Hoppa till huvudinnehåll

Så röstade arbetare enligt Valu

SVT:s valundersökning visar att Socialdemokraterna fortsatt är överlägset störst bland LO-anslutna arbetare.

Socialdemokraterna fortsatt störst bland LO-arbetare.
Melker Dahlstrand

Socialdemokraterna är fortsatt största parti bland arbetare, men Sverigedemokraterna knappar in. Bland LO-anslutna tycks dock tappet stannat av, enligt SVT:s valundersökning som genomförs med väljare i vallokalerna.

Bland dem som uppger sig som arbetare i valundersökningen angav 32 procent att de skulle rösta på Socialdemokraterna, jämfört med 34 procent i förra valet. Samtidigt har andelen som angivit Sverigedemokraterna ökat från 24 till 29 procent. 9 procent anger Vänsterpartiet, samma siffra som förra valet.

Dessa siffror utgår dock från de svarandes egen uppfattning av sig själva som antingen arbetare, tjänstemän eller företagare. Det är därför inte säkert att de ger en heltäckande bild av hur arbetarklassen röstar.

LO:s tidning Arbetet har beställt en specialundersökning bland LO-anslutna arbetare (anslutningsgraden bland arbetare är idag 62 procent). Bland dessa är glappet fortfarande stort – Socialdemokraterna får 41,2 procent mot Sverigedemokraternas 27,5 procent – och glappet har ökat något jämfört med det senaste årens SCB-undersökningar. I samma grupp får Vänsterpartiet 8,2 procent.

Sett till ålder syns de största skillnaderna hos Socialdemokraternas väljare, där bara runt 20 procent i åldrarna 18-30 år röstar på Socialdemokraterna, mot 38 procent bland dem som är över 65. I åldersgruppen 18-21 är Moderaterna störst med 26 procent av väljarna, följt av Sverigedemokraterna med 22 procent.

SVT:s valundersökning visar också vilka frågor väljarna ansett vara viktigast. Bland väljarna som helhet har flest, 54 procent, angett sjukvården som en fråga som haft mycket stor betydelse i valet av parti. Därefter kommer skola och utbildning med 50 procent samt lag och ordning, också 50 procent.

Energi och kärnkraft har, inte helt överraskande, klättrat på listan och ligger nu på fjärde plats med 45 procent. Förra valet var frågan inte med bland de tio viktigaste.

43 procent svarar att frågan om den sociala välfärden har haft mycket stor betydelse, jämfört med 47 procent förra valet. Frågan om flyktingar och invandring har minskat något, från 41 procent förra valet som angav den frågan, till 39 procent i årets val.

I den undersökning Arbetet har beställt framkommer att LO-medlemmar också anger sjukvården som viktig fråga – 62 procent anger den som en fråga som haft stor betydelse i valet av parti. Därefter följer social välfärd, som 53,6 procent anger, skola och utbildning som 53,5 procent anger och Lag och ordning som 52,6 procent anger.

Andelen av LO-arbetarna som angett invandring som viktig fråga har minskat från 47,1 procent till 42 procent, vilket dock fortfarande är högre än andelen bland alla väljare.

Ytterligare en fråga i valundersökningen handlar om ifall väljare ser sig som höger eller vänster. Av alla väljare anger 37 procent sig som vänster, mot 43 procent som höger. Övriga 20 procent anger mitten.

Allt fler SD-väljare ser sig som höger. Så sent som 2014 var det bara 44 procent av partiets väljare som såg sig som höger, och 17 procent angav sig som vänster. I valet 2018 var det 58 procent av SD-väljarna som såg sig som höger. I årets val anger 70 procent sig som höger, och bara 6 procent som vänster.

Mer grafik och statistik från valundersökningen finns på svt.se.