Hoppa till huvudinnehåll

Region Dalarna: Administrationen växer med privatiseringar

Den politiska majoriteten i Region Dalarna vill privatisera barn- och ungdomshälsan. En konsekvens av beslutet är att den administrativa bördan kommer växa inom regionen.

Sedan 2015 har den administrativa personalen ökat med 24 procent i region Dalarna.
PH

”Vi vet redan idag att privata vårdgivare innebär merarbete och byråkrati då Bup köper upp utredningar och terapier från privata utförare”, konstaterade över 20 vårdanställda i en debattartikel i Dalarnas Tidningar och Dalademokraten för en knappt en vecka sedan.

Kritiken är riktad mot ett beslut som den politiska majoriteten (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Dalarnas sjukvårdsparti, Liberalerna och Miljöpartiet) tog i Region Dalarna om att privatisera barn och ungdomspsykiatrin (Bup).

I en förberedande utredning som regionen gjort konstaterar man att två nyrekryteringar till den så kallade Hälsovalsenheten måste ske för att följa upp och kontrollera de privata vårdaktörerna.

Enligt intern statistik från Region Dalarna har Hälsovalsenheten gått från två till sex anställda sedan starten 2010. I och med det nya beslutet kan alltså totalt åtta administratörer gå åt för att kontrollera olika aktörer på vårdmarknaden i Dalarna.

Men det är inte bara Hälsovalsenheten som administrationen växer.

Proletären har begärt ut siffror från Region Dalarna angående personalutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Sedan 2015 har administrativ personal ökat med 24 procent och antalet ledningsarbetare med 22 procent. Antalet läkare har ökat med 13 procent, medan under- och sjuksköterskor ökat med blyga sju respektive en procent.