, barnarbetet och alla omänskliga förhållanden i Kongo.

Men samtidigt som demonstrationen är en protest mot västvärldens imperialism i Kongo är den lika mycket en solidaritetshandling med Palestina, som just nu också utsätts för samma typ av grymhet.

Sabrin El-Hasi kommer från Palestina och är med och arrangerar demonstrationen för Kongo i egenskap av sitt medlemskap i organisationen Rättvisa för alla.

– Det som händer i Palestina har på många sätt fått världens förtryckta att träda fram och faktiskt prata om deras situation. Därför ser jag en koppling mellan Palestina och Kongo. Det är en och samma kamp mot imperialism och kolonialism som vi bedriver, säger Sabrin El-Hasi och fortsätter:

– Varför tillåter vi att barn jobbar i gruvor i Kongo och att Israel dödar Gazas befolkning? I grunden handlar det om västmakternas ekonomiska intressen.

Både Sabrin El-Hasi och Trésor Singbo kopplar samman imperialismen med en jakt på utökade resurser och politiska intressen. I Palestinas fall – förutom Israels primära mål att etniskt rensa landet på palestinier – handlar det om landområden och i viss mån också gas. Och i Kongo finns bland annat koboltgruvorna vars mineraler driver allt från västs elbilar och högtalare. En resurs som storföretagen skördar enorma vinster från.

– Det finns en gemensam nämnare här, påpekar Sabrin El-Hasi. Och så här har det alltid varit i Mellanöstern och i Afrika. Västvärlden vill dra nytta av våra resurser och då kommer man också förtrycka den inhemska befolkningen.

– Det sker också en avhumanisering för att kunna rättfärdiga det som sker i våra länder. Västmakterna ser oss som mindre värda och att vi inte är kapabla till att lösa situationen på egen hand, säger Trésor Singbo och fortsätter:

– Vi ärver ett trauma från våra föräldrar… Och väst ärver en tanke om att de måste bestämma över oss. Att de ska lära oss hur man beter sig ”civiliserat”.

I denna kontext blir avhumaniseringen en viktig pusselbit i västvärldens imperialistiska agenda. För att rättfärdiga sina handlingar, som i Kongo lämnat över tolv miljoner människor i graven eller på flykt, är det nödvändigt med en rasistisk ideologi som fråntar tredje världen både sin agens och självbestämmande.

Denna ideologi står sedan i direkt motsättning med västvärldens dekret om mänskliga rättigheter, som tycks ha ringa betydelse för människor bortom Europa och Nordamerika, menar Sabrin El-Hasi.

– Vilka rättigheter är det man pratar om när det kommer till Palestina eller Kongo? Jag får uppfattningen att det bara är vita i västvärlden som kan dra nytta av dessa stadgar. Det är ett hyckleri…

– Och ett jävla skämt, suckar Tresor. Det finns ett gap mellan teori och praktik när det kommer till mänskliga rättigheter eftersom de sällan appliceras på oss eller våra länder.

Både Trésor Sinbo och Sabrin El-Hasi menar att västvärldens medier hjälper till att upprätthålla den avhumaniserande ideologin genom att låta slakten fortgå i det dolda och att tona ned faktiska händelser.

– De stora mediebolagen har intressen, eller kopplingar till människor med intressen i Kongo. Och om media skulle lyfta dessa frågor på allvar så skulle det inte vara bra för deras affärer. Det vi gör med demonstrationen är att ta saken i våra egna händer. Men när vi gör det blir vi stämplade som terrorister eller så sägs det att vi har ”radikaliserats”, säger Trésor Singbo.

– Vi har sett medias falska ansikte, konstaterar Sabrin El-Hasi. Det ligger inte i västs, USA:s eller Israels intresse att diskutera dessa frågor. Vi har också en regering i Sverige som är för lobbyism och företagande. Och detta bidrar både direkt och indirekt till morden som sker i dessa länder.

Just Sveriges bidrag till den västerländska imperialismen går inte att förneka, menar Trésor Singbo.

– Vi säljer vapen till flera länder som upprätthåller kolonialism och imperialism. Och vi gör det för att få vår egen ekonomi att rulla på. Det här går hand i hand med imperialismen, eftersom vi inte vågar kritisera det faktum att Sverige säljer krigsmateriel till Israel.

Men under tiden som västvärldens media och politiska elit tiger om sitt eget bidrag till fattigdom, krig och misär i världen ser Sabrin El-Hasi en ljusglimt i den växande solidariteten.

– Vi har aldrig tidigare sett en så stor folklig mobilisering kring situationen i Palestina som nu. Det är människor över hela världen som ifrågasätter västs agerande, och vi är redo att sparka uppåt.