Hoppa till huvudinnehåll
Av
Förskollärare

Regeringen sviker de palestinska kvinnorna

Den svenska regeringen och Ann Linde måste ta avstånd från Israel och deras övergrepp på palestinierna genom att bojkotta och avbryta allt samarbete med Israel.


En dag i höstas hade jag glädjen att som volontär få vara en del av Fredsloppet i Göteborg. Proletären FF arrangerade och budskapet var solidaritet med det palestinska folket.

Tusen personer deltog och det ekonomiska överskottet skänktes till den palestinska kvinnoorganisationen UPWC, vars syfte är att stärka kvinnorna i kampen för jämställdhet och mot Israels ockupation.

Den israeliska terrorn mot det palestinska folket drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt i ett samhälle där hederskulturen är stark och där kvinnors och flickors rättigheter ännu inte är något självklart. När Israel bombar skolor och sjukhus är det i första hand flickor och kvinnor som drabbas.

Alla palestinier trakasseras vid Israels checkpoints och i de illegala bosättningarna, men kvinnor och flickor förnedras också av de israeliska soldaterna.

När folkrätten och mänskliga rättigheter kränks så tydligt och så ofta, blir också tystnaden ett ställningstagande. Så varför är det så tyst från den feministiska regeringen och utrikesminister Ann Linde?

För sex år sedan erkände Sverige den palestinska staten och man har höjt det ekonomiska biståndet. Det är bra. Men fortfarande har den svenska regeringen ett passivt förhållningssätt mot Israel. Det är dags att den svenska regeringen tar kraftfullt avstånd från Israel och deras övergrepp på palestinierna genom att bojkotta och avbryta allt samarbete med Israel. 

Sverige måste kräva att EU och FN agerar. Nelson Mandela kallade en gång Palestinas kamp för ”vår tids största moraliska fråga”. Och precis som Sydafrikas apartheidregim tvingades ner på knä med hjälp av internationell solidaritet kan också Israel tvingas ned på knä.

Att kritisera Israel är känsligt. I mångas ögon är det lika med antisemitism. Jag håller inte med.

Det är viktigt att skilja på antisemitism och antisionism. Antisemitism är hat mot judar bara för att de är judar. En vedervärdig åsikt oavsett om det handlar om Sverige 2020 eller Tyskland 1938. Antisionismen däremot tar avstånd från det Israel som med Gamla testamentet som instruktionsbok allt sedan staten bildades 1948 stulit och ockuperat palestinsk mark.

Det våld som palestinierna utsätts för är sanktionerat av den israeliska statsapparaten. Ett våld som har parlamentariskt stöd i en folkvald församling, ett våld som har en hel armé, ett polisväsende och bödlarna i säkerhets- och terrortjänsten Mossad bakom sig.

Israel agerar med stöd av USA som alltid blundat för Israels brott mot folkrätten. Fram till 2018 hade USA lagt in sitt veto mot inte mindre än 43 israelkritiska resolutioner i FN:s säkerhetsråd.

Nu har USA lagt fram en ”fredsplan” som varken är rättvis, hållbar eller ger fred. Det är en ensidig partsinlaga för Israels rätt att fortsätta att ockupera och mörda.

Sveriges utrikesminister Ann Linde kommenterade planen så här: ”I den bästa av världar kan det bli början på nytt liv för förhandlingar och en ny fredsprocess. Men då räcker verkligen inte det här förslaget till”.

Nej, Ann Linde. Den räcker inte till. Och det gör inte heller den svenska regeringens flathet. Det är hög tid att Sverige på allvar ställer sig på palestiniernas sida och tar avstånd från Israel.