Hoppa till huvudinnehåll

Valet i USA: Så vann Biden över Trump

Unga, kvinnor och storstadsbor röstade på Joe Biden före Trump - som ser ut att ha ökat sin andel av svarta och latinoröster något, men tappat bland vita väljare utan collegeutbildning.

77-årige Joe Biden blir USA:s nästa president efter att ha vunnit tillbaka rostbältesstaterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania.
Gage Skidmore

Joe Biden är vald till USA:s 46:e president, efter att först ha tappat sin stora ledning i opinionsmätningarna och sedan ha vunnit det jämna valet. Genom att vinna tillbaka delstaterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania i det så kallade rostbältet, som Donald Trump oväntat tog hem 2016, får Biden flytta in i Vita huset.

Trump vägrar dock att erkänna sig besegrad, hävdar att valet är stulet och har lämnat in en rad stämningsansökningar för att bestrida valresultatet, i bland annat Michigan och Pennsylvania. Den vanligtvis Trumptillvända Fox News verkar dock ha tagit sin hand från presidenten och har avbrutit sändningar med anklagelser om valfusk, samtidigt som Republikanernas gruppledare i senaten Mitch McConnell stöder Trump i sina anklagelser. 

Valdeltagandet, som inte är klart eftersom alla röster inte är räknade än, kommer att bli det högsta i procent av den röstberättigade delen av befolkningen sedan åtminstone 1960 (62,8 procent), och förmodligen sedan 1900 (73,2 procent).

I skrivande stund har knappt 150 miljoner röster räknats, av dem har Biden fått knappt 76 miljoner (50,6 procent) och Trump drygt 71 miljoner (47,6 procent). 

Det är det högsta och näst högsta antal röster som några kandidater någonsin fått, och sammanlagt drygt 62 procent av de röstberättigade, som beräknas uppgå till 239 miljoner amerikaner. 

Ändå är det fortfarande en större andel av de röstberättigade som inte röstat på någon av de två (cirka 37 procent), än som röstat på antingen Biden (31,7 procent) eller Trump (29,8 procent). (De siffrorna kommer naturligtvis också att justeras.)

Dessutom finns det fler än fem miljoner medborgare som fått sin rösträtt indragen på grund av att de dömts för brott. I den statistiken är svarta kraftigt överrepresenterade. 

Enligt tankesmedjan The Sentencing Project har 6,2 procent av vuxna afroamerikaner fått sin rösträtt indragen, jämfört med 1,7 procent av resten av befolkningen.

I Florida, som Trump vann med cirka 5,7 miljoner röster mot 5,3 miljoner för Biden, är fler än 1,1 miljoner medborgare fråntagna sin rösträtt, trots att närmare 900.000 av dem har avtjänat sitt straff. De senaste fem valen före det här har den kandidat som vunnit Florida också blivit president.

Fler än 100 miljoner poströstade i årets val, därför har vallokalsundersökningarna ändrats för att fånga upp även dem som röstade i förtid. Ändå är det ett trubbigt verktyg, men om man tittar på till exempel CNN:s undersökning visar den en stor skillnad mellan unga och gamla. 65 procent i åldersgruppen 18-24 röstade på Biden, 31 procent på Trump. Motsvarande siffror för 65+ är 47 för Biden mot 52 procent för Trump.

Det finns också en tydlig skillnad mellan stad och land, visar väljarundersökningen AP VoteCast, som genomfördes från dagarna före valet och fram till vallokalerna stänger. 65 procent av de svarande på enslig landsbygd röstade på Trump, i storstäderna bara 33 procent.

Det går också en tydlig kurva i förhållande till utbildningsnivå, ju högre avslutad utbildning desto större andel röstade på Biden. 

Av alla vita (74 procent av väljarna i VoteCasts undersökning) röstade 55 procent på Trump, 43 procent på Biden. 90 procent av alla svarta röstade på Biden, åtta procent på Trump. Där ser ändå Trump ut att ha fått en större andel av svarta röster jämfört med 2016. 

Enligt New York Times siffror, från Edison Research, röstade tolv procent av de svarta på Trump och 32 procent av latinoväljare, det är en ökning med cirka tre procentenheter i båda grupperna jämfört med 2016. Samtidigt har Trump tappat stöd hos vita väljare utan collegeutbildning.

Tolv procent av svarta män röstade på Trump, enligt VoteCast, men bara sex procent av svarta kvinnor. I alla grupper är det fler män än kvinnor som röstat på Trump. 52 procent av alla män röstade på Trump, 44 procent av alla kvinnor. Motsvarande för Biden är 46 procent av alla män och 55 procent av alla kvinnor.

Något heltäckande klassbegrepp finns inte att titta på, men efter inkomst var det, enligt CNN:s undersökning, 54-46 till Biden i inkomstgruppen under 30.000 dollar om året, 56-43 i gruppen 30.000-50.000 och 57-42 i gruppen 50.000-100.000 – för att sedan slå över till Trumps fördel istället.

58 procent av dem som tjänar mellan 100.000 och 200.000 dollar om året röstade på Trump. Över 200.000 dollar var det jämnt, 44-44.

Som kuriosa kan nämnas att åtta procent av dem i VoteCasts undersökning som röstade på Biden svarar att de inte tycker att han har den mentala kapacitet som krävs för att vara en bra president, och tre procent av dem som röstade på Trump gjorde det trots att de tycker att han saknar den mentala kapacitet som krävs.