Hoppa till huvudinnehåll

Region Stockholm öppnar upp för att driva 1177 i offentlig regi

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm har lämnat in en skrivelse om att företaget som driver 1177 måste ha ”en tydlig oberoende ställning”, vilket kan öppna för att sjukvårdsupplysningen övergår i offentlig regi.

Sedan år 2000 drivs 1177 i Stockholm av det privata företaget Medhelp.
Artur Szandrowski

I januari meddelade nätläkarbolaget Kry att de köper upp företaget Medhelp som driver sjukvårdsupplysningen 1177 i Region Stockholm. Beslutet innebar att en jävsituation kan uppstå eftersom Kry nu kommer äga både vårdcentraler och 1177 i regionen.

Det blågröna styret har hittills varit tysta i frågan. Men inför kommande möte i hälso- och sjukvårdsnämnden har de lämnat in en skrivelse som berör upphandlingen av 1177.

I texten, som lämnats över till förvaltningen, menar det blågröna styret att företaget som driver 1177 måste ha ”en tydlig oberoende ställning”. Om detta inte går att säkerhetsställa menar de att samhällstjänsten ska drivas i offentlig regi.

– 1177 har en viktig roll i vårt sjukvårdssystem. Om regionens invånare förlorar tilltron och tilliten till 1177 riskerar vi att människor inte kontaktar vården när de faktiskt är i behov av den. Därför är det viktigt att säkerställa 1177:s opartiskhet och upprätthålla det goda förtroende som finns, säger Christine Lorne (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Vad detta betyder i praktiken är dock ännu oklart. Ända sedan uppköpet av Medhelp har Kry hävdat att de befinner sig i en oberoende ställning och att det inte finns grund för den jävsituation som kritikerna menar kan uppstå.

De nya riktlinjerna kommer i vilket fall först gälla från och med 2023, då avtalet mellan region Stockholm och Medhelp går ut.

Den blågröna majoriteten vill uppenbarligen inte ta i frågan. I och med skrivelsen lämpar den blågröna majoriteten över bedömningen och ansvaret till tjänstemännen i förvaltningen.

Fram till 2023 är det fortfarande fullt möjligt att 1177 kommer att drivas av Kry, beroende på hur tjänstemännen väljer att tolka det nuvarande avtalet. Enligt tidigare uppgifter kan detta beslut komma i slutet på mars.